15. nov
AKTIVITET: Her mosjon for beboere på Wesselborgen i regi av demensforeningen. Arkivbilde. Foto: Yngve Grønvik
 
Aktivitetstilbud for demenssyke i Sør-Varanger
Dagtilbudet ved Utsikten dagsenter og ved Nordmo gård gir planlagt og forutsigbar avlastning til de pårørende, på opptil 25 timer per uke, skriver tillitsvalgte i helsesektoren.

Publisert: 22.nov.2017 06:40
Oppdatert: 22.nov.2017 06:50

DEBATT: Ifølge Statistisk Sentralbyrås oversikt over befolkningssammensetningen i Sør-Varanger, samt forskning utført av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, har vi cirka. 128 personer over 75 år her i kommunen som har demens.

Vi vet ikke helt nøyaktig hvor mange personer under 75 år som er demenssyke. Men vi vet at dette er en sykdom som også rammer yngre personer her hos oss. Noen er ivaretatt på våre sykehjem, mens størsteparten bor hjemme alene eller med ektefelle /partner. Dette er innbyggere med ulike helseplager i tillegg til demens.

Ulike utfordringer og ulike behov

Sykdom i hjernen, gir seg forskjellig uttrykk avhengig av hvor i hodet nedbrytingen foregår. Forandringene kommer ofte gradvis over måneder og år.

Demenssyke isolerer seg når det begynner å bli vanskelig å utføre daglige aktiviteter. Mange opplever angst, depresjoner, og bekymrer seg for fremtiden. Det samme gjelder for de pårørende!

Om en er helt i starten av sykdomsforløpet eller har vært syk i flere år skaper forskjellige utfordringer for den syke og de rundt. Felles for dem alle er behov for helsehjelp, forståelse, en meningsfull hverdag og trygghet.

Dagens situasjon

Per i dag har et fåtall demenssyke her i kommunen et tilbud om organisert aktivitet utenfor hjemmet - enten på Utsikten dagsenter eller på Nordmo gård.

Kommunestyrets vedtak om ikke lenger å benytte seg av Nordmo gård fra 01.01.18, sender et signal om at dette har vi ikke råd til. Det reagerer vi tillitsvalgte sterkt på.

Tre dager per uke treffes man på Nordmo gård.

Der er man inkludert i et fellesskap fra morgen til over middag, med tilrettelagte aktiviteter inne som ute. Man tilbringer dagene med andre i samme situasjon. Det bidrar til å bryte isolasjon og til økt aktivitet, som styrker fysisk, psykisk og kognitiv helse.

Inn på tunet er et billig og utmerket tilbud med kapasitet til å øke antall plasser. Andre kommuner ser til Sør-Varanger for å lære om hvordan man driver gode dagtilbud for demenssyke.

Demensplan 2020,- morgendagens situasjon

Helse og omsorgsdepartementet legger føringer for at kommunene skal øke og forbedre tjenestetilbudet til personer med demenssykdom i årene som kommer.

Fra 2020 har alle kommuner en lovfestet plikt til å tilby differensierte dagtilbud, ut fra den enkeltes utfordringer og behov.

Vi vet at antall personer som rammes av demens er økende. Vi vet at jo lengre vi lever, jo større er sjansen for å rammes av demens.

Vi vet at vi allerede har cirka 128 personer over 75 år med demens her i Sør-Varanger.

En kostnadseffektiv dreining av tjenestetilbudet

Dagtilbud til demenssyke er et nasjonalt satsningsområde.

Det er behov for flere dagtilbud, også i distriktene. Vi trenger dagtilbud både til de eldste og til de yngste personene med demens. Inn på tunet gårder har et unikt tilbud til den yngste gruppen.

Dagtilbudet ved Utsikten dagsenter og ved Nordmo gård gir planlagt og forutsigbar avlastning til de pårørende, på opptil 25 timer pr uke.

I vår kommune er det knapphet på korttidsplasser for avlastningsopphold.

  • Vi må styrke arbeidet og tilbudene for de demenssyke som bor hjemme, og som prøver å klare seg som best de kan.
  • Vi må sikre at demenssyke ikke blir sittende isolert og passivt hjemme.
  • Vi må sikre de pårørende forutsigbar avlastning, slik at de klarer en krevende hverdag.
  • Hvis vi mislykkes i dette, vil presset på hjemmetjenesten øke.
  • Hvis vi mislykkes i dette, vil presset på de pårørende øke.
  • Vi vil få en økning av pårørende med akutt behov for avlastning.
  • Vi vil få en raskere forverring av de syke.
  • Vi vil få en økning av demenssyke med akutt behov for sykehjemsplass.
  • Vi må sikre tverrfaglige dagtilbud til demenssyke og deres pårørende, drevet av personell med relevant kompetanse innen fagfeltet.

Det er helsefremmende og utsetter behovet for mer hjemmesykepleie, mer avlastningsopphold og sykehjemsplass, som koster vel 1 mill. pr. år pr. person.

Regnestykket er enkelt.

Styrk dagtilbudene til demenssyke, - det er effektivt både med tanke på de menneskelige forholdene og de kostnadsmessige!

Sigrid Olaussen

Hovedtillitsvalgt, Norsk Ergoterapiforbund

Sofie Hansen

Hovedtillitsvalgt, Norsk Fysioterapiforbund

Mailin Jerijervi

Hovedtillitsvalgt, Norsk Sykepleierforbund

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no