18. nov
DEBATT: Trond Høiberget. Arkivfoto: Håvard Mækelæ
 
Er Bugøynes ikke noe verdt?
DEBATT: Politikerne i Sør-Varanger står overfor viktige valg. Er de beredt til å ta dette ansvaret?

Publisert: 05.feb.2018 16:58
Oppdatert: 07.feb.2018 01:32

Ifølge media står kommunen ovenfor store økonomiske utfordringer. Totalt 50 mill. må spares inn på drifta over 2 år. Selvfølgelig må en ta tæring etter næring, og innrette drifta i hht tilgjengelige midler, på samme måte som i en vanlig familieøkonomi.

Før en lager en kuttliste som antydet, forutsettes det at alle effektiviserings- og innsparingstiltak er gjennomgått og innført. Videre må neste steg være å sortere ut lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester.

Slik vi ser det, må de ikke lovpålagte tjenestene først under lupen. Det er ikke vår oppgave å sette tilbud opp mot hverandre. For oss i Bugøynes føles et behov for fortelle hvilke konsekvenser det kan bli for oss om de foreslåtte tiltak vedtas.

Omsorg for eldre er en lovpålagt kommunal oppgave. Hvor omsorgen gis, er imidlertid ikke ‘lovpålagt’. I Bugøynes har kommunen etablert et omsorgssenter med stor O. Her gis det pleie og omsorg for 8 personer, ikke alle fastboende.

Trengende fra hele kommunen er ofte her på korttidsopphold og avlastning. Hvor skal disses behov dekkes om Omsorgssenteret her legges ned?

Står det tomme plasser andre steder i kommunen klare til å overta dette ansvaret? Hvorfor kommer det da folk utenfra og hit om kommunen har ledig kapasitet sentralt?

Regner med plassene er ‘faste’ og at en ikke planlegger hjemsending av beboerne. Ser for oss en utfordrende oppgave med prioriteringer om hvem som i tilfelle får plass eller ikke plass da vi forutsetter at noen i sentralkommunen må vike plassen for andre mer pleietrengende fra distriktene.

Det legges fram økonomiske beregninger på mulig besparelse ved nedlegging her. Om tallene vi har fått høre stemmer, lurer vi på hvordan dette er mulig. En institusjonsplass her har fått en prislapp på ca. 600.000, mens den samme plassen i sentralkommunen koster ca. 800.000.

Joda en sparer de 600.000 pr. plass men må ut med 800.000 for å gi de samme beboerne tilbudet der. Det betyr en merkostnad på 1.600.000 kroner.

Hva vil skje med samfunnet her ute om forslaget vedtas og iverksettes? Da Omsorgssenteret ble etablert, var en bekymret for muligheten til å få stillingene besatt av faglig kvalifisert personell. Signaleffekten med etableringen førte til at mange av bygdas egne tok utdannelse innen pleie og omsorg, og i dag er alle stillingene besatt med fagfolk.

Hva vil skje med disse arbeidsplassene om senteret forsvinner? Har kommunen som arbeidsgivere ledige jobber andre plasser innen fagfeltet, eller sendes disse ut i arbeidsledighet med dertil hørende økonomisk støttebehov?

Tvinges disse til å flytte? Om dette blir utfallet, er en kanskje litt blåøyde om en forventer at alle kommer til sentralkommunen.

Det finnes andre steder/kommuner som også har behov for deres kompetanse. Det betyr tapte skatteinntekter for kommunen og etterhvet reduserte rammeoverføringer fra staten (om folketallet blir redusert nok).

Bugøynes Barnehage er en annen lovpålagt oppgave. Vi vet barnetallet har variert, og at drifta har balansert på en knivegg. I dag er det under minstetallet for drift, men vi vet det er søknader inne.

I tillegg vil det ved drift på slippen mest sannsynlig komme famile(r) med barnehagebarn. Skulle barnehagen likevel bli nedlagt, er kommunen pliktig til å gi tilskudd til eventuelle som starter familiebarnehage.

Hvor mye vil det utgjøre opp mot anslått besparelse?

Hva vil skje med byggene om både Omsorgssenteret og barnehagen legges ned? Driftskostnader og oppvarming?

Da eiendomsskatten ble innført for hele kommunen, aksepterte distriktene det fordi vi ble stilt i utsikt tilnærmet de samme kommunale tilbudene som i sentralkommunen. For oss i distriktet føles det disse kuttforslagene som et hån når en samtidig vet om planer og vedtak om etablering av 9910-skolen.

Bygging av ny skole vil påføre kommunen større framtidige kostnader isteden for å fordele elevmassen på eksisterende skoler i sentralkommunen slik skolestruktranalysen utført av Norconsult slo fast i 2012.

Har vi fått flere elever i sentralkommunen siden den gang?

Håper politikerne er både våkne og voksne nok til å se alvoret i det som kan skje. Vedtas forslagene, vedtar politikerne også at Bugøynes ikke er noe verdt.

Flytter folk reduseres elevtallet på skolen, grunnlaget for å opprettholde butikk og andre servicetilbud reduseres. Med de positive signalene om oppstart av slippen og den økte aktiviteten innen fiskeri og turisme, vil slike vedtak gi negative signaler til de som ønsker å etablere seg og flytte hit.

Mange jobber for å ta vare på, sikre eksisterende-, samt etablere nye arbeidsplasser i bygda. Tapet av 1 kommunal stilling betyr så uendelig mye mer, - får så uendelig mye større konsekvenser enn det ville fått i sentrale strøk. Bugøynes Omsorgssenter er bygdas største arbeidsplass.

Er dere politikere beredt til å ta dette ansvaret?

Trond Høiberget
På vegne av mange i Bugøynes

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no