6. des
DEBATT: Erna Bakken.

Arkivfoto: Siri Sønstelie
 
Noen funderinger om en prosess og en viktig tjeneste i fortsatt krise
DEBATT: Jeg har aldri opplevd en slik arroganse og ignorering av ansattes behov for å bli hørt og tatt på alvor som jeg har erfart i denne saken, skriver tidligere barnevernsleder og tillitsvalgt Erna Bakken.

Publisert: 18.jul.2019 18:05
Oppdatert: 18.jul.2019 18:28

Endelig kom den revisjonsrapporten som vi har ventet på i to år. Og som forventet bekrefter den det vi har hevdet hele tiden:

  • Bemanningen var og er marginal
  • Omorganiseringen gikk over stokk og stein, uten tilstrekkelig utredning og dokumentasjon
  • Barnevernsleders varsling ble ikke fulgt opp etter reglene
  • Barnevernsleder ble utsatt for gjengjeldelse etter å ha varslet om uforsvarlighet
  • Sykemeldte har ikke blitt fulgt opp slik det kreves.

Man hadde vel et lite og lønnlig håp om at administrativ og politisk ledelse i kommunen nå skulle erkjenne egne feilsteg, komme de ansatte og en sårbar kommunal tjeneste i møte. Og kanskje til og med gjøre sitt til å rette opp der det er mulig, for å få tjenesten på rett kjøl igjen etter mer eller mindre kaos i to og et halvt år

Men nei da: Med forbausende arroganse tilbakeviser de revisjonens konklusjoner, hevder en begrunnelse for behovet for revisjon som ikke samsvarer med de faktiske forhold (noe Kontrollutvalget heldigvis valgte å endre på i sin bestilling til Vefik) samt at ledelsen hevder at den organisatoriske endringen skjedde i tråd med regelverket.

For det første: Rådmannen hevder at barnevernet «var en avdeling med begrenset innsyn og at det var utfordrende å kontrollere at kommunen utførte oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov.»

Til det vil jeg bare opplyse om at rådmannen fortløpende har fått detaljerte og skriftlige beskrivelser med tallmateriale over antall saker, sykefravær og økonomi hvert kvartal fra 2007 og framover, utførlige årsrapporter samt jevnlige møter med tjenesten når det har vært behov for det, blant annet jevnfør oppfølgingen etter Fylkesmannens tilsyn av tjenesten.

Det er derved langt fra rådmannens beskrivelse av en tjeneste som hun hadde vansker med å få innsyn i og oversikt over.

For det andre: Når rådmannen hevder at omorganiseringen skjedde i tråd med avtaleverket så oppfatter denne tillitsvalgte det som en ren provokasjon. Vi (jeg fra Akademikerforbundet og tillitsvalgte for FO) ble på kort varsel cirka midten av desember 2016 innkalt til et møte med ledelsen, tema for møtet var noe uklart for oss. Vi ble på møtet 20. desember opplyst om at rådmannen hadde besluttet omorganiseringen.

Vi fikk to dager på oss til å komme med en uttalelse – nærmest som en proforma for å gi et lite skinn av involvering av de ansatte, vårt innspill fikk selvsagt ingen følger for det som allerede var bestemt. Jeg har ledelsen sterkt mistenkt for å gjøre et lite prokura knep i denne sammenhengen (Wikipedia om prokura knep: « … er betegnelsen på smarte, men ikke helt etiske metoder for å oppnå et gunstig rettslig resultat»).

Når rådmannen nå sier at det ikke ble bedt om tvisteforhandlinger etter det famøse vedtaket om omorganisering så lurer jeg litt: Det ble ikke skrevet noen protokoll på dette «drøftingsmøtet», derved heller ikke noe som man kunne tviste på. Det er selvsagt mulig at ledelsen i dette samhandlet med andre og mer velvillige tillitsvalgte, men jeg og tillitsvalgte fra FO ble i alle fall ikke involvert videre.

Jeg har aldri opplevd en slik arroganse og ignorering av ansattes behov for å bli hørt og tatt på alvor som jeg har erfart i denne saken. Dersom dette er gjennomgående praksis fra ledelsen i forholdet til de ansatte i Sør-Varanger kommune, syns jeg det er uendelig trist å se. Dette hos en arbeidsgiver som jeg alltid har framhevet som redelig og etterrettelig, men som nå framstår som uredelig og arrogant.

Når tjenesten fremdeles synes å være kaotisk, 2,5 år etter rådmannens beslutning, må det jo være noe grunnleggende galt med de beslutninger som er tatt for tjenesten. Har rådmannen fått den kontrollen over tjenesten som hun hevdet manglet? Er det kontroll på ressursbruk; personalressurser og økonomi? Er man sikker på at det faglige nivået er like god som den var tidligere, og at tjenesten styres etter faglig og etisk forsvarlig praksis slik barnevernloven krever?

Jeg stiller meg tvilende til dette ut fra ulikt innspill jeg har fått.

Jeg ser at kommunen skårer høyere innen barnevern på Kommunebarometeret og lurer litt på dette: Jeg vet hvor mye arbeid som ligger i oppfylling av alle de krav som kommunen måles på ved rapportering, jeg vet også hvorfor vi skåret dårlig tidligere år. I tillegg vet jeg også at det er fullt mulig å trikse til tallmaterialet ved å fare med harelabb over det faglige arbeidet, eventuelt også trikse med datoer i fagprogrammet det rapporteres fra.

Dersom dette er årsaken til den bedrede plasseringen på Kommunebarometeret er det jo i beste fall tvilsomt, i verste fall lovstridig. Jeg sliter i alle fall med å finne samsvar mellom dette og det faktum at tjenesten har slitt med færre fagressurser store deler av 2017, 2018 og hittil i 2019. Hva er den egentlige årsaken til de bedrede resultatene?

Når så ordfører Rafaelsen nå i iFinnmark hevder at han «prater med fagbevegelsen og de kommunalt ansatte jevnlig …» så stemmer sikkert dette for flere, men ikke for de ansatte i barnevernstjenesten.

Han har ikke på noe tidspunkt i løpet av disse 2,5 årene tatt kontakt med verken meg eller andre tillitsvalgte i tjenesten, på tross av at han helt klart har visst at dette var og er en kommunal tjeneste med store og pågående utfordringer.

Kanskje han i denne sammenhengen også heller valgte, og velger, å snakke med andre tillitsvalgte som var mer samstemt med kommunens ledelse? Jeg bare undrer...

Faktum er imidlertid; Barnevernstjenesten er en kritisk kommunal tjeneste der de øverste administrative og politiske lederne har sitt selvsagte og overordnede ansvar, både i gode og vanskelige tider. Denne tjenesten synes nå å legges i ruiner i forhold til hva den en gang var, med dagens fortsatt skyhøye sykefravær og der flere godt kvalifiserte ansatte. Noen med lang erfaring enten er skviset ut eller søker seg bort, mye begrunnet i inkompetent ledelse.

Det er bare så uendelig trist å oppleve.

(SVA har oversendt innlegget til Sør-Varanger kommune ved fungerende rådmann Håvard Lund for mulighet til imøtegåelse av kritikken. Henvendelsen er foreløpig ikke besvart. Red.)

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no