7. des
Arve Tannvik var tidligere daglig leder i Kirkenes Næringshage.
Foto: Yngve Grønvik
 
Sør-Varanger fram mot 2023
I et leserinnlegg fra ordføreren i Sør-Varanger og lederen i Sør-Varanger Arbeiderparti slås det innledningsvis fast at det viktigste for en kommune er å tilby gode tjenester til sine innbyggere.

Publisert: 20.mai.2019 12:06
Oppdatert: 20.mai.2019 13:36

Videre står det i innlegget at Sør-Varanger generelt har gode tilbud til barn, voksne og eldre, men de kan bli bedre på enkelte områder, som eldre med spesielle utfordringer og unge med funksjonsnedsettelse.

Kommunenes Sentralforbund (KS) lager hvert år en rangering av kvaliteten på de tjenester landets kommuner gir til sine innbyggere. KS har delt det kommunale tjenestetilbudet inn i 12 sektorer. Disse er: Barnehage, barnevern, grunnskole, helse, kostnadsnivå, kultur, miljø, pleie og omsorg, saksbehandling, sosialtjeneste, vann og avløp samt økonomi. Det må også legges til at i vurderinga av hver av de 12 sektorene gitt ulik vekting, der grunnskole og pleie/omsorg er de viktigste sektorene, hver med 20 vekttall.

Hver kommune blir vurdert etter 151 måleparametre, der de fleste er hentet fra statistisk sentralbyrå. Hensikten med denne rangeringen er ifølge KS å gi lokalpolitikerne et uhildet og oversiktlig bilde om hvordan deres egen kommune drives. Alle landets 426 kommuner er med i oversikten.

Sør-Varanger kommunes sitt totale tjenestetilbud rangeres i undersøkelsen på 419.plass av landets kommuner. Altså har mer enn 95% av landets kommuner et bedre tjenestetilbud enn hva Sør-Varanger kommune kan tilby sine innbyggere. For de som ønsker mer informasjon om undersøkelsen kan søke på Google etter «kommunebarometeret 2018»

Hoveddelen av leserinnlegget er imidlertid viet næringsutvikling og hvordan Sør-Varanger skal få 1000 nye innbyggere i 2023. Det skal de få til ved å utvikle nye bedrifter som springer ut fra arbeidet til Sør-Varanger Utvikling, Tivoli North og kommunens innovative næringsliv. La meg allerede nå få understreke at begge disse bedriftene har kommet inn som et friskt og konstruktivt innslag i Sør-Varangers næringsutviklingsarbeid. De ansatte i disse selskapene er ressurssterke og handlingsorienterte som  allerede kan vise til positive resultater.

Som mangeårig ansatt i Kirkenes Næringshage, (gikk av med pensjon i mars 2018) synes jeg det er merkelig å registrere at Arbeiderpartiets ledelse ikke ser seg tjent med å ha KNH med som en framtidig næringsutvikler i kommunen.

KNH ble etablert som endel av SIVA sitt landsdekkende næringshagenettverk i 2000. I løpet av disse snart 20 årene har KNH bygget opp et av de beste kompetansemiljøene innenfor næringsutvikling i hele Finnmark.

Som eksempler på prosjekter KNH har drevet fram/bidratt til kan nevnes:

• Kjørt prosessen med å få fram en omforent reiselivsplan

• Har initiert og sitter med sekretariatet for Visit Kirkenes

• Driver med kontinuerlig bedriftsrådgiving for kommunens bedrifter.

• Har bidratt sterkt til at jernbanesaken er satt på den internasjonale dagsordenen gjennom både bygging av nettverk, rapportskriving ol

• Har skrevet grunnlagsrapporten som ble lagt ved søknaden som skulle gi Sør-Varanger status som omstillingskommune.

• Har etablert og er prosjektleder for Kirkeneskonferansen

• Har opparbeidet seg betydelig kompetanse og nettverk blant aktørene som driver leteboring etter olje utenfor kysten av Øst-Finnmark

• Har lang erfaring med næringsutvikling rettet mot Nordvest-Russland

• Har et stort kontaktnett inn mot lokalt næringsliv

• Har forprosjekter vedr. hurtigbåtforbindelse til Vadsø og et nytt bolystprosjekt til modning i kontorskuffen.

• I all beskjedenhet må det nevnes at KNH har i mange år stått på barikadene for at Kirkenes skulle få et nytt sykehus, for å få forlenget rullebanen på Høybuktmoen og slåss for bedre flyruter

Det er en gåte for meg at dagens ledelse i Arbeiderpartiet ikke ønsker å benytte seg av de ressursene Kirkenes Næringshage besitter.

Mye tyder på en gjenoppstart av Sydvaranger Gruve vil bli en realitet i løpet av de neste årene. Dette vil i så fall føre til 3-400 arbeidsplasser. Når en vet at hver arbeidsplass i industrien genererer 2-3 arbeidsplasser i det øvrige lokalsamfunnet, er en oppe i 1000 nye arbeidsplasser.

Da Sør-Varanger etter hvert har fått et velutbygd næringsutviklingsapparat (inkl. den nye kommunale næringssjefen), tillater jeg meg heller å anbefale Arbeiderpartiet å ta kontakt med de øvrige politiske partiene i kommunen, for sammen å starte et målrettet arbeid fram mot 2023 der målsettinga skal være å bedre kvaliteten på de kommunale tjenestene i Sør-Varanger kommune.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no