18. nov
Rune Rafaelsen, her avbildet tidligere i vinter.

Foto: Trine Hamran
 
Svaret til Greger Mannsverk er nei
DEBATT: Politikerne vil ikke legge Høybukta vest og Pulkneset dødt, forsikrer Rune Rafaelsen.

Publisert: 12.feb.2018 13:10
Oppdatert: 12.feb.2018 18:30

Viser til innlegg fra administrerende direktør Greger Mannsverk, SVA og Finnmarken 7. februar 2018 med tittelen «Vil politikerne legge Høybukta vest og Pulkneset dødt?»

Svaret til Greger Mannsverk er nei. Sør-Varanger kommune er svært opptatt av at lover og regler skal følges, og at det er forutsigbarhet for alle aktører.

Onsdag skal Kommuneplanens arealdel for 2018-2030 behandles i Kommunestyret. I forslaget som legges fram, er Høybukta vest og Pulkneset båndlagt i påvente av reguleringsplan, og ikke «tatt ut», hvor dette beskrives i saksframstillingen:

«Når det gjelder Høybukta vest og Pulkneset anser rådmannen disse områdene for å være så konfliktfylte (ref. innkomne innsigelser og varsel om innsigelser) at det ikke vil lykkes å få vedtatt en arealplan i rimelig tid. Derfor foreslår rådmannen at disse områdene, som ligger innenfor Høybuktmoen skyte- og øvingsfelt båndlegges i påvente av reguleringsplan. Problemstillinger rundt utbygging på disse områdene må løses gjennom en reguleringsplan, hvor det etter plan- og bygningsloven er en fire års frist for planarbeidet, med mulighet for fire års forlengelse. Tilgjengelige ressurser til utarbeidelse av kommuneplanens arealdel tilsier også at rådmannen ikke kan ta inn disse områdene med utbyggingsformål i planen. Dette fordi det vil medføre et ytterligere krav om konsekvensutredning.

Tilsvarende båndlegging er gitt for planarbeidet for Jakobsnes Arctic Logistics, dette er for å synliggjøre planarbeidet i kommuneplanen, pågående (privat) planarbeid må utrede og løse de problemstillinger som gjelder for området.»

Jeg ser ut i fra dette ingen begrensninger i kommuneplanen for Høybukta vest og Pulkneset, med tanke på at det allerede pågår egne reguleringsplanprosesser som vil avklare arealbruken for disse områdene. Dette har også blitt diskutert mellom deg og min administrasjon i møte 26.09.17, som framgår av merknadsbehandlingen i nevnte sak:

«Kommunen foreslår at det igangsettes et planarbeid for atkomstvei til Pulkneset for å komme til en reel meklingsituasjon for nevnte plan.

Kommunen tilbyr at dette gjøres som en områderegulering, på samme vilkår som områderegulering for Pulkneset.

Kirkenes Maritime Park (KMP) vil vurdere tilbudet nærmere. Per nå ønsker man ikke å fremme en slik plan da denne kan framprovosere en innsigelse fra Forsvaret, jf. deres innspill til planarbeidet på Høybukta vest. KMP vil avvente reguleringsprosessen for Høybukta vest før man eventuelt igangsetter et planarbeid for atkomst til Pulkneset.

Kommunen minnet om at området (Pulkneset og Høybukta vest) foreslås båndlagt i påvente av reguleringsplan i Kommuneplanens arealdel og at en slik båndlegging har en 4 års varighet, med mulighet for 4 års forlengelse.

KMP og kommunen holder kontakten hva gjelder overnevnte planarbeid.»

Som ordfører håper jeg vi i dialog kan komme til en løsning hvor dere får fremmet deres plan, slik at man kommer til en avklaring med andre myndigheter og rettighetshavere i området for om Pulkneset kan realiseres.

Statens Vegvesen er i full gang med planleggingen av en Stamnett havn i Høybukta vest som et resultat av regjeringens vedtak desember 2016. Kommunestyret ser fram til at planen legges fram for kommunestyret høsten 2018, evt. vår 2019.

Sør-Varanger kommune i samarbeid med SVU, FFK og Kirkenes Næringshage arbeider aktivt for en realisering av en jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes. I tillegg er vi mange som håper på store olje/gass funn i Barentshavet, som igjen vil kunne gi stor maritim aktivitet i Sør-Varanger. Dette vil i framtiden kunne kreve store områder for industriell virksomhet både på øst- og vestsiden av Tømmernesset.

I tillegg har vi Jakobsnes som et veldig interessant framtidig næringsområde. Det foreligger nå planer om helårsproduksjon på lakseslakteriet på Jakobsnes, som gir mulighet for større aktivitet, utvidelse og bearbeiding av lakseprodukter.

Som ordfører i Sør-Varanger kommune vil jeg arbeide for å ha tilgjengelige næringsarealer som kan skape grunnlag for nye arbeidsplasser. Jeg er for øvrig svært imponert over hva KIMEKs ledelse og ansatte får til, og den betydning selskapet har for vår kommune. Det er en styrke for Sør-Varanger å ha et aktivt næringsliv.

Rune Gjertin Rafaelsen (Ap)
Ordfører, Sør-Varanger

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no