7. des
FAGFOLK: Einar Berg mener Sydvaranger Gruve (SVG) nedvurderer fagfolkene som vurderte underjorsdrift i Bjørnevatn. Foto: Rolf Randa
 
Sydvaranger og underjordsdrift
DEBATT: Når så Sydvaranger nå, i sitt tilsvar av 3. desember 2018, sier at den søknaden om åpningen av underjordsgruva ikke var utført av noen som hadde erfaring fra u-jord, eller kunnskap, er dette en grov nedvurdering av Muurmans og de andre fagfolkene (SINTEF) som var involvert, skriver gruveveteran Einar Berg.

Publisert: 01.mar.2019 12:34
Oppdatert: 04.mar.2019 18:04

Vedrørende Søknaden om prøvedrift i u-jordsgruva, som SVG søkte om i 2014, godkjent av DMF i mai 2015;

Sydvaranger Eiendom skriver i sitt tilsvar til DMFs varsel, datert 3. desember 2018, på side 10:

«SVG søkte om underjords prøvedrift i 2014, og DMF godkjente planene i vedtak av 21. mai 2015. Søknaden ble ikke underskrevet av bergfaglig ansvarlig, og informasjonen i søknaden var, etter det vi forstår, ikke gjennomgått av gruveingeniører med erfaring innen underjordsdrift. Søknaden hadde, slik vi ser det, en del mangler og beskrev ikke hvordan det var tenkt å drive ut malmen, geotekniske forhold, miljøkonsekvenser eller potensiale for verdiskapning. Ingen gruveingeniører - eller økonomiske studier understøttet søknaden. Søknaden … ….. DMFs godkjennelse i 2015 av søknaden om prøvedrift var etter det vi erfarer basert på en vurdering om at SVG hadde svært begrensede muligheter for dagbruddsdrift i Bjørnevatn, uten først å fjerne store mengder gråberg.»

Ja, det er riktig, men hvorfor var det slik ?

I DMFs vilkår for godkjenning av oppstart av drift under jord framgikk det bl.a. at plan for drift under jord skulle integreres i ny, revidert driftsplan for Bjørnevannsforekomsten. SVG ble før og etter konkursen kritisert for manglende gråbergbryting.

Arne Myrvang (professor), som sto som leder av de bergmekaniske målinger, og ikke minst den dimensjoneringen av strossestørrelsen og pillarenes tykkelse for underjordsgruva i Bjørnevatn som var basert på disse målingene, er ikke noen hvem som helst. Han har vært leder av World Association of Rock Mechanical engineers. Han har, som SINTEF-ansatt, og med sitt eget firma, utført konsulentoppdrag i 32 land, og er en av de fremste i verden på dette området.

All denne informasjonen for de undersøkelsene som er gjort i Bjørnevatn finnes i egne rapporter i Sydvarangers arkiv i Bjørnevatn. Det er dette materialet Joseph Muurmans støttet seg på da underjordsgruva ble planlagt. Muurmans har underjordserfaring fra blant annet Grønland, og var også gruvesjef i Bjørnevatn.

Da Sydvarangers eier på slutten av 90-tallet vedtok å avvikle Sydvarangers malmbaserte virksomhet, utarbeidet Muurmans en statusrapport for den underjordsgruva som man hadde åpnet med å tømme den sydligste strossa for ca. 750 000 tonn malm, og var i gang med å starte i den neste da arbeidene stoppet opp.

Den statusrapporten Muurmans utarbeidet, ble oversatt til engelsk, da SVG (2014) ville ha pris på åpningsarbeidene fra australsk entreprenør. Den søknaden om reåpning av underjordsgruva som ble sendt DMF 31. desember 2014, og godkjent av DMF i mai 2015, var i sin helhet basert på den statusrapporten Muurmans hadde utarbeidet, og for å få oppmerksomhet rundt dette.

DMF aksjonerte, og alt arbeid rundt inngangen til underjordsgruva ble stanset, og kravet var utarbeidelse av ny driftsplan for Bjørnevannsbruddet, da SVGs egen godkjente driftsplan var fraveket på flere punkter. Dette arbeidet ble ikke utført, og 15. november var SVG historie.

Når så Sydvaranger nå, i sitt tilsvar av 3. desember 2018, sier at den søknaden om åpningen av underjordsgruva ikke var utført av noen som hadde erfaring fra u-jord, eller kunnskap, er dette en grov nedvurdering av Muurmans og de andre fagfolkene (SINTEF) som var involvert.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no