21. okt
USIKKERHET: Daglig leder Guro Brandshaug i Kirkenes næringshage og varaordfører Tove Alstadsæter i Sør-Varanger kommune liker ikke usikkkerheten rundt Norterminal og oljeomlasting.
 
Fare for stopp i oljeomlastingen
– Norterminal må ha forutsigbarhet og fleksibilitet for å fortsette sin virksomhet i Sør-Varanger. Det sier daglig leder Guro Brandshaug i Kirkenes næringshage.

Publisert: 07.okt.2015 17:30
Oppdatert: 23.okt.2017 10:56

Norterminal har fått avslag fra Miljødirektoratet om å drive skip-til-skip-omlastning i november og desember ved lokalisasjon SS4 i Bøkfjorden (Ropelv). Årsaken begrynnes med is, mørke og vanskeligere værforhold. Avslaget kan føre til at det ikke blir mer oljeomlasting i Sør-Varanger.

Miljødirektoratet har både avslått søknad om skip-til-skip-omlasting i årets to siste måneder, om å øke skip-til-skip-omlastet olje fra seks til sju millioner tonn og avslag på bruk av omlastingsskip i Ropelv.

Akutt

– Dette medfører at Norterminal er i en akutt situasjon, sier Brandshaug.

Sammen med varaordfører Tove Alstadsæter i Sør-Varanger kommune går Brandshaug nå ut og maner norske miljømyndigheter til å omgjøre vedtaket. Avslaget er anket inn for Klima- og miljødepartementet.
NRK melder at man i Vest-Finnmark gjerne ser at oljeomlastingen går tilbake til Sarnesfjorden ved Honningsvåg. Ifølge Brandshaug er dette en alvorlig situasjon for Norterminal og for næringslivet i Sør-Varanger.

– Det jeg savner i denne saken er næringsperspektivet. Det er en grunn til at oljeomlastingen ble flyttet fra Honningsvåg til Sør-Varanger og den er ikke politisk, men kunderelatert. Først og fremst gjelder dette værforhold og dertil nede-tid, dernest transportavstanden. Det er kortere vei for Lukoils mindre isgående tankskip hit til Kirkenes. I tillegg har Norconsult utredet værforholdene og funnet at det er 38 mindre avbrudd her i Kirkenes i sammenlignet med Sarnesfjorden. Ved terminal så er forskjellen 30 dager mindre med avbrudd i «favør» Kirkenes. Dette er også forhold Norterminal selv har erfart gjennom tidligere omlasting i nettopp Sarnesfjorden.

Forutsigbarhet

Næringslederen mener at de sentrale myndighetene må legge forholdene til rette for Norterminal.

– Det er store verdier på spill her. Både Norterminal og ikke minst deres kunde, Lukoil, trenger forutsigbarhet. Det gir du ikke ved at det ikke blir oljeomlasting i to måneder.
Brandshaug mener det er skummelt at dette blir en politisk drakamp mellom øst- og vest-Finnmark om å få oljeomlastingen.

– Det er fare for at Lukoil ser seg om etter nye områder å få omlastet olje hvis de opplever Norterminals tjenester som uforutsigbare. Man må huske på at det er de som har foretrukket Kirkenes og ikke omvendt.
Brandshaug tilbakeviser at det er noen motsigelser mellom miljøhensyn og forutsigbarhet og fleksibilitet.

– Ingen er uenige i at miljøhensynet skal komme i fremste rekke. De rammevilkårene som er gitt gir den forutsigbarheten som Norterminal og Lukoil trenger. Men de samme rammevilkårene kan ikke endres til en stadighet. Da forsvinner forutsigbarheten. Ett eksempel på dette er at Miljødirektoratet nylig endret sin definisjonen på bruk av omlastningsskip der de nå ikke vil definere dette inn i rammene av skip-til-skip omlastning.

Brandshaug har liten forståelse for at Miljødirektoratet peker på isforholdene i november og desember når de vil ha en stopp på omlastingen da.

– Omlastingen skal ifølge direktoratet igangsettes som vanlig fra årsskiftet, men is er det mest av i januar og februar. Isen er jo ikke et problem i november og desember? Dette faller på sin egen urimelighet.
Miljødirektoratet skriver i vedtaket at Norterminal kan benytte seg av et såkalt Floating Stoarage (FSO)-oppankret lagringsfartøy i november og desember. Norterminal har nå jobbet frem en slik løsning i Korsfjorden, men på grunn av herding av betong kan de tidligst ta dette i bruk i midten av desember.
– Miljødirektoratet har gitt Norterminal to muligheter. Begynn med FSO i Korsfjorden, eller flytt virksomheten i november og desember til Sarnesfjorden, begge forslag Norterminal vurderer som uforsvarlige og ikke gjennomførbare.

Fleksibilitet

Ved å avslå søknaden om fleksibilitet i type omlastning av olje så forsvinner også fleksibiliteten for Norterminal, mener Brandshaug.

– Man må sette dette litt inn i en sammenheng. Den totale tillatte omlastede mengden er på 14 millioner; tre millioner skip-til-skip og elleve FSO. I 2015 vil Norterminal kun gjennomføre skip-til-skip-operasjoner og en total mengde på sju millioner som kun er halvparten av det de har lov til. Norterminal ønsker en fleksibilitet i operasjonstype for å tilfredsstille kundens behov og ønsker på en best mulig måte. Miljødirektoratet foretrekker FSO og ønsker ikke å gi aktøren denne fleksibiliteten. Risikoanalysene er derimot ikke entydig på hva som er et bedre alternativ, men man må også se disse analysene i lys av den totale mengden omlastet olje, sier Brandshaug.

Varaordfører Tove Alstadsæter (H) er på lik linje med næringslivet i denne saken.
– Vi forholder oss til at de har valgt Sør-Varanger som sin kommune der de skal drive med oljeomlasting. Miljøperspektivet er viktig og det tar bedriften på alvor.
På lag

Alstadsæter sier hun har diskutert saken med partikollega Frank Bakke Jensen på Finnmarksbenken i denne saken. Representanter fra kommunen har også vært i møte med statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

– Utgangspunktet er at Norterminal har valgt oss og ikke omvendt og at Korsfjorden og Bøkfjorden er godkjent for oljeomlasting. Vår og Norterminals store frykt er jo at kunden Lukoil nå skal gå lei, ikke finne dette forutsibart og attraktivt nok og velge andre steder. Vi må stå sammen og jobbe for dette, slik at Norterminal får fortsette virksomheten som nå, sier Alstadsæter.
Mange krefter er i sving for å få Norterminal til Sarnesfjorden.

– Men det er her de vil være. Klart de var skuffet når virksomheten ble flyttet fra Sarnesfjorden. Men i et Nord-Norge og Finnmarks perspektiv så bli debatten destruktiv når næringsperspektivet forsvinner, sier Brandshaug.

– Det er feil å si at dette er en kamp mellom Norterminal og miljøhensynene. Alle vil gjøre dette sikrere. Det eneste vi og Norterminal gjør er å etterspørre forutsigbarheten og fleksibiliteten når Miljødirektoratet ber dem stoppe virksomheten i november og desember med den begrunnelsen de nå har gitt, sier Brandshaug.

«Må påregne at kontrakten blir terminert»

Det skriver Norterminal i sitt brev til Klima- og miljødepartementet med begjæring om omgjøring av vilkårene i utslippstillatelsen. Oljeomlasting i november og desember er avgjørende for virksomheten i Kirkenes.
Brevet som kommer etter avslaget i Miljødirektoratet er datert 30. september.

«Dersom det ikke kan gjennomføres STS-omlasting i november og desember 2015, vil Norterminals kunde måtte finne andre utskipningsløsninger, og det må påregnes at kontrakten med Norterminal vil bli terminert. I et slikt tilfelle vil de ansatte bli permittert eller oppsagt», skriver driftsdirektør Odd Arne Haueng i brevet til Klima- og miljødepartementet.

Miljørisikoanalyse

Haueng sier at oljeomlasting i den nye posisjonen SS2 (Korsfjorden) tidligst kan starte i midten av desember. Omlasting av seks millioner tonn ligger innenfor den virksomhet som er vurdert i miljørisikoanalysen og som de forebyggende tiltakene er iverksatt på bakgrunn av.

– Omlastingen i 2015 vil være betydelig lavere enn den samlede volumangivelsen i tillatelsen. Overgang fra FSO-omlasting til STS-omlasting innebærer ingen signifikant endring av miljørisiko. Som følge av at samlet volum ligger under tillatelsens volumangivelse er, miljørisikoen under enhver omstendighet ikke høyere enn for den virksomhet volumangivelsene har lagt til grunn, sier Haueng.


Avgjørende

Han understreker at oljeomlasting i november og desember - og ikke innstilling av dette slik Miljødirektoratet har vedtatt - vil være avgjørende for virksomheten i Kirkenes.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no