13. des
UTFORDRENDE: 2017 blir et utfordrende år for Sør-Varanger, sier Høyres kommunestyrerrepresentant Eilif Johannesen. (Arkivfoto: Tor Sandø).
 
- Et veldig aktivt politisk år for Høyre
Eilif Johannesen og Høyre har lagt bak seg et utfordrende år i opposisjon i Sør-Varanger kommunestyre. - Etter kommunevalget i 2015 mistet Sør-Varanger Høyre en representant i kommunestyret. På tross av dette har partiets fire gjenværende og godt motiverte representanter vært aktive og ansvarlige i kommunestyret og lokalpolitikken for øvrig.

Publisert: 25.des.2016 12:00
Oppdatert: 23.okt.2017 11:12

Johannesen avlegger nå partiets politiske årsregnskap.

- Vi har vært en ansvarlig saks- og premissleverandør i lokalpolitikken. I tillegg har partiet arbeidet tett og godt inn mot partiets regjerings- og stortingspolitikere for å løse saker som både på kort og lang sikt har stor betydning for befolkningen i Sør-Varanger, sier kommunestyrerepresentant Johannesen.

Høyre oppsummer sitt politiske år slik:

Bugøynes

- Partiet er strålende fornøyd med at kommunen til slutt bevilget en halv million kroner til investeringer sløye-/ pakkelinje og egnesentral i Bugøynes. 

- Partiet fremmet forslag om investeringsstøtte allerede i juni, men ble dessverre nedstemt av Arbeiderpartiet. Det var flott å konstatere at Ap halvannen måned senere kom på bedre tanker og støttet vårt forslag. 

- Vi ser nå etter sjokket i juni da Bugøynes sto uten fiskemottak, at det blir fisket mer ut fra Bugøynes enn på mange år. Tilbakemeldingene går også på at folk har fått fremtidstroen tilbake. Flere lokale fiskere legger nå om driften til linefiske i tillegg til at fremmedflåte rekrutteres for levering av fangst i Bugøynes. Dette skaper arbeidsplasser som genererer skatteinntekter som igjen bygger samfunn. Høyres målrettede satsing i Bugøynes er et skoleeksempel på at Høyres lokalpolitikk virker, sier Johannesen.

Stamnett-terminal og NTP

- Havnesaken er Høyres aller viktigste næringspolitiske sak, sier Johannesen.

- Sør-Varanger Høyre har i hele år argumentert til partiets regjerings- og stortingspolitikere om at vestsiden av Tømmerneset er den eneste fornuftige plassering av stamnett-terminalen. Vestsiden har de laveste veikostnadene. I tillegg har både Statens vegvesen, Kystverket og eksterne konsulenter sagt at Tømmerneset vest er eneste lokasjon som realiserer det høyeste ambisjonsnivået innen olje og gass. Selv om ordføreren indirekte uttrykker skuffelse over regjeringens beslutning, forventer vi at han snarest rister dette av seg. Arbeidet fremover må rette seg mot hurtigst mulig finansiering i den kommende nasjonale transportplanen (NTP), og ikke om å problematisere og argumentere imot den kloke beslutningen som er tatt av regjeringen. For Sør-Varanger Høyre er Leirpollen et havnealternativ som nå må skrotes en gang for alle. Leirpollen må også snarest skrotes av ordføreren og den øvrige politiske ledelsen, sier Johannesen.

Sør-Varanger Høyre har også som mål å være i forkant i viktige nasjonale politiske prosesser som har betydning for Sør-Varanger.

- Vi har derfor i møte med partiets transportfraksjon på Stortinget, spilt inn utbedring av E6 Høybukta-Hesseng og utvidelse av flyplassen som viktige prosjekter i kommende NTP. Dette er prosjekter som må komme i tillegg til ny stamnett-terminal, sier Johannesen.

Oljeomlasting

- Etter at Norterminal overskred tillatelsen på omlasting av tre millioner tonn olje STS (skip-til-skip), var Sør-Varanger Høyre i nesten daglig dialog med våre regjerings- og stortingspolitikere for å gjøre driftstillatelsen mer fleksibel. Det var en gledens dag da Miljø- og klimadepartementet meddelte lokalpartiet nyheten om at andelen STS-omlasting var økt til sju millioner tonn, sier Johannesen. 

Han sier at det nå arbeides godt med å få oljeomlastingen tilbake til Kirkenes. 

- Rapportene sier at utsiktene for oljeomlasting i Korsfjorden i 2017 er meget gode. Dette er svært gledelig, sier Høyre-politikeren.

Andre næringspolitiske saker

- Høyre har spilt en avgjørende rolle i flere saker innen havnerelatert og maritim virksomhet og vil spesielt trekke frem to saker: Tomtesaken med Arctic Dive Sea Service. Det er mye takket være Høyre at et hardtsatsende Arctic Dive nå er gitt gode rammebetingelser for fremtidig utvikling og vekst. Sør-Varanger Høyre har også fra første dag trykket Maritime Industrial Cluster Kirkenes (MICK) aktivt til sitt bryst. Med dette unike lokale samarbeidet, er vårt eget kompetente lokale næringsliv klar til å håndtere 23. konsesjonsrunde. Et stort skår i gleden er det imidlertid at politisk ledelse «går til sengs» med utenbys aktører som har som målsetting å konkurrere ut MICK, altså vårt eget næringsliv. Slik opptrer ikke en næringsvennlig kommune, sier Johannesen.

Høyre har gjentatte ganger tatt til ordet for lokale løsninger i både store og små lokale saker. Sist vedrørende byggingen av den nye skolen i Bjørnevatn og Sandnes.

- Det er veldig viktig at politisk ledelse er sitt lokale samfunnsansvar bevisst, og gir full tilslutning til Høyres krav om at entreprisen må legges opp slik at det skaper størst mulige lokale ringvirkninger.

Sør-Varanger Høyre vil også fremheve partiets delaktighet i arbeidet med å få lokalisert 110-sentralen til Kirkenes. Denne saken fikk etter hvert så bred politisk tilslutning på flere nivå at Kirkenes vant lokaliseringskampen.

Takket være Høyre fikk reiselivskommunen Sør-Varanger også etablert en velfungerende turistinformasjon i sommer.

Helse og omsorg

- Høyre har aktivt stått opp for kommunens rustjeneste etter at det ble klart at tjenesten sto fremfor store kutt i budsjettbehandlingen. Takket være oss er mer enn halv million kroner i neste års budsjett øremerket styrking av rusarbeidet i kommunen. Driftstilskudd til «Kafe Kom inn» kom også på plass takket være Høyre. I vårt alternative budsjett, foreslo vi å opprettholde «Inn på tunet», ingen kutt i tjenesten for funksjonshemmede og ingen kutt i omsorgslønn. Dette fikk vi dessverre ikke flertall for. Vi fikk heller ikke flertall for å styrke våre dagsentertilbud for eldre og demente inneværende år. Høyre er for øvrig veldig bekymret for kuttene i helse og omsorg som Ap vedtok i budsjettbehandlingen. Dersom kuttene i det hele tatt lar seg gjennomføre, rammer kuttene på nesten 10 mill. de svakeste i samfunnet. Det er Høyre sterkt imot, sier Johannesen.

Kommuneøkonomi

- Høyre advarte høylydt allerede under budsjettbehandlingen i fjor at årets budsjett kom til å sprekke stort. Advarslene ble imidlertid blankt avvist. Høstens innkjøpsstopp, som blant annet har medført avlysninger av skolekjøkken og skolegudstjenester, viser at vi fikk helt rett i våre advarsler. Politisk ledelse avviste også flere ganger Høyres tilbud om bistand til avhjelpende budsjettforståelse, sier Johannesen. 

Nå frykter Sør-Varanger Høyre for et vanskelig nytt år. 

- Vi frykter at kommende år blir svært utfordrende økonomisk. Ytterligere kutt innenfor det som resulterte i stort budsjettsprekk i år, er uansvarlig feilmedisinering. Vi lover imidlertid å ha våkne øyne etter hvert som vi ser at feilmedisineringen fører galt av sted. Høyres overbevisning om at kommunale strukturendringer er nøkkelen til en bærekraftig kommuneøkonomi, bare styrkes for hver budsjettbehandling. Resultatet av urealistiske kutt og av å kutte litt her og litt der over år, er at det til slutt blir ingenting til noen, sier kommunestyrerepresentant Eilif Johannesen og ønsker alle sør-varangerværingene en god jul og et godt nytt år.

- Med lovnad om et minst like aktivt og ansvarlig Sør-Varanger Høyre i 2017, sier han.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no