11. des
PENGER: Samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen og statssekretær Bård Hoksrud (Frp), sammen med fylkesråd Grethe Ernø Johansen (Ap) og lokalpolitiker Kurt Wikan Sp) på Storfjellet i juli. Passiaren var hyggelig, men pengene kom ikke på statsbudsjettet.
 
– Finnmark den store samferdselstaperen
– Det kommer 14,1 millioner kroner til 1500 kilometer fylkesvei i Finnmark. Fylket er den store taperen i det store samferdselsløftet til regjeringen. Jeg blir skikkelig lei meg og føler vi ikke blir hørt, sier Kurt Wikan i aksjonsgruppa for ny vei i Pasvik.

Publisert: 08.okt.2014 15:00
Oppdatert: 23.okt.2017 10:43

Ny vei i Pasvik, ny tollstasjon på Storskog, utbedringer på havna. Ønskene og forventningene var mange i Sør-Varanger før regjeringen la fram sitt statsbudsjett onsdag. Verken Pasvik, Storskog eller havna ble nevnt med et eneste ord.

Vei i Pasvik

Regjeringen bevilger ikke penger til ny tollstasjon på Storskog eller utbedring av veien i Pasvik kommende år.

– Vi hadde ikke forventet noe på statsbudsjettet om pasvikveien heller. Det kommer 14,1 millioner kroner til 1500 kilometer fylkesvei i Finnmark. Det er alt for lite. Finnmark er den store taperen i det store samferdselsløftet til regjeringen. I tillegg er det 70 millioner kroner som man kan låne med rentekompensasjon. Jeg blir skikkelig lei meg og føler at vi ikke blir hørt, sier Kurt Wikan i aksjonsgruppa for bedre vei i Pasvik.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner underbygger dette.

– Vi øker satsingen på fornying og opprusting av fylkesveier til en milliard. Sammen med andre tiltak gir dette rom for et løft for fylkesveiene. Opprustning av fylkesveiene er viktig for å sikre vekst og verdiskapning i hele landet, sier Sanner. Så får det vise seg om dette vil styrke fylkesveiene i Sør-Varanger.

Nordområdene

Utenriksdepartementet sier i en pressemelding at det legges opp til en ambisiøs nordområdepolitikk og satsing på kunnskapsdrevet næringsutvikling, innovasjon og entrepenørskap.

– Vi går fra dialog til handling i nord. Ved å styrke koblingen mellom kunnskap og næringsliv vil vi ta nordområdepolitikken et skritt videre. I budsjettet for 2015 vil vi satse på kunnskapsinnhenting som vil gi fremtidig næringsvirksomhet i nord. For å sikre at økonomisk aktivitet skjer på en ansvarlig måte, vil vi også øke satsingen på beredskap og miljø, sier utenriksminister Børge Brende.

Totalt foreslår regjeringen å bevilge tre milliarder kroner til nordområde tiltak neste år. Det er 648 millioner kroner mer enn i år. Barentssekretariatet får 381 millioner kroner til prosjektsamarbeid.

– Dette er en liten økning uten at jeg klarer å lese detaljvis hva det betyr for oss. Det som er sikkert er at regjeringen øker nordområdesatsingen noe. Jeg føler meg trygg på at vi skal få en ny god treårsavtale med Justisdepartementet, sier leder i Barentssekretariatet, Rune Rafaelsen.
Han sier videre at det er dypt skuffende at regjeringen ikke gjør noe med tollstasjonen på Storskog og verken nevner Kirkenes havn eller veien i Pasvik.

E105

I Samferdselsdepartementets budsjett så heter det at det allerede er prioritert midler til E105 fra Elvenes til Hesseng. Da Stortinget høsten 2013 behandlet budsjettet for 2013 ble det lagt opp til å gjennomføre utbyggingen i to etapper, med Rundvannet–Hesseng som første etappe. Regjeringen vil nå legge opp til å bygge ut hele strekningen som ett prosjekt for å sikre effektiv anleggsdrift. 210 milliioner er lagt inn neste år til arbeid på strekningen Elvenes-Hesseng. I tillegg er det satt av midler til restfinansiering for utbyggingen av E105 Storskog – Elvenes.
Videre får Sør-Varanger kommune 1,2 millioner kroner i tilskudd til flytebrygger i Bugøynes.
Sør-Varanger kommune får 566 091 millioner kroner i såkalte frie inntekter. I nominelle kroner får kommunen 22 093 millioner kroner, en økning på 4,1 millioner kroner. Flere av finnmarkskommunene vil få en reell nedgang i pris/renteøkning (under tre prosent).
Helse Finnmark og nye Kirkenes sykehus har tidligere fått innvilget investeringslån. Prosjektene har fastsatte samlede lånerammer og utbetalingene vil variere med prosjektenes framdrift.

– Anslaget for utgiftene til investeringslån vil over tid motsvares av inntekter når lånene betales tilbake, heter det i 2015-budsjettet.

Militære aktiviteter

I forsvarsbudsjettet heter det at det bevilges 760 millioner til militære aktiviteter i nord.
Regjeringen planlegger å bruke nesten 140 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Finnmark i 2015. Grensestasjonen på Svanvik ble ferdigstilt i 2014. I 2015 videreføres bygging av stasjonen ved Storskog som planlegges ferdigstilt i løpet av 2015. Prosjektet for etablering av nye baneanlegg på Høybuktmoen videreføres.
Regjeringen vil utdanne flere politistudenter og styrke politidistriktene med flere polititjenestemenn. Videre vil regjeringen fortsette arbeidet med sammenslåing av politidistriktene.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no