7. des
LOJAL: PLan- og utviklingssjef Håvard Lund forholder seg lojalt til vedtaket som Kurt Wikan og resten av kommunestyret har gjort.
 
- Forholder oss lojalt til Høybukta vest
- Administrasjonen i Sør-Varanger kommune forholder seg lojalt til kommunestyrevedtaket om Høybukta vest som sted for ny stamnetterminal, påpeker plan- og utviklingssjefen.

Publisert: 23.mar.2017 15:57
Oppdatert: 23.okt.2017 11:17

Det er etter en del oppslag i media at Håvard Lund og administrasjonen sender ut en pressemelding om deres arbeid med stamnetterminal.

- Kommuneadministrasjonen hadde ved årsskiftet som intensjon å legge fram en sak for kommunestyret i møte 22. mars for å følge opp Samferdselsdepartementets avgjørelse fra 16. desember i fjor. Rådmannen har en plikt å legge frem saker som er best mulig utredet for kommunestyret. Det er en plikt som vi jobber etter hver eneste dag. Administrasjonen har ikke hatt noen annen agenda enn å legge frem en sak for politisk behandling som er best mulig utredet, sier Lund.

Høybukta vest

I pressemeldingen understreker Lund at de lojalt følger kommunestyrets vedtak fra 15. februar om Høybukta vest.

- Etter dette vedtaket er det ikke i kommuneadministrasjonens mandat å legge fram en sak for kommunestyret om andre lokaliseringer av en stamnetterminal. Det er i så fall kun kommunestyret som kan ta opp igjen en slik sak til ny vurdering, sier Lund.

I pressemeldingen har kommuneadministrasjonen laget en tidslinje for å vise hva som har skjedd i stamnetterminalsaken.

-Mulighetsstudiet ble bestilt på bakgrunn av brevet fra samferdselsdepartementet av 16. desember i fjor og møte med statssekretær 3. januar i år, der det åpnes for statlige finansiering av vei til stamnetterminalen, men samtidig presiseres at selve havna må finansieres av lokale myndigheter i samarbeid med lokal interesser. Staten preferer Høybukta vest, men vil vurdere andre alternativer om det er lokalt ønskelig. Siden det er snakk om investeringer for flere hundre millioner så vi det som helt naturlig å få et best mulig grunnlag for politisk beslutning. Der for ble rapporten bestilt, sier Lund.

- Når nå kommunestyret har valgt å gå inn for Høybukta vest er rapporten fortsatt verdifull ettersom den gir oss bedre grunnlag for å vurdere hvordan Høybukta vest bør detaljreguleres for et best mulig resultat, sier plan- og utviklingssjef Håvard Lund.

16. desember 2016

Samferdselsdepartementet gir pressemelding om videre utvikling av transportsystemet i Kirkenesområdet;

- Kommunen, evtentuelt sammen med private må bekoste utbygging av havna, valg av lokalitet må gjøres av kommunen.

- Departementet prefererer Høybukta vest som lokalitet, som vil bekoste veiløsning dit.

- Dersom annen lokalitet velges av kommunen, må kommunen og eventuelt private betale merkostnader for veiløsning.

6. januar 2017

I samråd med politisk ledelse etterspør kommuneadministrasjonen tilbud fra tre konsulentfirma til å utarbeide en mulighetsstudie med kostnadsberegninger for tre havnelokaliteter som oppfyller krav til stamnetterminal, herunder Høybukta vest, Pulkneset og Leirpollen.

23. januar 2017

Kommunen mottar tilbud fra én av de forespurte konsulentfirma om å utarbeide mulighetsstudie; Asplan viak AS, pris 130 000 kroner.

26. januar 2017

Ordfører inviterer fire aktører som har stått fram med planer til samarbeid om stamnetterminal, enten i Høybukta vest eller en annen lokalitet som oppfyller krav til stamnetterminal (Pulkneset og Leirpollen). Aktører; Kirkenes Maritime Park AS, Norhavn Kirkenes SUS, Tschudi Kirkenes AS og Jakobsnes Utvikling AS.

30. januar 2017

Kommuneadministrasjonen bestiller rapport «mulighetsstudie stamnetterminal havn» fra Asplan viak AS.

02. februar 2017

Kommuneadministrasjonen sender ut supplerende opplysninger til invitasjon til samarbeid om stamnetterminal, frist til levering 27 februar 2017.

15. februar 2017

Kommunestyret fatter vedtak om Høybukta vest i sak 023/17. Saken ble satt på dagsorden etter henvendelse fra politisk ledelse.

27. februar 2017

Kommunen mottar tilbud til samarbeid om stamnetterminal fra to aktører:

- Kirkenes Maritime Park AS tilbyr samarbeid i både Høybukta vest og Pulkneset.

- Norterminal AS tilbyr samarbeid i Leirpollen, alternativt Leirpollen og KILA (Slambanken).

- Jakobsnes Utvikling AS svarer at det ikke er aktuelt for de å tilby samarbeid på foreslåtte havner og viser til egne planer på Jakobsnes.

16. mars 2017

Kommunen mottar rapport «mulighetsstudie stamnetterminal havn» fra Asplan viak AS.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no