10. des
ULV: Det er slått fast at rein tatt i Pasvikdalen er felt av ulv. Nå pågår det jakt på ulven.
 
– Ikke grunnlag nok for å felle ulven
Aksjonen Rovviltets røst på Elverum klager på Fylkesmannens fellingstillatelse på én ulv i Pasvikdalen.

Publisert: 28.nov.2014 20:30
Oppdatert: 23.okt.2017 10:45

– Vi kan ikke se at det foreligger tilstrekkelige kunnskaper om ulvens genetiske opphav som gir grunnlag for å kunne felle ulven i en ordinær skadefellingsutøvelse. Vi kan heller ikke se at alternative forsøk på løsninger er prøvd for å kunne sikre beitedyrene mot potensielle nye skader som kan oppstå i regionen, sier leder i Aksjonen Rovviltets Røst (ARR), Anne Margrethe Vadder.

Hastevedtak

Hun mener at det ikke finnes hold i vedtaket fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Finnmark.

– Det minste man kan forvente av forvaltningen er å sikre at ikke ytterligere genetisk viktige individer tas ut i hastevedtak og uten kartlegging av skadegjørende individers identitet og opphav, sier Vadder.
ARR påpeker at Pasvikdalens beliggenhet gir god grunn til å tro at ulven kan være et genetisk viktig individ på streif og at dette dyret inntil videre trenger en ordinær beskyttelse, fram til DNA av dyret kan frambringes og analyseres.

– Det finnes ingen stasjonære ulver i Pasvikdalen. Ulven som antas å være skadegjører er derfor overveiende sannsynlig et såkalt streifende individ. Selv om ulven nå befinner seg langt nord i forhold til etablerte ulver fra den Syd-Skandinaviske populasjonen, viser moderne forskning at streifende ulver fra øst kan tilbakelegge svært store avstander innenfor et begrenset tidsrom. Det finnes derfor store muligheter for at denne ulven kan være på vei mot sydligere deler av Skandinavia, dersom ulven gis anledning til å streife videre uten innblanding fra lokale krefter.

Færre individer

Vadder sier at genetisk viktige individer er helt avgjørende for å kunne ivareta ulvestammens genetiske variasjon i Syd-Skandinavia.

– Forskning viser at Syd-Skandinavisk ulv er preget av en begynnende innavlsdepresjon og at ulver nord i Skandinavia eller i russiske Karelia, kan streife Skandinavia på langs på kort tid. På samme tid har det blitt påvist færre individer på streif fra øst mot vest, noe som blant annet skyldes ulovlig forfølgelse av ulv i Finland de siste år. Her har stammen blitt redusert radikalt. Den totale bestanden i Finland er i dag anslagsvis kun det dobbelte av antallet ulver man tror oppholder seg på norsk jord. Altså rundt cirka150 individer, sier Vadder.

Ansvar

Fylkesmannen sa i sitt fellingsvedtak at det ikke er aktuelt å iverksette alternative tiltak for å sikre tamrein fra ytterligere skade forårsaket av en ulv.

– ARR mener dette viser at Fylkesmannen ikke tar sitt ansvar, ved å velge «enkleste løsning» som omfatter felling, fremfor å beskytte det aktuelle individet inntil fakta kan fremlegges. ARR mener fellingsvedtaket er gitt på totalt sviktende grunnlag. Ulv skal ikke kunne jaktes på; som om dette er et «tilfeldig skadedyr» uten verdi. Ulv er i teorien en fredet og rødlistet dyreart i denne delen av verden, noe som skal gi grunnlag for en mer profesjonell saksbehandling enn hva vi ser i dette tilfellet. Dette er prinsipper som er svært viktige å etterkomme, ettersom dyrets opphav altså ikke er kjent for utøvende myndigheter, sier Vadder.
ARR er også kritisk til at fylkesmannen i vedtaket skriver at ulv er sannsynlig skadegjører på jakthund i området.

– Det gis ikke adgang til å felle ulv i ordinær skadefelling med bakgrunn i konfrontasjoner som skjer mellom hund og ulv i utmark knyttet til jakt, utover praksis som faller under nødverge for hund, sier Vadder.

Tre klager

Ifølge seksjonsleder for miljøvern hos Fylkesmannen i Finnmark, Geir Østereng, så er det kommet tre klager på ulvefellingsvedtaket.

– Den første kom fra Miljøvernforbundet. Den ble behandlet og sendt videre til Miljødirektoratet som opprettholdt vedtaket, sier Østereng.

I tillegg til ARR, så har også «NOAH for dyrs rettigheter» klaget på vedtaket.
– Disse blir behandlet etter at klagefristen går ut 6. desember, sier Østereng.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no