8. des
KRITISK TIL LEIEAVTALE: Steintransport forurenser, og leieavtale til slik virksomhet er dermed en politisk sak, mener Venstres Stian M. Celius.
 
- Kommunen bryter loven
Venstre-politiker Stian M. Celius mener ordfører og rådmann burde ha bragt leieavtalen for steintransport inn for politikerne, og ikke til et lukket møte i havnestyret.

Publisert: 30.jul.2015 17:15
Oppdatert: 23.okt.2017 10:53

Saken var oppe i havnestyret i juni. Både møtet og dokumentene var unntatt offentlighet. Sør-Varanger Avis har imidlertid på forespørsel fått tilgang til dokumentene, som omhandlet ny leieavtale mellom kommunen og Tschudi Aggregates.

- Lovbrudd

Celius har i ettertid klaget på saksbehandlingsfeil og at saken ikke ble lagt ut for folkevalgte og offentligheten.

- Jeg har sendt inn formell klage der jeg mener administrasjonen og ordfører helt siden 2012 har brutt folkehelseloven, forurensingsforskriften, kommuneloven og Sør-Varanger kommunes politiske reglement ved å ikke legge frem saken til politisk behandling i folkevalgte organ. Muligens er også offentlighetsloven brutt med tanke på at saken nå er unntatt offentlighet, noe som er første gang i år, sier Celius.

- Ikke kommunens ansvar

Ingenting i avtalen mellom kommunen og Tschudi Aggregates omhandler forurensing.

Men Celius mener steintransporten forurenser i den grad at saken om leieavtalen også handler om det.

- Jeg ønsker en avklaring på hvorfor saken ikke tas opp i kommunestyret da forurensningsmyndighet ikke er delegert til havnestyret. I kommunen utøves myndighet etter forurensningslovgivningen av kommunestyret. Havnevesenet er ikke delegert myndighet i avgjørelser som berører kommunens ansvar for luftkvalitet eller folkehelse, sier Celius.

- Forurensningsmyndigheten i forhold til bedrifter, som Tschudi Aggregates, ligger hos Fylkesmannen og Miljødirektoratet. Derfor er saken ikke tatt opp i kommunestyret, skriver fungerende rådmann Nina Bordi Øvergaard i sitt svar til Celius.

- Kommunen er forurensningsmyndighet etter loven og har forpliktelser i forhold til tiltak som omhandler private bedrifter i kommunen, innenfor vårt ansvarsfelt. Det er ikke rett å skyve hele ansvaret og saken over på Fylkesmannen og Miljødirektoratet, sier Celius.

Ingen myndighet

Støy- og støvmålinger er blant det Celius også tar opp. Ifølge Bordi Øvergaard har ikke kommunen forpliktelser eller myndighet til å foreta slike målinger.

- Transporten går etter offentlig fylkesveg eid av fylkeskommunen og E6 eid av vegvesenet. Vegene er åpne for alminnelig ferdsel og transport, uten spesielle begrensninger for den type transport som foregår mellom gruva og Kirkenes. Ansvaret for følgene av steintransporten ligger her til bedriften som utfører transporten, Tschudi Aggregates. Forurensningsmyndigheten Miljødirektoratet må vurdere om virksomheten er søknadspliktig etter forurensningsloven. Direktoratet kan pålegge bedriften å gjennomføre støy- og støvmålinger, og gjøre eventuelle tiltak for å begrense problemene. Vi kan ikke gi slike pålegg, sier hun.

Celius mener kommunen kan gi pålegg og sikre at målinger gjøres mens steintransporten foregår.

- Miljødirektoratet hevder at kommunen er forurensningsmyndighet for lokal luftkvalitet. Kommunen skal følge opp de ulike bestemmelser i forskriften og fatte vedtak overfor forurenser. Kommunen er i saken både forurenser som eier av anlegg og arealer, Kirkenes Havnevesen, gjennom utleieavtale med Tschudi Aggregates og har rollen som lokal forurensningsmyndighet. Når det gjelder veier og veitrafikksikkerhet bør utvalg for plan og samferdsel godkjenne og evaluere tiltak der den økende tungtransporten i nærområder berører myke trafikanter på strekningen Bjørnevatn-Kirkenes, sier Celius.

Støy- og støvvurdering

I 2011 konkuderte daværende assisterende kommuneoverlege, Tor Øystein Seierstad, etter en støy- og støvvurdering av steintransporten at det ikke var grunnlag for bekymring om helseskade på grunn av transporten.

- Steintransporten har økt kraftig og det er kanskje tid for en ny helsevurdering, sier Celius.

Kommunehelsetjenesteloven ble opphevet 1. januar 2012.

- Bestemmelsene om miljørettet helsevern er videreført i ny folkehelselov, som gir kommuner større ansvar om å fremme folkehelse. Kommunen må iverksette tiltak for å fremme kommunens folkehelseutfordringer. Myndighet for miljørettet helsevern er delegert til Utvalg for miljø og næring, ikke til kommuneoverlege eller rådmann, som kommunale saker som omhandler forurensningsloven, sier Bordi Øvergaard.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no