23. okt
SKOLE: Rådmann Nina Bordi Øvergaard ønsker å legge ned tre skoler. Det er Høyres Tove Alstadsæter enig i, mens Senterpartiets Cecilie Hansen er i mot.
 
– Ligg unna skolene, Bordi Øvergaard
Arbeiderpartiet har gått til valg på å beholde skolestrukturen i kommunen. – Det løftet vil vi holde, sier varaordfører Lena Norum Bergeng. Dermed ser skolene ut til å berge nok en gang.

Publisert: 13.nov.2015 17:30
Oppdatert: 23.okt.2017 10:57

Ser man på den politiske sammensetningen i kommunestyret så kan nok de som jobber ved Tårnet, Fossheim og Skogfoss skoler senke skuldrene.

– Arbeiderpartiet har sagt at vi ikke legger ned skoler på grunn av økonomi, det vil vi stå for også de neste fire årene. Det forrige kommunestyre gjorde en jobb med å kutte kostnader. Det var nødvendig, samtidig som det har vært fire svært krevende år. Det er heller ingen tvil om at Ap, Sv og V sitt gjennomslag for innføring av eiendomsskatt i hele kommunen hjelper på å minske omstillingsbehovet og å opprettholde et godt tjenestetilbud i hele kommunen, sier Norum Bergeng.

De svakeste

Ap-politikeren er glad for  at rådmannen ønsker å styrke tjenesten for de eldste og svakeste i kommunen ved å styrke dagsentertilbudene ved Kilden og Utsikten.

– Det er også positivt at det satses på en økning på helsestasjonen og ikke minst skolehelsetjenesten. Jeg ser det også som positivt at rådmannen har lagt inn en reduksjon i kjøp av tjenester hva gjelder dagtilbud til eldre for å styrke egne tjenester med fokus på dagsentertilbudet. Det samme gjelder at rådmannen nå vil rette fokus på den utstrakte bruken av vikartjenester  innen helse- og  omsorgstjenestene. Dette er en av våre fanesaker, så dette vil vi følge nøye opp. Alt i alt, er dette budsjetteforslaget fra rådmannen et godt dokument å arbeide videre med, noe som Arbeiderpartiet nå vil bruke tida frem mot formannskapsmøtet den 2. desember til å sette vårt preg på, sier Norum Bergeng.

Forbauset

SVs Pål K. Gabrielsen mener dette er et distriktsfiendtlig sentraliseringsbudsjett. Han er forbauset at rådmannen igjen foreslår nedlegging av disktriksskoler som løsning for å få et budsjett i balanse.

– Vi ser med bekymring at rådmannen ikke tar de klare signaler fra kommunestyrets flertall om at dagens skolestruktur skal bevares. Dagens politiske ledelse må her ta tak i tøylene og gi en klar tilbakemelding til administrasjonen, sier Gabrielsen.
Budsjettforslaget viser ifølge SV at administrasjonen prioriterer «lette» løsninger.

– En kan mistenke at disse forslagene ikke er behandlet i den enkelte enhet. SV vil anta at hvis så var tilfelle så var mer konstruktive forslag vært foreslått. At dette forslaget foreslås på tross av at kommunestyret i inneværende år har behandlet bosetning av flyktninger hvor de også skal bosettes i distriktene er for oss uforståelig. Et slikt tiltak som skulle styrke distriktene blir nå umulig ved bortfall av den enkelte skole i distriktene. I tillegg vil dette budsjettforslaget gjøre det umulig å få ansatt personer med barn i skolepliktig alder ved for eksempel Øst-Samisk museum i Neiden. 

Gabrielsen mener forslaget ser lite på endringer som har en langsiktig og positiv innvirkning på økonomien. Her vil SV foreslå tiltak som vil medføre et veiskille for driften av kommunen.

SV vil fjerne bruken av private vikarbyrå og få innført en egen intern vikarpool med egne ansatte, spesielt i helse og omsorgsektoren.

– Dette vil gi lavere utgifter og en mer effektiv drift som vil gi en økt økonomisk handlingsfrihet. I denne handlingsfriheten vil vi prioritere gratis halleie for barn og unge. Et tiltak som er både integrerende og viktig for folkehelsa, sier Gabrielsen.

Eldreomsorg

En av de viktigste valgkampsakene til Høyre var eldreomsorg. Tove Alstadsæter er glad for styrkingen av Kilden og Utsikten.

– Vi er også veldig glad for styrking av PPT, psykisk helsetjeneste og fysioterapitjenesten og at en det ikke legges opp til kutt på barnevern. Høyre vil også holde trykket oppe på vedlikehold av veier. Vi liker ikke den økningen på eiendomskatt som rådmannen har foreslått i budsjettet. Det ønsker vi ikke. Vi vil også se på økningen på SFO og kulturskolen med kritiske øyne, sier Alstadsæter.
Når det gjelder strukturen for skoler og barnehager og nedleggelser av skoler under 30 elever, så er dette noe Høyre har vært for.

– Det må strukturendringer til, sier Alstadsæter.

Skuffet

Cecilie Hansen og Senterpartiet er skuffet over at man også denne gang legger opp til et sentraliseringsbudsjett framfor å legge inn tiltak som skal skape vekst og utvikling i hele kommunen.

– Vi mener også at det er oppsiktsvekkende at man trekker ut skolebudsjettet til omfordeling framfor å tilføre denne sektoren friske midler. Dette skaper unødvendige fronter mellom skolene og de ulike distrikt som skaper usikkerhet og uforutsigbarhet for familier og barn som bor på de aktuelle stedene. Vi merker oss at dette er noe man ikke gjør innenfor andre sektorer, sier Hansen.
Sp synes det er bra man har fokus på forebygging og helsefremmende tiltak også innen eldreomsorg og demensområdet, men stiller seg undrende til at man gjør det ved å kutte i kjøp av viktige helse og trivselsfremmede tiltak som «Inn på tunet»-tjenester.

– Dette er fantastiske tilbud som det private næringsliv i tilknyting til gårdsbruk er tilbydere av. De fleste av dem ligger også litt
utenfor sentrumsområdene og dette vil føre til at mange bedrifter vil slite eller bli lagt ned. Arbeidsplasser i distriktene er like viktig som andre steder i tillegg til at spesielt demensomsorgstilbudet gir økt helse, trivsel og ikke minst mestring i fantastiske omgivelser. Arbeidsplasser i distriktene henger sammen med skole og barnehagetilbud, når dette forsvinner er det vanskelig og holde samfunnet oppe.

Hansen er også kritisk til reduksjonen i bevilgningen til kommunale gater og veier samt trafikksikkerhet. Vi mener at det godt påbegynte arbeid må fortsette.

Hansen mener at budsjettforslaget er distriktsfiendtlig.

– Skal kommuneplanen følges hvor det står at vi skal ha «utvikling i hele kommunen» må vi satse på både næringsutvikling og tjenestetilbud som helse, skoler og barnehager fremfor nedleggelse og nedbygging. Omstillingsbehovet er nå bare småtteri i forhold til tidligere år 2011 hvor man kom til en kommune med tilsammen 100 millioner som omstillingsutfordringer. Dette ble fulgt opp fra hele organisasjonen hvor ledelsen gikk foran som gode eksempler. Nå vil vi på ny kjempe for disse saker i henhold til vårt program og lovnader til velgerne, avslutter Sps gruppeleder Cecilie Hansen.

Skatt

Frps Staal Nilsen synes ikke budsjettet er så avskrekkende som det kunne vært. Han er i mot den varslede økningen i eiendomsskatten.

– Ja, der er vi prinsippiell. Kommunen bør lete andre plasser for å finne penger. Det er flott at rådmannen ønsker å bevare Kilden. Når det gjelder skolene så har vi kanskje ikke noe annet valg enn å legge ned, men slik den politiske konstellasjonen er i kommunestyret nå, så er det vel flertall for å redde dem. Da er det kanskje ikke verd å fremme noe motforslag som uansett er i mindretall. Det blir nok ikke noe stort slagsmål om dette budsjettet, sier Nilsen.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no