7. des
ANMELDT: Oljeomlastingen i Bøkfjorden er anmeldt av miljøstiftelsen Bellona.
 
- Oljeomlasting er et brudd på forurensningsloven
Miljøstiftelsen Bellona mener Norterminal bryter forurensningsloven og har anmeldt selskapet.

Publisert: 03.mar.2015 06:30
Oppdatert: 23.okt.2017 10:48

Det var i oktober 2014 at Norterminal flyttet sin omlastingsvirksomhet fra Sarnesfjorden i Nordkapp til Bøkfjorden.

Fjordsystemer

Bellona skriver i anmeldelsen, som er underskrevet lederen i miljøstiftelsen, Frederic Hauge, at Bøkfjorden og tilknyttede fjordsystemer har flere verdifulle og sårbare naturressurser og forekomst av sjøis er normalt vinterstid. Gjennom en klage på eksisterende tillatelse fikk bedriften 11. juli i fjor medhold fra Klima- og miljødepartementet og nye betingelser ble gitt. Hauge skriver at det gjennom Miljødirektoratets uanmeldte inspeksjon 29. og 30. januar i år ble avdekket brudd på tillatelsen på flere punkt.

– Bruddene viser at bedriften ikke har gjennomført de nødvendige tiltak som trengs for å kunne gjøre oljeomlasting i tråd med tillatelsen. Vi har også fått flere anonyme tips som har indikert den samme type brudd siden operasjonene ble startet i oktober 2014. I november 2014 var det også en hendelse der FSO-skipet MS «Thriathlon» under sterk vind begynte å drifte. Det var los ombord, men ikke slepebåtassistanse. Hendelsen medførte ingen skade eller utslipp, men viser hvor små marginer og uforutsigbare og røffe forhold som råder i Øst-Finnmark, skriver Hauge og Bellona.

Brudd

Bellona mener Norterminal har vært uaktsomme og unnlatt å treffe tiltak som man er pliktig til ifølge Forurensningsloven.

– Bellona antar at lovens objektive og subjektive vilkår for straff er oppfylte. Av objektive så har Norterminal gjennomført omlasting av råolje i Bøkfjorden på en måte som bryter med vilkårene i tiltalen. Det er gjennom tilsynet bekreftet bruk av omlastingsskip som er et klart brudd på tiltalen. Etter fire måneders drift kan ikke Norterminal dokumentere at oljelensene tilfredsstiller vilkårene til kapasitet. Det gjennomføres omlasting med sjøis rundt fartøyene, som påvirker beredskapsevvnen negativt slik at en forurensningsaksjon ikke kan gjennomføres som forutsatt. Under inspeksjonene ble det også avdekket uklare ansvarsforhold i operasjonen. Av subjektive vilkår, så setter Forurensningsloven som vilkår for straff at overtrederen har handlet forsettlig eller uaksomt. Det kan påvises at Norterminal eller noen som handlet på selskapets vegne har utvist simpel uaktsomhet med hensyn til krav om lovlig tillatelse og med hensyn til hvordan oljeomlastingen har foregått.

– Bøkfjorden er særlig verdifullt og sårbart området, noe som vektlegges både av Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementets behandlinger av saken. Det faktum gjør Norterminals unnlatenhet å etterkomme departementets vilkår for virksomhet særlig graverende.

Bellona mener lovbrudd som kan føre til skade på naturmiljøet og folks helse må straffes. Norterminal bør straffes med bot, mener miljøstiftelsen, av en slik størrelse at det vil ha allmenn- og individualpreventiv effekt overfor næringen. Loven åpner også for fengselsstraff i inntil fem år for personer som kan holdes strafferettslig ansvarlig for grov miljøkriminalitet. I tillegg til boten mener Bellona at Norterminal bør fratas retten til å drive slik virksomhet.

Burde venter

Direktør Jacob B. Stolt-Nielsen i Norterminal mener Bellon burde ventet med anmeldelsen.

– Bellonas anmeldelse er kun basert på tilsynsrapport og misforståelser. De burde ventet til Norterminals prosess med Miljødirektoratet er ferdig. Vi har innen fristen 28. februar levert inn våre tilsvar til avvik. Fredag leverte vi også inn vårt aktivitetsrapport. Denne rapporten inkluderer aktivitets- og beredskapsbeskrivelse, med data for volumer, skips- og luftutslipp, støymålinger samt omfattende rapporter om resultatene for pågående lakse- og sjøfuglkartlegging, sier Stolt-Nielsen.
Det var ikke mulig å få en kommentar fra Miljødirektoratet mandag.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no