7. des
VANSKELIG: Rullestolbrukerne har vansker med å forsere gangfeltet ved rundkjøringen ved Førstevann.
 
– Rullestolbrukere sliter med å forsere gangfelt i rundkjøring
– Rullestolbrukere sliter med å forsere gangfeltene ved rundkjøringa ved Førstevann. Det sier leder Knut Mortensen i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Sør-Varanger.

Publisert: 05.aug.2016 13:00
Oppdatert: 23.okt.2017 11:07

Mortensen (Sp) har fått mange tilbakemeldinger fra rullestolbrukere og andre om store vanskeligheter med å forsere gangfeltene.

– Rundkjøringen vil være sterkt trafikkert både av kjøretøy og gående. Ivaretakelse av framkommelighet og sikkerhet er av den største betydning, sier Mortensen.

Han sier at prinsippene ved gangfelt er at maksimal høyde der man skal passere skal være null til 20 millimeter.

– Et av gangfeltene, det nærmest Turisthotellet, synes å være ferdigstilt og er ikke brukbar i det hele tatt. Her er høyder som ikke lar seg forsere med rullestol. Nå er det også slik at synshemmede også skal kunne ferdes trygt. Dette ses ikke ivaretatt på nåværende tidspunkt, sier Mortensen.

Vanskelig

Lederen for rådet for likestilling av funksjonshemmede er enig med de som har kommet med kritiske innspill.

– Jeg har ved selvsyn konstatert at det er svært vanskelig, for ikke å si umulig å forsere disse gangfeltene. Jeg er selvsagt klar over at arbeidet ikke er sluttført ig håper at prinsippene om universell utforming blir ivaretatt. Imidlertid skulle det ha vært muligheter for funksjonshemmede å ferdes trygt der, også i dag, sier Mortensen.

Nå har han skrevet brev til prosjektleder Kaare Ramberg i Statens vegvesen om saken.

– Når det gjelder brukermedvirkning vil jeg gjerne ha en redegjørelse for hvordan det er ivaretatt. Jeg antar at Statens vegvesen vil følge prinsippet om universell utforming i forbindelse med dette, skriver Mortensen i brevet.

Universell utforming

Prosjektleder Ramberg i vegvesenet skriver i svaret til Mortensen at det i alle typer arbeider som de skal ivareta, skal ta hensyn til kravet til universell utforming.

– Dette gjelder både ved investering i nye prosjekter eller ved drift av eksisterende anlegg. Siden 2009 har det i etaten foregått et arbeid med å implementere universell utforming i alle håndbøker. Etableringen av rundkjøring ved E6 Førstevannet har fått en standard utforming etter normen om utføring av vei og fortau. I en slik standardløsning der det brukes eksisterende og anerkjente utforminger, vil ikke utformingen uten videre kreve medvirkning fra andre organ eller organisasjoner. Løsningen er også vedtatt av Sør-Varanger Kommune uten noen form for bemerkning. Med dette som bakgrunn har det ikke vært noe grunnlag for å involvere andre parter i dette arbeidet, sier Ramberg.
Hele anlegget med rundkjøring og gangfelt er under sluttføring.

– Når siste lag med asfalt og kantstein er justert, så skal gangfelt og fortau få sin endelige utforming. Vi er blitt heftet noe som følge av transporten av sykehusmodulene, men denne skal etter planen være ferdig i midten av august og da kan vi fullføre arbeidene, skriver Ramberg i svaret til Mortensen.

Ut i veibanen

Mortensen og Rådet for likestilling av funksjonshemmede sier seg godt fornøyd med rask reaksjon fra vegvesenets side. De vil fortsette å følge saken og sluttføringen av arbeidene nøye.

– Per i dag er det så å si umulig for rullestolbrukere å forsere veien ved rundkjøringen. Iallefall må de ut i veibanen. Jeg forutsetter at Statens vegvesens arbeid med universell utforming og de prinsippene vil være retningsgivende også her. Dessverre har det ikke alltid vist seg at teori langt fra blir praksis, selv om regelverket er klart, sier Mortensen og henviser til hva det heter i forskriften.

«De fleste alvorlige ulykker som involverer fotgjengere skjer ved kryssing av veg. Undersøkelser viser at gangfelt som bare er merket opp og skiltet på vanlig måte, gir dårlig sikkerhet for de myke trafikantene.»

– Jeg har via media registrert at det har vært innvendinger på plassering av gangfelt i rundkjøringa ved Førstevann. For den gruppe jeg representerer er selvsagt plasseringa av gangfelt viktig, men også andre prinsipper for Universell utforming er svært viktig å ivareta, slik også håndboka V127 påpeker.
«Kantsteinen ved gangfelt skal nedsenkes til en høyde 0 – 20 millimeter over asfalten. Dette er spesielt viktig for å øke fremkommeligheten til bevegelseshemmede og folk med barnevogn, sykler og lignende.»

– I tillegg er det påkrevet at fremkommelighet for synshemmede blir godt ivaretatt, da er ledelinjer og taktil merking viktig. I tillegg må prinsippene om god (ekstra) belysning gis stor oppmerksomhet. Dette arbeidet er viktig og vil føre at rundkjøringen ved Førstevann med tilhørende gangfelt, busstoppested med videre blir trafikksikkert og tilgjengelig for alle, sier Mortensen.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no