8. des
OPPOSISJON: Høyre-politikerne (avbildet) og Senterpartiet fikk gjennomslag for noen av sine forslag. (Alle foto: Yngve Grønvik)
 
Arbeiderpartiet styrte budsjettsaksa
Opposisjonspartiene fikk mest bare markert seg da budsjettet for neste år skulle diskuteres. Men noe slapp igjennom.

Publisert: 14.des.2016 17:17
Oppdatert: 23.okt.2017 11:12

Som tidligere skrevet blir 2017 et tøft budsjettår, og kommunen blir nødt til å kutte en hel del. Spørsmålet som var viktigst på onsdag, da kommunestyret skulle diskutere budsjettet for 2017 og økonomiplanen fram til 2020, var hvor kuttene skal skje.

Størstedelen av svaret fikk man allerede på formannskapet i månedsskiftet. Med rent Arbeiderparti-flertall i kommunestyret, var det lite opposisjonspartiene kunne gjøre annet enn å markere hvor de sto.

Det gjorde de så mye de kunne: Både Høyre og Senterpartiet stilte med sine egne budsjettforslag, men Høyre fikk bare sine egne stemmer, og Senterpartiet fikk de resterende sju stemmene fra opposisjonen, inkludert Fremskrittspartiet og SV. Arbeiderpartiets budsjett var det som gikk igjennom til slutt, med Arbeiderpartiets 14 mot opposisjonens elleve stemmer.

Det betyr imidlertid ikke at diskusjonen var fruktløs for opposisjonen. For Arbeiderpartiet stilte seg åpne for enkeltforslag, og var ikke negative til alle.

Øremerking og regnskap

Blant annet kom Høyre igjennom med at 517 000 kroner skal øremerkes til rusfeltet i kommunen. Dette er penger som Helse- og sosialdepartementet overfører til kommunen nettopp for å sørge for økt innsats i rusarbeidet. Høyre ønsket å sørge for at pengene ikke skulle gå til noe annet i en pengetrengende kommune, og fikk gjennomslag for det.

Arbeiderpartiet kom også med noen tilleggsforslag til eget budsjett, og en del av disse var alle partiene enige i. Blant annet at de ber rådmannen om å legge frem et flyktningregnskap innen mars. Dette skal vise hvordan tilbudet er til flyktninger rundt om i hele kommunen.

Alternative budsjett

Når det gjelder opposisjonspartienes budsjett, ønsket Høyre blant annet å slutte med såkalt ostehøvel-nedskjæring i skolene.

De ville i stedet ha en omstrukturering av skolene, med sammenslåinger og nedleggelser, og forbedringer av de skolene som blir igjen. De ville sette av mer penger til kommunale veier, ville kutte i politiske reiser - og Eilif Johannesen (H) nevnte spesielt å støtte Kafé Kom Inn, et gratis sosialt tiltak for folk på vei tilbake fra rusmisbruk.

Senterpartiet protesterte på det de kalte en kraftig svekkelse av helsetilbudet i Sør-Varanger.

De ville ikke fjerne kulturtiltak for funksjonshemmede, kutte i tjenesten for funksjonshemmede, eller nedbemanne rustjenesten Samtidig ønsket de å bevare tilskuddet til lag og foreninger, som reduseres i det valgte budsjettet. Til gjengjeld ønsket de blant annet å spare penger på halleie i Barentshallene, på vakanser i organisasjonen, og de ønsket også å kutte i politiske reiser.

Sosialistisk Venstreparti kom ikke med eget budsjett, men Elin Mathisen (SV) ønsket blant annet å forsvare spesialundervisningen i skolene.

William Sjøstrand (FrP) la heller ikke fram budsjett, og kom ikke med forslag. Sjøstrand sier at det er fordi de mener Arbeiderpartiet bestemmer uansett. Han stilte seg imidlertid bak forslag som hjalp eldre, barn og ungdom.

De fullstendige budsjettforslagene kan sees på kommunens hjemmesider, etter hvert som protokollen kommer opp.

Vi skriver mer om kommunestyret, og en oversikt over det endelige budsjettet, i neste avis.

Økte eiendomsskatten

Flertallet i kommunestyret vedtok å øke eiendomsskatten med 0,2 promille for både hus og fritidseiendommer, og næringsbygg og verk. Hus og fritidseiendommer går dermed opp til 4,2 promille i eiendomsskatt i 2017, mens næringseiendommer og verk går opp til 6,2 promille.

Det ble framhevet flere ganger i løpet av kommunestyret, av flere parti, hvor viktig eiendomsskatten er. Cecilie Hansen (Sp) mente det var en seier for kommunene at regjeringen hadde stoppet tankene om å slutte med eiendomsskatt for næringseiendommer, verk og bruk.

Det var akkurat denne posten Senterpartiet foreslo å sette opp ekstra, i stedet for å øke eiendomsskatten i hele kommunen. De foreslo å øke næring- og verk-skatten til 6,4 promille, altså 0,2 promille ekstra. Til gjengjeld skulle hus og fritidseiendommer forbli på seks promille.

Sp fikk imidlertid ikke flertallet i Arbeiderpartiet med seg. Kun opposisjonen stemte for forslaget, og det falt.

Ingen nåde for Inn på Tunet

- Jeg trodde ikke mine egne ører da jeg så at Inn på Tunet fases ut i 2018, sa Nina Danielsen (H) i kommunestyret. Hun trakk frem konsekvensene både for brukerne, familiene og de ansatte rundt. Høyre stilte dermed med forslag om å beholde ordningen i alle fall ut 2020.

De fikk resten av opposisjonen med seg, men ingen av Arbeiderpartiets flertall ombestemte seg. Dermed fases dagaktivitetstilbudet for demente ut i løpet av 2017, og erstattes av et rent kommunalt tilbud fra 2018. Arbeiderpartiet ser for seg å oppbemanne Utsikten, som tidligere skrevet.

Inn på Tunet er et tilbud for demente på Nordmo Gård, drevet av Utsikten Dagsenter. De som tar del i tilbudet aktiviseres på gårdsområdet, og tilbudet har fått gode skussmål. I rådmannens budsjettforslag skulle tilbudet forsvinne allerede i 2017, men Arbeiderpartiet fredet det i ett år.

Beslutningen ble forsvart på kommunestyret med at Arbeiderpartiet vil se på hva som er mest effektivt å bruke pengene på. Rune Rafaelsen gjentar forsvaret på telefon i etterkant:

- Vi vil se på hva som er best for pasientene, sier han.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no