22. okt
BEKYMRET: Uavhengig representant i kommunestyret, Knut Mortensen, er bekymret for hvor utslippene fra Grensestasjonen på Storskog skal ta veien.
 
Bekymret for utslipp
Uavhengig representant i kommunestyret, Knut Mortensen, er bekymret for hvor utslippene fra den nye grensestasjonen på Storskog skal gå.

Publisert: 19.des.2014 13:12
Oppdatert: 23.okt.2017 10:46

– Hittil har jeg ikke klart å få fram noe svar som er tilfredsstillende for meg, og jeg sender derfor en henvendelse til ordfører og rådmann om saken, sier Mortensen.

Reguleringsplanen for GSV grensestasjon nord ble behandlet i kommunestyret i august i fjor.

Tilleggsutredninger

I forbindelse med søknad om utslippstillatelse vil Sør-Varanger kommune kreve tilleggsutredninger for vannforsyning og spillvannshåndtering. Kommunestyret fant ellers at de øvrige innkomne merknader og uttalelser er tillagt tilstrekkelig betydning gjennom detaljreguleringen.

– Jeg stilte en del spørsmål i kommunestyret angående utslipp, da jeg hadde hørt at spillvann og «renset» kloakk kunne bli sluppet ut inne i Jarfjordbotn. Noe som selvsagt er totalt uakseptabelt. Fra rådmannens side ble jeg da beroliget med at utslipp ville bli gjort langt ute i Jarfjorden på dypet vann. Det ble også sagt at saken om utslipp ville komme opp til ny behandling. I kommunestyremøte 10. desember i år stilte jeg igjen spørsmål til saken under sak 91/2014, Høring – regional vannforvaltningsplan for Finnmark vannregion og grensevassdragene, sier Mortensen.

Han sier at saken om utslippene bekymrer.

– Det kan jo nå registreres at byggingen er kommet i gang, uten at saken om utslipp har vært behandlet i kommunestyret så langt jeg har registrert. Under samme sak tok også min kollega, Høyres Bjørnar Gjetmundsen, ordet. Fra han kom det fram at utslipp skulle gjøres i vann og elveløp, som til syvende og sist fører til benyttet drikkevannskilde, sier Mortensen.

Han håper å få svar på hvordan kommunestyrevedtaket fra august i fjor blir fulgt opp og hvilken behandling har saken fått i kommunen.

– Og sist, og viktigst; hvor skal utslippet fra grensestasjonen gå, sier Mortensen.

Jarfjordalternativet

Rådmann Bente Larssen og miljøvernrådgiver Trygve Sarajärvi har nå svart på spørsmålene fra Mortensen.

– Hvordan er kommunestyrets vedtak i kommunestyresaken fulgt opp?

– Jeg viser til kommunens delegasjons- og subdelegasjonsreglement der kommunestyret har delegert sin myndighet til  plan- og utviklingsavdelingen til å gi utslippstillatelser etter forurensningsforskriften. Det er plan- og utviklingsavdelingen som saksbehandler og utsteder utslippstillatelser til separate avløpsanlegg etter forskriften. Søknaden om utslippstillatelse fra Forsvarsbygg er derfor ikke tatt til kommunestyret.

– Hvor skal utslipp fra grensestasjonen gå?

– Jarfjordalternativet ville fått en avløpsledning på cirka 1,7 kilometer lang på land og 1,4 kilometer i sjø. På land ville det blitt store inngrep i naturen da en slik ledning måtte graves ned i bakken. Kostnadene ved en slik løsning ville blitt svært høye og det ville blitt en miljøforringelse på grunn av de store inngrepene i naturen. Dette alternativet ble forkastet.

Tjern

Et annet alternativ som ble vurdert var utslipp av fullrenset avløpsvann til tjern som ligger like ved den nye grensestasjonen.

– Det ble foretatt dybdemålinger og måling av istykkelse vinteren 2013-14 etter pålegg fra kommunen om en grundig vurdering av mulighetene for at renset avløpsvann kunne gå til tjernet. Det ble sommeren 2014 gjennomført befaring og vurdering av forholdene oppstrøms og nedstrøms tjernet med hensyn til vanngjennomstrømning og grunnforhold nedstrøms tjernet, skriver Sarajärvi.
Konklusjonen ble at det var mulig å slippe ut fullrenset avløpsvann til tjernet uten forringelse av vannkvaliteten.  
Våren 2014 ble det gjennomført en befaring i Trøndelag der kommunen, Forsvarsbygg og konsulentfirma så på minirenseanlegg som kunne være aktuelt å bruke på grensestasjonen. En løsning med minirenseanlegg for kjemisk/biologisk rensing med etterfølgende UV-bestråling (desinfisering) ble valgt av Forsvarsbygg, og den løsningen ble omsøkt 27. juni 2014.

Det vil ifølge Sarajärvi også bli bygget en reserveløsning som kan benyttes i framtiden.

Reserve

Ved eventuell driftsstans på grunn ev strømbrudd og liknende vil det bli montert reservekraftforsyning. Dersom den også svikter vil vanntilførselen stoppe og anlegget stopper.

– Ved driftsstans ved mekanisk brudd i anlegget vil anlegget fungere som en lukket tank en periode og deretter kan anlegget fungere som rent kjemisk renseanlegg ved tilsetting av mer kjemikalier, samt at filter og UV fremdeles vil fungere. Dette tilsier at driftsstans i anlegget ikke vil utgjøre noe miljømessig problem, sier Sarajarvi.  

Etter grundig vurdering fra administrasjonen ble utslippstillatelse skrevet ut 26. september 2014. Nedstrøms tjernet er det et myrområde som er med på å filtrere vann som går gjennom området og ned mot Pikevannet. I tillegg til fullrensing og desinfisering av avløpet fra grensestasjonen vil denne filtreringen gjøre at det ikke vil bli forringelse av vannkvaliteten i Pikevannet, som ligger nedstrøms tjernet, skriver Sarajärvi.
Eldre anlegg
Rundt Pikevannet ligger det i dag flere avløpsanlegg av eldre dato der en ikke per i dag vet hvilken påvirkning de har på vannkvaliteten i Pikevannet. Men det er ikke registrert spesiell forurensning av vannet på grunn av dette. Det nye anlegget ved grensestasjonen vil ikke føre til økt negativ miljøpåvirkning av Pikevannet.
Mortensen sier i en kommentar at det helt klart var sagt fra rådmannens side at kommunestyret vil få saken om utslipp tilbake til behandling.

– Særlig når vedtaket krever tilleggsutredninger for vannforsyning og spillvannshåndtering, sier den uavhengige kommunestyrerepresentanten.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no