5. des
PLAN: Les de blå-blås plan for Nordområdene.
 
De blå-blå nordområdene
Større kapasitet på Storskog, utvikling for olje og gassutvinning og fokus på reiseliv.

Publisert: 08.okt.2013 09:54
Oppdatert: 23.okt.2017 11:22

Dette er blant annet hva det fokuseres på i den nye regjeringsplattformen som ble lagt fram mandag kveld.

Offensivt

Kapittelet som omhandler Nordområdene, starter med at Regjeringen vil føre en offensiv nordområdepolitikk.

- Regjeringen har som mål å utvikle Nord-Norge til å bli en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner. Nordområdene har et stort potensial for verdiskapning og regjeringen vil bidra til at næringslivet i landsdelen kan realisere dette, heter det i dokumentet.

Utvide Storskog

Hva angår utenriks, vil regjeringen ha et tettere nærings- og folk-til-folk samarbeid med naboland i nord, Færøyene, Island og Grønland. Man ønsker også å utvide åpningstidene og kapasiteten på Storskog grensestasjon.

Her er hele kapittelet om Nordområdene:

17 – Nordområdene
Regjeringen vil føre en offensiv nordområdepolitikk, jf samarbeidsavtalen. Politikken skal bygge opp under næringsutvikling, ivaretakelse av norske interesser, styrket samarbeid med Russland og polarstatene, samt grunnlaget for aktivitet og bosetting i nord. Regjeringen vil sikre tydelig nasjonal tilstedeværelse, bærekraftig forvaltning av naturressursene, styrking av miljøvernberedskap, søk og redning, og utbygging av infrastruktur.

Regjeringen har som mål å utvikle Nord-Norge til å bli en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner. Nordområdene har et stort potensial for verdiskaping og regjeringen vil bidra til at næringslivet i landsdelen kan realisere dette. Regjeringen vil legge til rette for at regionen kan utnytte sine naturgitte fortrinn og styrke utdannings- og forskningsmiljøene.
Miljø- og klimautfordringer er spesielt synlige i nord. Smelting av polisen åpner mulighetene for en nordlig sjørute mellom Europa og Asia. Økt skipstrafikk, samt petroleumsaktivitet, gjør behovet for søk- og redningstjeneste og miljøvernberedskap større.

Regjeringen vil derfor, jf samarbeidsavtalen, etablere en miljøbase/oljevernbase i Lofoten og Vesterålen.
Nordområdene også er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. I løpet av et par tiår har Arktis, Polhavet og tilstøtende kystområder gått fra å være et sikkerhetspolitisk spenningsområde til å bli et energi- og næringspolitisk kraftsentrum. Områdene er av svært stor betydning for Norge, både sikkerhetspolitisk og økonomisk.

I lys av utviklingen i nordområdene, med økt aktivitet i form av sjøtransport og ressursutvinning, må norsk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse sikres. Norges interesser og særlige ansvar i nordområdene krever også militære kapasiteter. Kystvaktens oppdrag, og god kapasitet innen søk og redning, er særlig viktig i denne sammenheng. Regjeringen vil sikre at Forsvaret har god situasjonsforståelse og høy operativ evne i nord.

Regjeringen vil:

- Sikre en sterk norsk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene, inkludert Svalbard.

- Videreutvikle et konstruktivt forhold til polarstatene i saker av gjensidig interesse.

- Føre et tettere næringssamarbeid og folk-til-folk-samarbeid med naboland i nord og Færøyene, Island og Grønland.

- Sikre gode rammevilkår for å utvikle næringsklynger på fastlandet i nord, blant annet i
forbindelse med utvinning av olje og gass i områder nord i Norskehavet og i Barentshavet. Dette må gjøres i samarbeid med de eksisterende kunnskaps- og forskningsmiljøene i landsdelen.

- Lage en helhetlig forvaltnings- og utviklingsplan for en bærekraftig utnyttelse av naturressurser i nordområdene.

- Legge til rette for en fiskeri- og havbruksnæring i Nord-Norge med lønnsomhet i alle ledd.
Sikre rekruttering til regionens fiskeri- og havbruksnæring.

- Gi reiselivsnæringen mulighet for videreutvikling. Bidra til økt nasjonal og internasjonal
forskningskompetanse på klima og miljø i nordområdene.

- Legge til rette for privat eierskap i Nord-Norges næringsliv.

- Intensivere kartlegginsarbeidet av mineralforekomster i landsdelen.

- Utvide Mattilsynets åpningstider for utstedelse av dokumenter for fiskeeksport utover ordinær arbeidstid.

- Utvide åpningstidene og kapasiteten ved grensestasjonen på Storskog.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no