6. des
SVAR: Leder Knut Mortensen i Rådet for funksjonshemmede forventer svar fra ordføreren.
 
Etterlyser svar og saker
Rådet for funksjonshemmede etterlyser nå flere saker, som det enten ikke er blitt noe av eller stoppet opp i administrasjonen. Mortensen sier at de funksjonshemmede ikke blir hørt av det nye politiske regimet i kommunen.

Publisert: 04.sep.2016 08:00
Oppdatert: 23.okt.2017 11:08

De fire sakene som nå etterlyses er Ungbo for psykisk utviklingshemmede, dårlige arbeidsforhold i Tjenesten for funksjonshemmede, manglende avlastning og aktivitetstilbud for funksjonshemmede og rapporten fra fylkesmannen der det er avdekket grove mangler i kommunen.

Bo- og avlastningssenteret

14. juni etterlyste Rådet for funksjonshemmede behandlingen av Bo- og avlastningssenteret.

– Men dessverre er det fortsatt tyst om saken. Jeg sitter i plan- og byggekomiteen for prosjektet, men vi i byggekomiteen har ikke hørt noe siden november 2015, da prosjektrapporten var ferdig. Saken ble stoppet av rådmannen og kommunestyreflertallet, AP med støtte fra FrP, i desember 2015, sier Knut Mortensen, leder i Rådet for funksjonshemmede.
Mortensen er nå redd for at ingenting blir gjort.

– For egen del kan jeg si at jeg er fortvilt og  en «smule førrbainna» på det nye flertallet i kommunestyret, i valgkampen uttalte ordfører at «de som sitter nederst ved bordet skal bli ivaretatt hvis jeg blir ordfører». Jeg kan vel si at så langt ser det ikke ut til at funksjonshemmede har noen prioritet – nå sitter jo ingen av dem ved bordet i det hele tatt. Jeg håper i alle fall å være deres talsperson, men det er svært vanskelig å nå fram med det nye regimet i kommunen, sier Mortensen.

Forprosjekt

I desember 2014 bevilget kommunestyret en million kroner til et forprosjekt for å utrede muligheter for å løse utfordringene vedrørende unge funksjonshemmedes behov for egen omsorgsbolig. Forprosjektet skulle også vurdere det økende behovet for avlastningstilbud. I investeringsbudsjettet for 2016 ble det avsatt et beløp på 35 millioner kroner for formålet. Det ble nedsatt plan- og byggekomite samt engasjert konsulent. Arbeidet med forprosjektet ble gjennomført i 2015 som planlagt, med ferdigstillelse til budsjettmøtet i desember 2015. I behovsvurderingen som ble gjennomført i forbindelse med prosjektet, heter det: «Kommunen behovsvurdering innenfor disse ovenstående omsorgstjenester viser at dagens tilbud kapasitetsmessig er langt under etterspørselen. Likeså at tjenesten i omsorgsboligene er lite kostnadseffektive grunnet mangelen på tilrettelagte lokaler. Kommunen har i dag ikke et etablert aktivitetstilbud. Dette medfører at kommunen i dagens organiserte tjenester dels kjøper kostbare eksterne tjenester grunnet manglende tilbud selv og dels at de kommunale tjenester utøves på en ressurskrevende måte.»

Ap strøk

I desember 2015 valgte den nye posisjonen med AP å stryke omsorgsboliger for funksjonshemmede og etableringen av avlastnings- og aktivitetssenter fra investeringsplanen, slik rådmannen hadde foreslått i sitt budsjettfremlegg. Rådmannen skulle fremme prosjektet som egen sak.

– Siden har verken plan- og byggekomite, Rådet for likestilling av funksjonshemmede eller andre som har etterlyst frаmdrift i prosjektet hørt noe mer, og saken er ennå ikke kommet til behandling i kommunestyret, sier Mortensen.
Senterpartiet fremmet i budsjettmøtet i desember i fjor et forslag om at arbeidet med omsorgsboliger og bofellesskap skulle fortsette og at rådmannen skulle legge fram forslag for kommunestyret tidlig i første kvartal i 2016. Dette med sikte på oppstart av bygging i 2016. Samtidig ønsket partiet at kommunestyret satte av 38,2 millioner kroner i investeringsbudsjettet for 2016, slik det allerede var planlagt med i 2014. Dette forslaget fikk støtte fra både Høyre og SV, men ble altså nedstemt av Ap sammen med FrP.

– Behovsvurderingen som er gjort i forbindelse med prosjektet viser at det er et stort og økende behov for boliger for unge funksjonshemmede. Behovet for avlastning og aktivitetstilbud er også beskrevet som utilfredsstillende per i dag. Samtidig er arbeidsforholdene langt fra tilfredsstillende innenfor tjenesten for funksjonshemmede, sier Mortensen.

I tilsyn og rapport fra Fylkesmannen fra 29. april i år vedrørende kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming er det avdekket alvorlige mangler.

Spørsmål

Mortensen stiller nå flere spørsmål om dette til ordføreren.
– Jeg vil spørre om han er enig i situasjonsbeskrivelsen og om han ser behovet for bygging av omsorgsboliger. Er han enig i at det er et stort behov for avlastningstilbud og aktivitetstilbud for funksjonshemmede? Er han kjent med forholdene for de ansatte innenfor Tjenesten for funksjonshemmede og vil han ta initiativ til at arbeidsforholdene blir tilfredsstillende? Og vil ordfører ta initiativ til å videreføre planene om bygging av omsorgsboliger og avlstnings- og aktivitetssenter og få dette på sakskartet for kommunestyret og sette av midler i budsjettet for 2017?

Ordfører Rune Rafaelsen er på reise og har ikke hatt mulighet til å kommentere denne saken.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no