15. nov
(Foto: Yngve Grønvik).
 
Godt Nytt År 2017
Vi er i ferd med å legge 2016 bak oss. For noen har 2016 vært året som markerte starten på noe nytt og positivt. For andre har året vært fylt av sorg ...

Publisert: 31.des.2016 07:00
Oppdatert: 23.okt.2017 11:13

Vi er i ferd med å legge 2016 bak oss. For noen har 2016 vært året som markerte starten på noe nytt og positivt. For andre har året vært fylt av sorg og smerte. På det internasjonale plan ser vi at krisen i Midt- Østen bare fortsetter. Situasjonen i Aleppo og Syria står som eksempel på menneskelig hjelpeløshet og svikten fra det internasjonale samfunn som vi er en del av. Vi så konsekvensene lokalt med 5500 migranter over Storskog høsten 2015.

Når vi nå går inn i 2017 har vi ennå ikke fått avklart de økonomiske forholdene mellom Sør-Varanger kommune og UDI. La oss håpe at denne avklaringen kommer så raskt som mulig. En liten kommune tok et nasjonalt ansvar i en krisesituasjon. Sør-Varanger kommune skal ikke sitte med regningen, når statlige institusjoner sviktet.

Næringslivet har vist stor omstillingsvilje etter konkursen ved Sydvaranger Gruve i november 2015. Vi har fått etablert Sør-Varanger Utvikling as som har fått hovedansvar for omstillingsprosessen som skal pågå i 6 år, og hvor målet er etablering av 300 nye private arbeidsplasser. Jeg har stor tro på at næringsliv og fagbevegelse i samarbeid finner løsninger som er til det beste for vår kommune. Det er også svært gledelig at AS Sydvaranger nå har kommet i gang med en oppstartaktivitet, selv om det ennå er i begrenset omfang.

Sør-Varanger har de beste aktørene på landsbasis innenfor reiseliv. Antall besøkende øker, og veksten i vinterturismen gjør at vi kan se for oss nye investeringer og produkter de kommende årene. Hurtigruten og gode flyforbindelser er en nøkkel for at vi skal fortsette den gode trenden. Samarbeid med Finland er også en av faktorene som gir positive resultater for vårt reiseliv. Det er oppløftende at næringen har hatt full aktivitet denne julen. Økningen av vinterturismen kommer fra det asiatiske markedet. Normaliseringen mellom Norge og Kina vil ytterligere være gunstig for vårt næringsliv. En annen nøring som har vekst er fiskeri. Utviklingen på Bugøynes er positiv, og vi er stolte av at vi har det fremste miljøet hva gjelder fangst, utvikling og salg av levende kongekrabbe. Sør-Varanger kommune har i samarbeid med næringen også fått i gang et hvitfiskmottak.

Kirkenes Havn er sentral i den maritime aktiviteten i Arktis og Barentsregionen. Våre bedrifter er de fremste når det gjelder logistikk og samarbeid med Russland. Denne kompetansen gjennomsyrer vår kommune også i det omfattende folk til folk samarbeidet. Alt dette henger sammen. Vi trenger nye initiativ for et utvidet samarbeid med Russland og Finland. Store industrielle samarbeidprosjekter med Russland vil både ha positive stabiliserende og økonomiske fordeler på begge sider av grensen. Samarbeidet og dialogen med Russland må videreutvikles, slik at eksisterende arbeidsplasser sikres og nye kan skapes. Handelsnæringen er viktig for Sør-Varanger. En normal relasjon til Russland og et godt utviklet Barentssamarbeid er i vår interesse. Sør-Varanger har en unik posisjon i verden. Vår grense til Russland og Finland, isfrie havner, ressurser og geografisk plassering, gjør at dette også er et mulighetssamfunn. For å realisere dette potensiale trengs statlige virkemidler, privat kapital og visjoner.

Det lokale næringslivet samarbeider godt når det gjelder det som skal skje i forbindelse med 23 leterunde. Aktiviteten og ringvirkningene under en letefase er begrenset. Det vi forventer i 2017 er at vi får en helikopterbase i samarbeid med Vardø. 2018 vil åpne for muligheter for baseaktiviteter. Kommunen vil i samarbeid med næringslivet arbeide aktivt for å videreutvikle Kirkenes som det naturlige valg for maritime aktiviteter i Barentshavet og operasjoner knyttet til den Nordlige Sjørute.

Regjeringen har vedtatt Høybukta Vest som framtidig Stamnett Terminal, samtidig som de åpner opp for andre løsninger dersom næringslivet og kommunen i fellesskap finner andre løsninger. Dette vil bli fulgt opp av kommunen i samarbeid med næringen, da dette er en forutsetning for å få realisert en Stamnett Terminal i Sør-Varanger.

Sør-Varanger kommune har fått i oppdrag å etablere en 110 sentral for Finnmark i Kirkenes. Dette er en viktig og riktig beslutning for Finnmark. Jeg er veldig stolt over hvordan Finnmark klarte å stå helt samlet i denne saken. Her har gode krefter stått sammen, og det er mange som kan ta æren for dette resultatet.

Kompetanse er en nøkkel for utvikling og omstilling. Vi har bedrifter som har høy kompetanse innenfor sine felt. Det vi har manglet, er tilbud om høyere utdanning. Det er derfor svært gledelig at vi nå får oppstart både av lærerutdanning høsten 2017 og sykepleierutdanning våren 2018. Dette kan bety starten på en permanent og forutsigbar større tilstedeværelse fra UiT, Norges Arktiske universitet.

Kunst og kultur har en sentral rolle i vår kommune. Vi har et stort engasjement i den frivillige sektoren. Det legges ned et enormt arbeid av lag, foreldre, besteforeldre og ildsjeler. Musikklivet engasjerer våre innbyggere med et bredt spekter i uttrykkene. Sør-Varanger er også en samisk kommune. Vi markerer 100 års jubileet for Samefolketes Dag 6. februar 2017 med overtakelsen av den største private samlingen av John Andreas Savios kunst. Dette er helt avgjørende for å realisere et nytt Saviomuseum.

Jeg tror de fleste som bor og virker i Sør-Varanger er fornøyd med den tjenesteproduksjonen vi gir våre innbyggere. Men det vil alltid være områder hvor vi kan bli bedre. Derfor setter vi i gang bygging av nytt aktivitetssenter og boliger for de svakeste. Mange mennesker sliter og føler seg satt utenfor. Forskjellene mellom folk øker. Vi som samfunn må ikke bli blind for de som sitter nederst ved bordet. Et godt samarbeid med fagbevegelse og frivilligheten er nødvendig om vi skal lykkes med å gi alle muligheten for et godt liv. Vi har alle et ansvar for å søke det gode for alle.

Det har vært et spennende år, og jeg ser fram til 2017 som ordfører i Norges mest fantastiske kommune. Jeg ønsker alle et Godt Nytt År - og ser fram til å møte dere - det finnes alltid en løsning!

Rune Gjertin Rafaelsen

Ordfører Sør-Varanger kommune

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no