21. okt
Trine Noodt (V)
 
Her er de borgerlige listetoppene
Her finner du argumentene fra listetoppene om hvorfor du som finnmarking og innbygger i Sør-Varanger skal legge deres lapp i urna på valgdagen.

Publisert: 08.sep.2017 18:59
Oppdatert: 23.okt.2017 11:24

På mandag er det valg. Det er tid for å bestemme hvem som skal styre landet vårt. Stortingsvalget har stor innflytelse på viktige beslutninger for Sør-Varanger og Finnmark fylke.
Men det kan være vanskelig å manøvrere seg i det politiske landskapet. For hva får vi egentlig med de ulike kandidatene?

Sør-Varanger Avis har derfor kontaktet førstekandidatene for å få nærmere svar. Vi har valgt å kartlegge kandidatene syn på regjeringssamarbeid, samferdsel og bruken av bompengefinansiering i Kirkenes, omstilling med nye arbeidsplasser og forslaget om å slå Troms og Finnmark fylke sammen. I denne oversikten har vi tatt med svarene fra de borgerlige kandidatene fra KrF, V, H og FrP.


Vi har stilt kandidatene følgende spørsmål:

1. Hvilke partier mener du skal sitte sammen i regjering etter valget? Hvilken sak er du ikke villig til å fire på i en eventuell regjeringskoalisjon?

2. Sør-Varanger er i ferd med å få ny stamhavn og oppgraderinger av dagens E6. Hvordan stiller du deg til etableringen av nye oljeterminaler i kommunen, og bruk av bompengefinansiering?

3. Sør-Varanger kommune er en omstillingskommune. Hvordan kan Stortinget bidra til aktivitet og nye arbeidsplasser i distriktene?

4. Bør Finnmark og Troms fylkes slås sammen i en ny region?

Kristelig Folkeparti: Ann Solveig Nystad
Alder: 56 år
Hjertesaker: Distriktspolitikk, helsepolitikk og rusomsorg

1. KrF ønsker en sterk sentrumsregjering, sammen med Høyre. I en eventuell regjeringskoalisjon er jeg ikke villig til å fire i familiepolitikken, særlig kontantstøtten, barnetrygden og tiltak mot barnefattigdommen i landet vårt.

2. Finnmark KrF skal jobbe for å utvikle gode trafikk-og transportløsninger, og industrihavner i fylket. For E6 er det viktig å sikre helårlig og trafikksikker fremkommelighet, med rassikring og økt brøyteberedskap. KrF aksepterer bompengefinansiering av bypakker der berørte kommuner sier ja.

3. Stortinget må i større skala satse på distriktspolitikken, særlig for å sikre befolkningsgrunnlaget i utkantene. Aktiviteter som skaper trivsel og bolyst i Finnmark er av særs viktighet, og det må tilrettelegges for ulike og ønskede arbeidsplasser som fremmer vekst, utvikling og livsgrunnlag i kommunene.

4. Finnmark KrF hadde ett ønske om at Finnmark skal bestå som et eget fylke, men det ikke aktuelt for oss å reversere vedtaket slik den er idag.

Venstre: Trine Noodt
Alder: 50 år
Hjertesaker: Fattigdomsbekjempelse, skole og miljø

1. Venstre ønsker en regjering bestående av Høyre, Krf og Venstre. Vanskelig å spå hvordan forhandlingene vil se ut, har til nå kun konsentrert meg om Venstres valgkamp og saker.

2. Venstre er positiv til ny havn som blir viktig for Sør Varanger og resten av Finnmark. Bruk av bompenger er noe lokaldemokratiet og innbyggerne i kommunen må avgjøre.

3. Jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi, bredbåndsatsing, styrke desentralisert høyere utdanningstilbud, utflytting og etablering av statlige arbeidsplasser, styrke Innovasjon Norge og utbygging av 420 v linje helt frem til Øst-Finnmark.

4. Regionreformen er vedtatt i Stortinget. Vadsø må bli den nye regionhovedstaden, og Finnmark må kreve minst 100 nye arbeidsplasser som følge av reformen.

Høyre: Frank Bakke-Jensen
Alder: 52
Hjertesaker: Utdanning-, næring- og forsvars sikkerhetspolitikk

1. Høyre går til valg på et regjeringssamarbeid på borgerlig side. Vi kan sitte i regjering sammen med Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet.

2. Planene for å utvikle havn i Sør-Varanger er mange og gode. Finansiering ved hjelp av bompenger er et spørsmål som krever lokal avgjørelse.

3. Omstillingsarbeidet er et samarbeid mellom kommune, Innovasjon Norge og Finnmark Fylkeskommune. Vi har bevilget et historisk høyt beløp til dette arbeidet og har store forventninger til at dette tar Sør-Varangersamfunnet inn i en lys fremtid.

4. Høyre flytter gjerne oppgaver ned fra statlig nivå. Nærmere innbyggerne. Dette forutsetter så store enheter at de kan utføre disse. I det er en region bestående av Finnmark og Troms riktig og viktig.

Fremskrittspartiet: Bengt Rune Strifeldt
Alder: 46 år
Hjertesaker: Samferdsels-, utdannings- og næringslivspolitikk

1. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti vil danne regjering etter valget. FrP vil ikke fravike krav om olje- og gass satsningen i nordområdene.

2. Etablering av ny havn i Kirkenes anser jeg ikke som et kommunalt prosjekt, men nasjonalt viktig infrastruktur som staten må ta finansieringsansvar for. E6 er også en viktig infrastruktur som staten må ta fullt finansieringsansvar for. Finansiering skal ikke bompengefinansieres.

3. Dagens regjering har bidratt med betydelige omstillingsmidler til Sør-Varanger kommune. Stortinget må være innstilt på å legge forholdene til rette for ny næringsaktivitet, spesielt økt petroleumsaktivitet.

4. FrP mener det er riktig å slå sammen forvaltningsnivået i Troms og Finnmark for å skape en større slagkraftig region. Hensikten er at regionene skal påta seg flere og større oppgaver fra staten og flytte makt fra nasjonale organer til regionene.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no