12. des
Geir Adelsten Iversen (SP)
 
Her er de rødgrønne listetoppene
Her finner du argumentene fra listetoppene om hvorfor du som finnmarking og innbygger i Sør-Varanger skal legge deres lapp i urna på valgdagen.

Publisert: 08.sep.2017 19:00
Oppdatert: 23.okt.2017 11:24

På mandag er det valg. Det er tid for å bestemme hvem som skal styre landet vårt. Stortingsvalget har stor innflytelse på viktige beslutninger for Sør-Varanger og Finnmark fylke.
Men det kan være vanskelig å manøvrere seg i det politiske landskapet. For hva får vi egentlig med de ulike kandidatene?

Sør-Varanger Avis har derfor kontaktet førstekandidatene for å få nærmere svar. Vi har valgt å kartlegge kandidatene syn på regjeringssamarbeid, samferdsel og bruken av bompengefinansiering i Kirkenes, omstilling med nye arbeidsplasser og forslaget om å slå Troms og Finnmark fylke sammen. I denne oversikten har vi tatt med svarene fra de rødgrønne kandidatene fra AP, SV, SP og MDG.

Vi har stilt kandidatene følgende spørsmål:

1. Hvilke partier mener du skal sitte sammen i regjering etter valget? Hvilken sak er du ikke villig til å fire på i en eventuell regjeringskoalisjon?

2. Sør-Varanger er i ferd med å få ny stamhavn og oppgraderinger av dagens E6. Hvordan stiller du deg til etableringen av nye oljeterminaler i kommunen, og bruk av bompengefinansiering?

3. Sør-Varanger kommune er en omstillingskommune. Hvordan kan Stortinget bidra til aktivitet og nye arbeidsplasser i distriktene?

4. Bør Finnmark og Troms fylkes slås sammen i en ny region?

Arbeiderpartiet: Runar Sjåstad
Alder: 49
Hjertesaker: Næringsutvikling, Fiskeri, Olje og gass og Norsk-Russisk samarbeid.

1. Dersom det blir rød-grønt flertall etter valget mener jeg det er naturlig for AP å søke regjering sammen med Sp og SV. Jeg mener olje og gass er bidrar sterkt til dagens velferd og morgendagens pensjoner. Det ville vært galt å ikke legge til rette for videre aktivitet innenfor denne næringen.

2. Det er viktig å legge til rette for økt aktivitet i havna og ruste opp E6. Dette vil gi muligheter for økt aktivitet. Oljeterminaler vil være mulig dersom det er aktører tilstede. Når det gjelder bompengefinansiering bør dette kun benyttes dersom kommunen går inn for dette.

3. Det finnes over 150 000 ansatte i statsforvaltningen i dag. Kun litt i overkant av 2000 av disse er i Finnmark. Nye statlige arbeidsplasser kan med letthet etableres i distriktene. Noen av de eksisterende bør man vurdere å flytte ut.

4. Finnmark og Troms bør ikke slås sammen. Høyre/Frp-regjeringen med støtte fra Krf og Venstre har vedtatt tvangssammenslåing. Arbeiderpartiet, Sp og SV har garantert at dersom vi vinner Stortingsvalget og oppnår flertall, så vil vi reversere dette tvangsvedtaket.

Miljøpartiet De Grønne: Ørjan Jensen
Alder: 50
Hjertesaker: Fiskeripolitikk, Oppdrettspolitikk og Nærings- og distriktspolitikk.

1. En regjering som kan endre klima og miljøpolitikken i riktig retning. Vi må stanse letingen etter mer olje, og så må v bruke disse midlene til å utvikle nye, bærekraftige arbeidsplasser. Ifølge FNs klimapanel har vi allerede funnet mer olje enn vi kan brenn om vi skal unngå farlige klimaendringer.

2. Vi er negative til etablering av ytterligere arbeidsplasser innenfor oljeindustrien. Vi mener dette er kortsiktige arbeidsplasser. Finnmark har ikke vært avhengige av oljeindustrien til nå, så hvorfor skal vi gjøre oss avhengige av en næring vi allerede må starte utfasingen av? Når det gjelder bompenger kan det brukes om det realiserer nyttige infrastrukturprosjekter som uten bompenger ville vært vanskelig å finansiere.

3. MDG går inn for en rekke tiltak for å øke aktiviteten i distriktene. Partiet vil blant annet øke kvotene til kystflåten, vi vil ha kommunale kvotebanker og rekrutteringskvoter. I tillegg ønsker vi lukkede anlegg for oppdrettsnæringen, hvor vi har satt av store midler. Dette vil skape tusenvis av nye arbeidsplasser. Vi har også en rekke tiltak for å øke verdiskapningen innafor turisme, bærekraftig energi, skipsfart og andre maritime næringer, landbruk, bionæringer med mer.

4. Miljøpartiet har sagt at om et av fylkene ikke ønsker å bli slått sammen, så vil Miljøpartiet gå inn for å reversere vedtaket.

Senterpartiet: Geir Adelsten Iversen
Alder: 62 år
Hjertesaker: Fiskeripolitikk, distriktspolitikk, justis- og forsvarspolitikk

1. Senterpartiet går til valg på en ny regjering. Vårt primærønske er en regjering der Senterpartiet sitter sammen med Arbeiderpartiet.

2. Senterpartiet er positiv til ny olje- og gassvirksomhet som kan etableres i Kirkenes. Vi ønsker ikke en bompengefinansiering i Kirkenes, men kan samtidig ikke utelukke at dette må skje for at veiprosjekter skal kunne gjennomføres.

3. Desentralisering av offentlige arbeidsplasser, tenker da spesielt på politi, forsvar og sykehus. Senterpartiet ønsker også at gruveindustrien kommer tilbake.

4. Senterpartiet er klinkende klar på at regionsreformen må reverseres. Finnmark fylke skal bestå.

Sosialistisk Venstreparti: Kirsti Bergstø
Alder: 36 år
Hjertesaker: Kampen mot økende forskjeller og for sterke fellesskap, en fornybar framtid og at fisken skal tilhøre folket og kampen mot sentralisering og for nærhet.

1. Jeg håper på rød-grønt flertall og en ny politisk kurs. Derfor har SV fem krav til et regjeringssamarbeid: barnetrygda må økes, flere lærere i skolen gjennom en nasjonal lærenorm på skolenivå, velferden skal være uten profitt, utslippene må ned og olja ligge i sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja. Og Norge må jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

2. I kommunestyret har SV gått i bresjen for ny stamnett-terminal ved Høybukta vest. SV er positiv til oljeterminal i kommunen, men stiller krav om at dette skal være landbaserte anlegg for å sikre lokale ringvirkninger. Det er nødvendig med oppgradering av E6 på grunn av trafikkmengden. SV er ikke mot en bompengefinansiert modell for å få til dette, men en slik løsning passer best der kollektivtransport er godt tilgjengelig.

3. SV vil satse på nærhet framfor sentralisering. Det betyr at nye oppgaver og funksjoner må flyttes ut i landet. SV har foreslått et Nordnorsk investeringsfond, fordi vår landsdel er rik på ressurser og ideer, men fattig på kapital. Vi vil også styrke næringsutvikling gjennom fylkeskommunen og omstillingsmidler. Både for folk og næringsliv er det også avgjørende med et godt naboskap og god dialog med Russland.

4. Nei, SV vil at Finnmark skal forbli eget fylke. SV er imot tvangsekteskap, enten det gjelder folk, kommuner eller fylker. SV lover skilsmisse, vi vil ikke fullbyrde sentraliseringsreformen.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no