9. des
FRYKT: Greger Mannsverk i Kirkenes Maritime Park frykter at Sør-Varanger kommunes avventende holdning skal gjøre at staten velger 0-alternativet som er det billigste. (Arkivfoto: Tor Sandø).
 
Hvorfor vente med å bestemme seg, ordfører?
Opposisjonen og næringslivet ønsker at Rune Rafaelsen nå går ut og flagger Pulkneset som stamnett-terminalen kommunen vil satse på. Istedet sår han tvil ved å vente og se hva regjeringen sier, mener Høyres Eilif Johannesen.

Publisert: 07.okt.2016 15:30
Oppdatert: 23.okt.2017 11:09

Da ordføreren var på oljeseminar i Stavanger i august, sa han at Pulkneset er lokasjonen å satse på som stamnett-terminal dersom en har de høyeste ambisjonene på olje og gass. 

- Og vi har de høyeste ambisjonene, tilføyde han.

- Dette må han si så alle hører det. Det har han ikke gjort, sier Høyres Eilif Johannesen.

Bladet fra munnen

- Vårt syn presenterte vi i klare ordelag i sommer. Vi er enda klarere nå på at politisk ledelse må ta bladet fra munnen og argumentere for det de karakteriserer som sitt standpunkt. Det er uforsvarlig defensivt å sitte og tvinne tommeltotter i påvente av regjeringens beslutning. Statens egen kvalitetssikringsrapport (KS1) sier klart i fra hva som forventes av kommunen. Ambisjonsnivået må uttrykkes og argumenteres for snarest. Uten et standpunkt som det arbeides målrettet for å realisere kan vi risikere å få ingenting. For Høyre er det et ikke-alternativ. Vi har de høyeste ambisjonene og disse ambisjonene realiseres kun på Pulkneset. Dette ifølge Staten. Stamnettsaken handler forøvrig ikke bare om en stamnett-terminal for å dekke de til dels kortsiktige behovene, sier Johannesen.

Han understreker at stamnett-terminalen i høyeste grad også skal legge grunnlaget for etablering av en stor internasjonal Barents-havn.

- Det er det som er den ultimate målsettingen med KVUen. Slik som saken har blitt håndtert av politisk ledelse så langt, står vi faktisk i fare for at denne unike muligheten også faller bort, sier Johannesen.

Merkelig

Direktør Greger Mannsverk i Kirkenes Maritime Park sier han synes det er merkelig at Rafaelsen ikke har gått offentlig ut og sagt at han og kommunestyret støtter Pulkneset som stamnett-terminal.

- Han har sagt dette i formannskapet og kommunestyret, men det er dessverre begrenset hva offentligheten får med seg derfra.

Kirkenes Maritime Park eier prosjektet på Pulkneset. Mannsverk sier de er veldig glade for at kommunestyret har gjort et vedtak om Pulkneset eller Leirpollen.

- Når Leirpollen så ettertrykkelig har blitt valgt bort både av Statens vegvesen, Kystverket og av regjeringens KSI-rapport, så burde det være en enkelt sak for ordføreren og stå fram i media og si at Sør-Varanger kommune støtter Pulkneset. Når Leirpollen er uaktuell, så er Pulkneset valgt av kommunestyret, sier Mannsverk.

Avventer

Men Rafaelsen sier at de vil avvente til regjeringen har bestemt seg.

- Hvordan tror man politikerne på Stortinget reagerer på det? Har man ingen mening i Sør-Varanger? Tror politisk ledelse da at vi kommer inn i Nasjonal transportplan, hvor det over hele landet kjempes en knallhard kamp for å komme med? Neida, flertallspartiet i kommunestyret i Sør-Varanger skal vente til regjeringen har bestemt seg. Men kjære politikere; da må dere forstå at det er for sent å påvirke avgjørelsen. 

- Da er det stor fare for at de velger 0-alternativet (eksisterende situasjon), som for statens vedkommende er det desidert billigste, sier Mannsverk.

«Høyeste ambisjonsnivå»

Rune Rafaelsen sa i et møte med statssekretær Tom Cato Karlsen i samferdselsdepartementet den 22. august at kommunen la til grunn «det høyeste ambisjonsnivået» i beslutningen om stamnett-terminal. Næringslivet tviler.

Direktør Cristian Valdes Carter i i Coast Center Base (CCB) sier han snakket med Rafaelsen etter dette møtet i departementet. 

- Her fortalte han at han hadde vært klar på at kommunen la til grunn «det høyeste ambisjonsnivået», noe som i praksis vil si Pulkneset. Statssekretæren skal på sin side ha uttrykt at Pulkneset »lå veldig god an».  

Kun referert

Valdes Carter understreker at han ikke har mottatt noen informasjon eller referat fra departementet etter det aktuelle møtet i august. 

- Jeg har kun fått dette referert fra ordføreren. Dette høres veldig positivt ut, men det ville vært en stor fordel for Sør-Varanger kommune og KVU-prodsessen om kommunen åpent og tydelig gikk ut med sitt standpunkt og ikke minst signalet som ble gitt fra statssekretæren. Inntil kommunen gjør det vil de lokalene diskusjonene bare fortsette uten at man egentlig kommer noen vei, sier Valdes Carter.

Han mener denne saken er tilstrekkelig debattert lokalt.

- Det kan vi alle være enige om. Det foreligger nå samtidig både en konseptvalgutredning (KVU-rapporten) og en ekstern kvalitetssikring (KS1-rapporten) som klart peker på vestsiden av Tømmerneset, og samtidig vraker Leirpollen.

Valdes Carter blar opp og peker på side seks i KS1-rapporten (under «Hovedkonklusjon og anbefalinger»). Her står det følgende:

«Siden det ikke er behov for økt havnekapasitet i dag, anbefaler vi at det tas en politisk beslutning om ambisjonsnivå? for Kirkenes havn ut fra den forventede næringsutviklingen i regionen».

Ambisjonsnivå

Det eneste som ifølge Valdes Carter kan hjelpe Sør-Varanger kommune videre er at det politiske miljøet i kommunen tar innover seg anbefalingene i rapportene, og klart definerer og markerer sitt ambisjonsnivå. 

- Det er nå 15 måneder siden KVU-rapporten ble presentert og tre måneder siden KS1-rapporten ble sluppet og det er for meg uforståeleg at man ikke følger anbefalingene i rapportene og bare venter på at staten skal bestemme seg. Uten at samferdselsdepartementet får en klar melding fra kommunen kan vi like gjerne ende opp med at staten går for 0-alternativet.

Valdes Carter er klar på at denne saken har tatt alt for lang tid.

- Når det gjelder Pulkneset kunne vi idag sittet med en planavklaring hvis kommunen ikke hadde latt saken ligge i en skuff i ni måneder. Nå er det endelig besluttet at det skal mekles med reindrifta, men også der er vi allerede på etterskudd da vi ikke blir informert av kommunen. Det var bare tilfeldigheter som gjorde at vi fanget opp beslutningen fra Fylkesmannen. Ut fra svaret fra kommunen virker det som de ikke hadde tenkt å informere oss, altså tiltakshaveren, i det hele tatt. Hvilket samarbeid er det? Ville de ha gått frem på samme måte ovenfor andre næringsaktører? Da det tidligere i år skulle avholdes møte med blant annet Fylkesmannen vedrørende meklingen var vi heller ikke invitert. Først etter at vi hadde lagt press på kommunen fikk vi lov til å stille, uten talerett.

Han synes uttalelsen til Rafaelsen om støtte er uklar.

- Skal vi støtte at kommunen ikke tar en politisk beslutning om ambisjonsnivået slik rapporten anbefaler? Vil staten da raskt gjøre et vedtak? Vi gir konstruktive innspill basert på alle de statlige rapportene og utredningene.

Informasjon

CCB-direktøren mener informasjon og kommunikasjon har manglet i prosessen på Pulkneset. 

- Det har vært gjennomgående. Dette fremstår som alt annet enn næringsvennlig og samtidig en merkelig håndtering av et havnealternativ som er anbefalt av Statens vegvesen, Kystverket, KS1-konsulentene, fylkeskommunen, Kirkenes Næringshage, Kimek og det største baseselskapet i Norge.

- Skandale får være dine ord. Poenget mitt er at Pulkneset ville hatt et langt bedre utgangspunkt om viljen til å drive fram og realisere prosjektet hadde vært tilstede. Sammen med NorSea Group har vi utviklet og driftet forsyningsbaser i mer enn 50 år og vi er helt sikre på at vi har valgt rett når vi har landet på Pulkneset. At området er funnet meget godt egnet og anbefalt som framtidig stamnett-terminal i KVUen og KS-rapporten bekrefter bare våre vurderinger. Vi er likevel helt avhengige av et godt samarbeid med kommunen for at prosjektet i det hele tatt skal bli realitet. Det er så enkelt som det, sier Valdes Carter.

Ordfører Rune Rafaelsen sier han har sagt tankene høyt, både i kommunestyret og formannskapet.

- Jeg har sagt det høyt, både i formannskap og kommunestyret. Som ordfører må jeg alltid respektere kommunestyrets vedtak. Beslutningen om stamnett-terminal tas av regjeringen. Kommunestyret støtter Pulkneset, men beslutningen ligger hos regjeringen, sier Rafaelsen.

Beklager skyts

- Regjeringen kan foreta beslutning om Pulkneset som stamnett-terminal i morgen, med støtte fra kommunestyret. Som ordfører må jeg alltid forholde meg til hva som er vedtatt i kommunestyret. 

At Valdes Carter, Johannesen og Mannsverk retter skytset mot kommunen, er beklagelig. De burde tvert i mot støtte kommunen, slik at regjeringen kan gjøre et raskt vedtak om stamnett-terminal i Sør-Varanger, sier Rafaelsen.

Beklager

Arealplanlegger Vegar Nilsen Trasti i Sør-Varanger kommune beklager at CCB ikke har fått informasjon om at Fylkesmannen vil ta Pulkneset til mekling.

- Kommunen vil innledningsvis beklage at dere ikke er blitt informert om at Fylkesmannen vil ta innsigelsessaken om Pulkneset til mekling. Kommuneadministrasjonen har i saken forholdt seg til rundskriv H-2/14, retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven, samt Utvalg for plan og samferdsels sitt vedtak 029/16. Kommunen har så langt fått antydet et meklingsmøte om saken den 30. november 2016. Dette er imidlertid ikke endelig bekreftet av Fylkesmannen. Vi har etter deres brev bedt Fylkesmannen vurdere hvorvidt dere kan delta i meklingen og avventer tilbakemelding fra Fylkesmannen på dette, sier Nilsen Trasti i et brev til CCB.

 

 

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no