21. okt
Sepverket på Sydvaranger i Kirkenes. Illustrasjonsfoto.
 
Kan stride mot EØS-reglement
Fritaket for eiendomsskatt for Sydvaranger AS kan vise seg å være ulovlig. Formannskapet ønsker ikke å begrunne vurderingene de sier de gjorde rundt EØS-reglementet.

Publisert: 16.aug.2017 18:38
Oppdatert: 23.okt.2017 11:23

I juli fikk Sydvaranger AS ettergivelse av eiendomsskatt til en verdi på 3,1 millioner kroner fra kommunen. I en rapport fra Kommunal- og regionaldepartementet, kommer det frem at slike tildelinger normalt vil være ulovlige.

Selskapet fikk ettergitt sskatt for 2016 og 2017 for deler av eiendommene sine. Begrunnelsen var at gruva ikke har driftskonsesjon ennå, og dermed ikke inntekter på eiendommene.

Ingen vurdering å spore

EØS-avtalen forbyr som hovedregel offentlig støtte til næringslivet. Årsaken til regelen er å hindre konkurransevridning og økonomiske fordeler. Før slike tildelinger gjøres, må det derfor vurderes om tiltaket innebærer en økonomisk fordel for mottakeren.

Rådmannen gjorde ingen prinsipiell vurdering på dette punktet i sin behandling, da administrasjonen uansett innstilte på avslag av andre grunner. Heller ikke i protokollen fra formannskapet er det henvist til noen begrunnelse for hvorfor støtten ikke rammes av EØS-reglementet.

Avgjørelsen er i utgangspunktet endelig med formannskapets enstemmige vedtak.
normalt ulovlig

Få unntak

I rapporten fra Kommunal- og regionaldepartementet «Kommunal virksomhet i lys av EØS-avtalens statsstøtteregler», konkluderes det med at fritak fra eiendomsskatt som normalt skal betales, gir en klar fordel for den som slipper å betale avgiften.

En slik lettelse betyr også en økonomisk byrde for det offentlige i form av tapte inntekter. Forutsatt at lettelsen gis til foretak som tilbyr varer og tjenester i et konkurransemarked med internasjonalt tilsnitt, vil støtten normalt være ulovlig, ifølge rapportens konklusjoner.

– En kommune står fritt til å innføre eiendomsskatt. Hvis man innfører en slik skatt må den imidlertid gjelde generelt. Man kan for eksempel ikke gi fritak fra eiendomsskatt for enkeltbedrifter eller bedrifter innen bestemte næringsgrener, opplyser rapporten i tolkningen av regelverket rundt EØS-avtalen.

Kan åpne sak

EFTAs overvåkningsorgan ESA kan velge å undersøke saken, og i ytterste konsekvens kjenne vedtaket ugyldig dersom det vurderes i strid med EØS-regelverket. Da kan gruva måtte betale skatten likevel.

Enkelt forklart regnes det som offentlig støtte når selskaper oppnår noe som man ellers ikke ville fått under normale markedsforhold. Støtte fra kommuner regnes som alt fra pris på tomter, tilskudd, skattefritak, lån eller andre gunstige vilkår.

Nærings- og fiskeridepartementet skriver på sine nettsider at foretak i økonomiske vanskeligheter heller ikke uten videre kan få tildelt det som på fagspråk heter bagatellmessig støtte eller støtte i henhold til gruppeunntaket.

– Krise- og omstruktureringsstøtte skal varsles til ESA før støtten tildeles, og vilkårene for når støtten kan godkjennes er strenge, opplyser departementet på sine nettsider.

På spørsmål fra SVA til både ordfører og rådmann, vil ingen så langt si hvilken hjemmel eller unntak formannskapet brukte når denne saken er vurdert til å være fritatt fra gjeldene EØS-regelverk

- Ikke skattepliktig

Sør-Varanger kommune fikk juridisk bistand gjennom advokatfirmaet Lund & co.

I saksdokumentene kommer det frem at Sydvaranger AS er i et prøvestadie hvor man undersøker om det er mulig å starte normal drift av gruven. Det måtte derfor vurderes om det var en særlig grunn som gjorde det urimelig å kreve inn eiendomsskatt.

– Anlegget har fortiden ingen driftskonsesjon, og er derfor ikke skattepliktig. Dersom et anlegg ikke anses som skattepliktig som verk og bruk, vil det ikke være tale om statsstøtte om man ikke skriver ut eiendomsskatt. EØS-reglementet ble vurdert, skriver advokat Caroline Lund i en e-post til Sør-Varanger Avis.

Formannskapets telefonmøte med Lund var lukket i medhold av kommunelovens § 31, jfr. forvaltningslovens § 13.

Sydvaranger fikk fritaket etter to klagerunder. Eier Felix Tschudi var invitert til å snakke for formannskapet i forkant av saksbehandlingen i møtet 5. juli.

Gikk mot innstilling

På spørsmål fra SVA om hvorfor saksfremlegger ikke har nevnt EØS-avtalens bestemmelser, uttaler kontorsjef Ellen Mari Lindkvist, at dette ikke ble drøftet da innstillingen fra administrasjonen var å ikke medhold til søknad og klage.

– EØS-regelverket ble drøftet i formannskapet. Advokatfirmaet Lund & Co var bedt om å vurdere spørsmålet om skatteplikt for Sydvaranger, og i tilknytning til dette ble også forholdet til EØS-regelverket vurdert, skriver Lindkvist til SVA,

De gangene saken har vært til politisk behandling, har spørsmålet om å si ja eller nei vært diskutert etter bestemmelser i Eiendomsskatteloven.

Administrasjonen mente de økonomiske forholdene rundt bedriften ikke utgjorde særskilte grunner til å slippe. «Mange bedrifter i tilsvarende oppstartsfase vil ha en anstrengt økonomi preget av stor usikkerhet, mente rådmannen»

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no