7. des
KILA: Trond Dahlberg, den gang i Tschudi Kirkenes, informerer generalsekretær Raymond Johansen i Ap om KILA-prosjektet.
 
KILA får tillatelse til mudring
Kirkenes Logistics Area AS har fått tillatelse av Fylkesmannens miljøvernavdeling til mudring av inntil 565 000 kubikkmeter løsmasser i ytre Langfjorden og langs kanalen ved slambanken.

Publisert: 25.nov.2014 06:30
Oppdatert: 23.okt.2017 10:45

Hensikten med mudringen er ifølge Kirkenes Logistics Area AS (KILA) å øke seilingsdybden og tilrettelegge for ny industri- og havnevirksomhet ved KILA og slambanken i Kirkenes.

Tre områder

Totalt er det tre områder som skal mudres. Den nordlige delen av kanalen langs slambanken skal mudres ned til kote - 6, som utgjør 165 000 kubikk med muddermasser. Havnebassengets vestre del skal mudres ned til kote - 15,5 og vil utgjøre inntil 75 000 kubikk muddermasser. Østre del av havnebassenget mudres ned til kote - 25 og vil utgjøre 325 000 kubikk.
KILA har nå fått tillatelse til å bruke muddermassene til utfyllingsformål på slambanken/KILA industriområde. Her skal det bygges et strandkantdeponi slik at forurensede muddermasser isoleres. Dette området består i dag av gamle avgangsmasser fra gruvedriften. Deponiet vil bygges opp med filterlag av ren sand og filterduk og skal romme omlag 750 000 kubikk. Når deponiet er ferdig skal området som kjent brukes til industri- og havnevirksomhet.

Miljøtilstand

Miljøtilstanden og risikovurderingen har ifølge Fylkesmannen vært en viktig del av behandlingen av søknaden.
I den østre del (nærmest Kirkenes) ble det påvist at miljøtilstanden på sjøbunnen varierer fra dårlig til svært dårlig med hensyn til miljøgiften tributyltinn (TBT). I et par av prøvene var de dypere massene mer forurenset enn overflatelaget.
I den nordligste delen av kanalen langs slambanken ble det påvist moderat miljøtilstand av TBT og kobber i dårlig miljøtilstand. Risikovurderingen viser at sjøbunnen som representerer felt A og C utgjør risiko for organismer som lever der.
Den vestre del ble miljøtilstanden karakterisert som god. De øvrige prøvene inneholdt tungmetaller tilsvarende bakgrunnsnivå eller god miljøtilstand. i alle prøvene ble det funnet bakgrunnsnivå eller god miljøtilstand for de organiske miljøgiftene PCB, PAH og olje.

Høringsuttalelser

Under behandlingen fikk Fylkesmannen totalt elleve høringsuttalelser.
Kystverket Troms og Finnmark påpekte at det må foreligge en tillatelse etter havne- og farvannsloven fra havnemyndighetene før dumping utføres. Fiskarlaget Nord forutsetter at deponeringen av massen ikke er til hinder for fiskeaktivitet. Kirkenes Porcessing AS er bekymret for at det planlagte anleggsarbeidet kan få konsekvenser for driften av lakseslakteriet på Jakobsnes og mener at matproduksjon ikke er tilstrekkelig ivaretatt så langt i prosessen.
Kimek AS er urolig for konsekvensene for spredning av mulige miljøgifter fra anleggsarbeidet. De vil at soredningen skal overvåkes på begge sider av mudringsområdet og at måleprogrammetmå inkludere målinger utenfor deres område når mudringen er ferdigstilt.
Kirkenes havnevesen mener tiltakshaver må vurdere om anleggsarbeidet kan utgjøre en risiko for sjøtrafikken i området og vurdere eventuelle tiltak.
Sametinget påpeker at søknaden ikke omhandler sjølaksefisket som en samisk interesse som berøres av tiltaket og at konsekvensene for sjølaksefisket ikke er tilstrekkelig omtalt. Sjøfiskarlaget uttalte at de er positive til planlagt utdyping i kanalen ved slambanken og foreslår at den utvides ytterligere for å få enda bedre strømforhold og vannutskifting i Langfjorden.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no