20. okt
FARLIG: Stor trafikk på E6 kan skape farlige situasjoner for de mange hytteeiere som parkerer på riksveien. (Foto: Jørn Fossmo).
 
Konflikt og parkeringsproblemer i Buholmen
Manglende reguleringsplan for Buholmen skaper problemer for hytteeiere og friluftsinteresserte. Søknader om å bygge båtnaust blir avslått, mulighetene for båtutsett er forverret og parkerte biler på E6 skaper trøbbel.

Publisert: 07.nov.2016 11:00
Oppdatert: 23.okt.2017 11:10

Konflikt mellom grunneeier i Buholmen og hytteeiere har eskalert i løpet av vår og sommer. Området har vært brukt i forbindelse med friluftsliv (båt) og hytteeiere som har eiendommer uten veitilknytning.

Det gjelder både parkering og båtutsett. På grunn av uenighet om bruken av området, var FeFo og Sør-Varanger kommune på befaring på Buholmen i juni. Hensikten var å orientere om gjeldende rettsregler i henhold til tomtefesteloven. I rapporten slår FeFo fast at grunneier ikke kan motsette seg at veien ned til sjøen blir brukt i forbindelse med båtutsetting, men kan forby parkering på hans egen eiendom. Hytteeiere har protestert på at grunneier har fått tillatelse til å oppføre hytte i området som også medfører at parkeringen er blitt begrenset.

Farlig parkering langs E6

I hyttesesongen og da spesielt i helgene, parkeres det langs E6 på veiskulderen. Parkering langs E6 kan medføre trafikkfarlige situasjoner. Her står det gjerne 15-20 biler. Ofte dreier det seg om barnefamilier som skal ut og inn av bilene sine sammen med utstyr samtidig som trafikken suser forbi i nord- eller sørgående retning i 70-sonen. I turistsesonger er trafikken spesielt stor og mer utfordrende på grunn av økt antall bobiler og campingvogner.

En antar at over hundre personer benytter seg av båt som eneste adkomstmiddel i hyttesesongen fra mars til november. Parkering langs med E6 blir fortettet, og mange hytteeiere er bekymret og uroer seg for trafikkfarlige situasjoner som kan oppstå. Nå etterlyser flere en reguleringsplan som kan løse parkeringsproblematikken i området og lette muligheten for båtutsett.

Parter berørt

Vi kjenner til at en bruker har søkt om å få oppføre batnaust, men fått avslag fra kommunen til tross for at grunneier FeFo ikke har noen innvendinger. I begrunnelsen henviser kommunen til parkeringsproblematikken i området. Dessuten opplyser kommunen at de har bedt FeFo lage en detaljregulering av området.

- Noe av problemet er at mange parter er involvert. Statens vegvesen har ansvaret for og eier E6. I tillegg er FeFo også en stor grunneier i området. Kommunen har planmyndighet. Og en eventuell båtforening må også trekkes inn dersom en skal lage en reguleringsplan for området Buholmen, sier vikarierende plan- og utviklingssjef Trygve Sarajärvi.

FeFo forundret

Rådgiver i FeFo, Kari Huru, stiller seg noe undrende til at kommunen har bedt FeFo lage en detaljplan for området.

- Kommunen som har plan- og utbyggingsmyndighet må først sette av areal i en arealplan før vi kan godkjenne oppføring av naust eller hytter og lignende. Kommunen bestemmer hva som skal være hvor, slår hun fast.

- Kommunen kan gjøre dette selv om det ikke er noen som fremsetter et behov. De trenger ikke vente på noe initiativ eller innspill fra interessegrupper, selv om dette også er kjent praksis, sier Huru.

- Liten velvilje

Hun vektlegger at det er kommunens ansvar å ivareta innbyggernes friluftsinteresser. Kommunen har hjemmel i loven til å legge til rette for friluftstinteresser- og behov på eget initiativ. Sør-Varanger er en stor båtkommune, og som friluftsmyndighet er det kanskje mange som forventer at kommunen viser egenvilje til å legge til rette for at båtfolket kan ha muligheter til å dyrke sine interesser.

- Mitt inntrykk på befaringen som vi gjennomførte i august var at kommunens velvilje til å gjøre dette på egen hånd, ikke var tilstede, fortsetter hun.

- Vårt råd til båt- og hytteeiere er at de danner en forening og fremmer et reelt behov. Da står de sterkere når de fremsetter et behov på vegne av femti til hundre hytteeiere. FeFo kan til og med gi økonomisk støtte til prosjekt som er friluftsrelatret forutsatt at kommmunen har satt av areal i området, sier hun.

Innspill

Sarajärvi ber om at FeFo kommer med innspill til kommunen.

- Så tar vi det inn i arealplanen og legger det ut på høring. Arealplaner skal gjennom mange instanser før den vedtaes av kommunestyret. Det kan ta tid. Derfor bør brukerne som har særskilte behov melde dette inn til oss så tidlig som mulig.

Også hytteforeninger kan legge fram forslag til areal som vil oppfylle de behov de har knyttet til utsett av båt og parkering. Men det kan ikke være slik kommunene skal bli pålagt å ta ansvar for behov som interessegrupper har eller løse konflikter mellom grunneiere og foreninger, sier han.

Når det gjelder konflikten mellom grunneier og representanter for hytteeiere, så sier Sarajärvi at klagen fra hytteierne er avvist og saken anses som avsluttet fra kommunens sin side.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no