11. des
Vannkvalitet: Spørsmålet om tippene, nærmiljø, reindrift og vannkvaliteten er det som høster mest innspill i høringen om ny driftskonsesjon. Her «Nordtippen». Arkivfoto: Yngve Grønvik
 
Lang kravliste til gruve-direktorat
I underkant av tjue merknader kom inn vedrørende Sydvaranger Eiendoms søknad om ny driftskonsesjon.

Publisert: 08.jun.2018 09:08
Oppdatert: 09.jun.2018 15:37

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) vil nå bruke tid på å gjennomgå alle innspillene. Samtidig skal Sydvaranger Eiendom som søker få mulighet til å kommentere ovenfor direktoratet på alle punkter.

Det knyttes både spenning til om selskapet gis en konsesjon og eventuelt hvordan den eventuelt blir seende ut. Det er ventet en saksbehandlingstid som kan strekke seg over flere uker før DMF kommer med svar.

- MÅ SKAFFE MER KUNNSKAP

Innsyn etter høringsfristen viser at flere parter mener DMF burde legge opp til en offentlig konsekvensutredning. Fylkesmannen i Finnmark mener dette hadde styrket prosjektet.

«Det hadde vært en styrke for prosjektet om det hadde vært utarbeidet en fullstendig konsekvensutredning, der alle forhold, samt konsekvensene for reindrifta hadde vært utredet. Det hadde også gitt oss som høringspart et bedre grunnlag for å avgi uttalelse. Fylkesmannen mener derfor at det må skaffes til veie mer kunnskap for hvilken betydning den videre driften vil ha å si for de berørte vannforekomstene i området», heter det i en av høringsuttalelsene.

Et krav om utredning støttes også fra Ørnevann og omegn hytteforening og Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden.

MANGE HAR MELDT INTERESSE

Finnmark fylkeskommune mener tiltaket ikke er i tråd med regional vannforvaltningsplan eller vannforskriftens mål om at alle vannforekomster skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand.

Sametinget ber DMF avklare med direkte med reinbeitedistrikt 5A og C, om behovet for konsultasjoner. Reinbeitedistrikter er svært kritisk til å demme opp vann.

Elevrådet på Bjørnevatn skole sier nei til høyere tipper, støv og støy nær befolkningen, og FAU ved Bjørnevatn skole ønsker 3D-modeller som viser hvordan Bjørnevatn blir berørt.

Videre har flere privatpersoner har krav om at konsesjon skal medføre at de blir kjøpt ut av boliger med anskaffelse av nye i et annet område.

Selskapet Norblock påpeker at det er viktig at DMF ikke gir driftskonsesjon for uttak av jernmalm i de områder hvor Norblock har rettigheter til sin drift.

Sør-Varanger kommune ber om at trekkveier for reindrifta i sør ivaretas og at det gangsettes en planprosess som har til hensikt å redusere forespeilede høyde på framtidige tipper.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no