10. des
Rydde: Erik Malterud, Pasvik biovarme AS, rydder skog ved Skjellbekken.Bilder: Trine Hamran
 
Mer frigjort skog til drift
FeFo ønsker å få folk i Pasvik med på et offensivt, frivillig vern.

Publisert: 17.nov.2017 15:33
Oppdatert: 17.nov.2017 15:50

Mye av Pasvik-skogen har i dag miljøverdier som gjør at de er båndlagt allerede. Poenget med frivillig vern, slik Finnmarkseiendommen (FeFo) ser det, er å gå inn i dialog med myndighetene og påvirke framtidig vern og bruk av dagens områder.

Vil verne utenfor allfarvei

Et viktig mål er å verne flere områder som uansett ikke kan utnyttes kommersielt, og områder som er utenfor allfarvei.

Samtidig skal ikke dagens bruk, for eksempel til elgjakt, endres. Reindrifta og andre næringsvirksomheter skal også ivaretas.

FeFo er nå inne i en prosess med Fylkesmannen i Finnmark og det foregår registreringer av aktuelle områder. Overordnet er målet at mer norsk skog skal vernes. For FeFo er målet at man skal kunne verne frivillig nye områder, mot å frigi områder som i dag er vernet.

Gjøkåsen aktuelt område

Et forslag fra FeFo er å frigi et område rundt Gjøkåsen.

Det er fordi de ønsker å kunne ha et bedre vedlikehold av skogsbilveien inn til Treriksrøysa. Det forteller Ole André Hestmo i FeFo i Kirkenes.

– Området her ved Gjøkåsen ønsker vi å ta ut fra landskapsvernområdet. Vi mener at det er kulturskog vi ser her, og vi ønsker å nyttegjøre oss av den massen som er her, sier han.

– Og vi ønsker også at andre som driver i Pasvik skal ha masse tilgjengelig.

Når FeFo i dag driver vedlikehold av skogsbilveiene i øvre Pasvik, så må de hente grus fra Spurven eller kanskje Melkefoss. Det går da mye mer tid og penger enn nødvendig, og det er bortkastede penger i transport. Før det ble landskapsvernområde i 2003, så var det dette området avsatt til masseuttak.

Vil ikke ha vern ved veien

Vedlikehold av skogsbilveiene er i dag litt mer tungvint enn det behøver å være. Fefo foreslår derfor også å ta bort vernet som i dag går ved veiskuldra.

– Vi ønsker i snitt å frigi hundre meter fra veikanten og ut mot myrområdene.

Hestmo står på veien til Treriksrøysa og forklarer:

– På den ene siden av veien her er det naturreservat, og på den andre siden er det landskapsvernområde. Da vi skulle lage ny stikkrenne måtte vi søke dispensasjon. Vi får jo det, men det er generelt unødvendig tungvint å drive vedlikehold her oppe, sier han.

Nyttig skog

– Et viktig poeng for oss er også at det skal være mulig å nyttegjøre den skogen som står nært veien.

– Hvorfor er det et poeng å kunne ta skogen?

– Fordi det er arbeidsplasser og store verdier i det på sikt. I dag har skogen en verdi, men den er ikke så høy fordi vi er midt i et omløp for skogens alder. Vi vil røkte denne skogen, slik at den blir mer verdifull framover i tid. Folk skal kunne bo her, jobber her, og da blant annet kunne drive skog.

Hestmo tror det kan bli vanskelig å få til noen av de ønskede forslagene de nå har spilt inn til Fylkesmannen i Finnmark.

– Arealer som ligger innenfor det såkalte Ramsar-området og er en del av den trilaterale verneavtalen mellom Norge, Finland og Russland, kan det bli vanskelig å endre på.

Alminnelig bruk

Målet for FeFo er at dagens bruk ikke skal rammes ved nytt vern.

Da dreier det seg om merking av stier, veldigehold av hytter og koier og annen fritidsbruk, i tillegg til næringsbruken.

Det er også et mål at det skal bli en enklere regulering på slik bruk som man i dag må søke disp til, slik at bruken av området blir enklere for alle.

LOKAL PENGEBRUK

FeFo holdt et folkemøte i Pasvik i oktober, for å informere interesserte om ordningen med frivillig vern.

Da ble det opplyst at man kan få erstatning for nye områder som vernes. Det er i utgangspunktet ikke mulig å få erstatning for områder som alllerede er vernet, med denne ordningen. 

På møtet ble det spurt om FeFo kunne komme til å bruke erstatningspengene til å finansiere formål utenfor Pasvik, som for eksempel eget nybygg i Lakselv.

– Det er opp til styret, men målet er å bruke mest mulig penger lokalt, sa Jan Olli da.

Nå vet vi ikke hvilke beløp det kan være snakk om, så vi har ikke gått inn i en diskusjon om pengebruk ennå, sa Olli.

Finnmarkesiendommen opplyser at det ennå er langt fram til det kommer en avgjørelse om aktivt skogvern i Pasvik.

De tror at prosessen med frivillig vern kan avsluttes tidligst i 2019.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no