14. okt
PENGER: Lena Norum Bergeng (Ap) poengterte at det må følge penger med en lovendring. (Foto: Birgitte Wisur Olsen)
 
Mye debatt om aktivitetsplikt for å få stønad
Fra nyttår blir det med all sannsynlighet stilt krav om tvungen aktivitet ved tildeling av økonomisk sosialstønad.

Publisert: 02.sep.2014 06:30
Oppdatert: 23.okt.2017 10:42

I kommunestyret ble det fra flere hold uttrykt bekymring for at det ikke følger penger med til kommunen, som nødvendigvis må bygge opp et tilstrekkelig tiltaksapparat.

Uavhengig representant Knut Mortensen mente dagens lov er god nok. Han fremmet forslag om at ?Sør-Varanger kommune ikke bør slutte seg til lovendringen om tvungen bruk av aktivitet.

- Sør-Varanger kommune ser det som mer viktig å ta tak i de årsaker som fører til at noen faller utenom arbeidslivet, eller ikke har økonomiske midler nok til å klare seg uten økonomisk stønad, enn å stille strenge, absolutte krav til svært vanskeligstilte personer i vårt samfunn.

Økt byråkrati

Mortensen mente dagens lov om sosiale tjenester gir NAV anledning til å sette vilkår for tildeling av økonomisk sosialhjelp, men da etter en individuell vurdering.

- På etisk, faglig og politisk grunnlag ønsker ikke Sør-Varanger kommune å fjerne den individuelle vurderingen av brukerens livssituasjon før det settes vilkår for hjelpen. Denne lovendringen vil medføre påtvunget økt byråkrati og belaste kommuneøkonomien. I høringsbrevet er det ikke sagt at denne økte byråkratikostnaden skal dekkes med økte overføringer til kommunene, påpekte den uavhengige representanten.

Mortensen fikk med seg uavhengig representant Agnar Jensen og Pål Gabrielsen fra SV på forslaget.

Høyre og Senterpartiet fremmet et tilleggsforslag om at aktivitetsplikten skal tilpasses den enkeltes yteevne. Dette ble vedtatt mot Arbeiderpartiets, SVs og uavhengig representant Knut Mortensens stemmer.

Trenger ressurser

Høyre fremmet også et forslag om at Sør-Varanger kommune forutsetter økonomiske midler for en sikker og god oppfølging, og at dette må skje gjennom kommunerammen parallelt med at lovendringen eventuelt trer i kraft. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Arbeiderpartiet fremmet deretter et forslag om at kommunestyret ikke slutter seg til lovendringen dersom det ikke følger eksa midler med. Dette forslaget falt mot stemmene til Senterpartiet, Høyre, Venstre, Frp og uavhengig representant Agnar Jensen.

Arbeiderpartiets gruppeleder Lena Norum Bergeng

poengterte at partiet politisk er enige med mye av det Knut Mortensen sa.

- Det er ingen motsetninger i det og å støtte opp om en ny lov. Kommunen har i dag anledning til å innføre aktivitetsplikt, som på sikt skal få flest mulig i ordinært arbeid, noe som er positivt for hele samfunnet, men har ingen ressurser til å følge det opp. Derfor er vi for at den nye loven, som også gir rom for skjønn og individuell behandling kan innføres, men det må følge midler med. Hvis ikke klarer vi ikke å etterleve loven og ser derfor ikke at det kan bli noen endringer og bedre oppfølging av stønadsmottakere enn i dag, utdypet hun etter møtet.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no