18. nov
DISTRIKTSNÆRING: Noe av omstillingsmidlene i 1996 ble brukt på Svanvik næringsbygg.
 
Nok å bruke pengene på i 1996 også
I 1996 fikk Sør-Varanger kommune 120 millioner statlige omstillingsmidler. 20 år etter har kommunen gått i gang med en ny søknad, med samme sum.

Publisert: 09.apr.2016 13:00
Oppdatert: 23.okt.2017 11:03

Vi har sett på regnskapet fra forrige runde med omstillingsmidler, P120M, som «prosjektet ble kalt». Konklusjonen er at det også i 1996 var nok å bruke millionene til.

Kommunalt næringsfond
Totalt bevilget: 5 + 30 mill.
Det ble i utgangspunktet avsatt fem millioner kroner til det kommunale næringsfondet. I tillegg ble det av de opprinnelige 30 mill avsatt til Kirkenes lufthavn, satt som vilkår at dette beløpet skulle tilføres samme næringsfond dersom Luftfartsverket ikke gjorde bruk av kommunens tilskudd.

Lån Svanvik næringsbygg: 2 mill
Lån Bugøynes kongekrabbe: 1/2 mill
Lån Arctic Ocean: 1/2 mill
Tilsagn skole rehab: 10 mil
Tilsagn tilskudd storhall: 20 mill
Rest (udisponert): 2 mill

Veiforbindelse /veiutvikling i regionen
Totalt bevilget 7 millioner kroner (redusert fra 10 millioner jmf kommunestyrevedtak).
Hovedaktiviteter:
Lage programområdeplan, gjennomføre en forstudie med avklaring av finske og norske interesser
Gjennomføre et forprosjekt med utarbeiding av konsekvensanalyser
Gjennomføre et hovedprosjekt med detaljplanlegging av vei
SVK har stilt garanti for inntil 480 000 kroner for å dekke den offentlige norske medfinansieringen av forprosjektet.
Hovedprosjektet består av tekiske feltundersøkelser og utarbeidelse av kommunedelplan for reguleringsplan for strekningen Gjøkåsen-Treriksrøysa, grovt kostnadsberegnet til mellom 5 og 6 millioner kroner.

Møtested Barentsregionen
Totalt bevilget 6,5 millioner kroner (redusert fra 10 mill).
Underprosjekt:
Barents internasjonale senter for kunst og kultur
Totalt avsatt 155 000 kroner
Hittil utført 185 296 kroner
Hittil forbrukt 185 296 kroner
Hittil utført: Forstudie Barents Kunst og kultursenter, utført av Pikene på broen

Forprosjekt Barents kulturhus
Totalt avsatt 210 000 kroner

Savio-museet
Totalt avsatt 400 000 kroner (foreløpig)

Barents jubileumsutstilling
Totalt avsatt 221 000 kroner
Utstillingen er vist i Kirkenes, Murmansk, Arkhanelsk, Kemi, Jokkmokk, Luleå og Kiruna.

Barents Spectakel
Totalt avsatt 0
Opprettet referansegruppe. Prosjektet driftes av Pikene på broen.

Sjømannskirka
Totalt avsatt 400 000 kroner
Skrevet ut av programmet 4. april 2002
Plan- og byggekomite Sjømannskirka
Totalt avsatt: 290 000 kroner
Prosjekt avsluttet i regi av P120 M

Kompetanseutvikling
Totalt bevilget 13 millioner (redusert fra 15)
Hovedaktiviteter:
Det vesentligste av områdets bevilgning har gått til anskaffelse og renovering av nødvendige lokaliteter for Kompetansesentret, anskaffelse/utbygging av IKT/infrastruktur i bygningsmassen
Gjenstår cirka 4 millioner kroner
Brukes til renovering

Lokalitet Kirkenes kompetansesenter
Totalt avsatt 3,290 millioner kroner

Kirkenes kompetansesenter, renovering
Totalt avsatt 4 588 294 kroner

Kirkenes kompetansesenter – IKT/infrastruktur
Totalt avsatt: 2 902 440 kroner

Forstudie ingeniørutdanning
Totalt avsatt 58 104 kroner
Prosjekt er avsluttet

Dataingeniørutdanning
Totalt avsatt 1 605 125 kroner
Prosjektet stoppet ettersom det ble for få studenter som var interessert i den treårige utdanningen.

Nettverksadministrasjon
Totalt avsatt 125 280 kroner

Kompetansetutvikling Finnmark på nett
Totalt avsatt 300 000 kroner
Delfinansering av prosjekt Finnmark på nett. Prosjekt avsluttet ift P120M
Reiseliv/Trivsel
Totalt bevilget 28,5 millioner kroner
Finansiering av nytt badeanlegg kostnadsberegnet til 72 millioner kroner.

Fellesutgifter Sydvaranger-arven
Utgiftene relateres i hovedsak til drift av prosjektorganisasjonen, styringsgruppa, samt innkjøp av IKT-utstyr

Sum
Totalt bevilget 120 millioner kroner

Havneutbygging/muddring 29,350 millioner
Muddring Bugøynes 652 617 kroner
Lån Svanvik næringsbygg 2 millioner
Lån Bugøynes kongekrabbe 500 000 kroner
Lån Arctic Ocean 500 000 kroner
Tilskudd skolerehab 4 937 590 kroner
Tilskudd storhall (Barentshallen) 20 millioner kroner
Rest (udisp per 1. januar 2004) 2 millioner
Veiforbindelse/veiutvikling i regionen 572 038 kroner
Møtested Barentsregionen 1 861 460 kroner
Barents internasjonale senter for kunst og kultur 181 296 kroner
Forprosjekt Barents kulturhus 219 125 kroner
Savio-museet 279 498 kroner
Barents jubileums utstilling 270 634 kroner
Barents Spectacle 9 308 kroner
Sjømannskirka 418 585 kroner
Plan og byggekomite sjømannskirka 152 015 kroner
Kompetanseutvikling 8 890 878 kroner
Lokalitet Kirkenes kompetansesenter 3 139 206 kroner
KK renovering 2 609 295 kroner
KK IKT/infrastruktur 2 300 141 kroner
Forstudie ingeniørutdanning 74 575 kroner
Dataingenørutdanning 296 039 kroner
Nettverksadministrasjon 339 519 kroner
Badeanlegg 28,5 millioner
Felles utgifter Sydvaranger-arven 1 619 379 kroner
Sum rapport 1. januar 2004: 111 809 302
Forbruk i regnskap på P120 per 31. desember 2004
Fellesutgifter 10341 kroner
Mellomriksvei 36 583 kroner
Savio kunstmuseum 194 999 kroner
Barents Touring – renovering3 842 386 kroner
KK IT/infrastruktur 49 406 kroner
KK Finnmark på nett 14 160 kroner
Sum: 4 182 875 kroner
Forbruk i regnskapet for P120 per 31. desember 2005
Veiforbindelse/veiutvikling i regionen 1 575 749 kroner
Møtested Barentsregionen 246 000 kroner
Kompetanseutvikling 548 860 kroner
Sum: 2 370 609 krone
Forbruk i regnskapet til P-120 per 31. desember 2006
Veiforbindelse/veiutvikling i regionen 1 500 676 kroner
Møtested Barentsregionen 50 000
Sum: 1 550 676 kroner
Forbruk i regnskapet til P-120 per 31. desember 2007
Veiforbindelse/veiutvikling i regionen 206 082
Sum: 206 082 kr
Forbruk i regnskapet til P-120 per 31. desember 2008
Ikke forbruk, kun renteavsetning 0
SUM FORBRUK P-120: 120 119 544 kroner
Restmidler avsatt på fond i 2009 da selskapet ble oppløst, midlene er avsatt på egen bankkonto per 31. desember 2011: 1 825 380 kroner
Restmidler på Knes næringsmidler per 31. desember 2011, bundne investeringsfond 10 303 287 kroner
Tilgjengelige midler, P120-midlene: 12 128 667 kroner

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no