22. okt
PLASS: Kommuneledelsen er bekymret for at det ikke er plass nok ved nye Kirkenes sykehus.
 
Ordføreren urolig over redusert beredskap
Ordfører Rune Rafaelsen er urolig for en redusert beredskapskapasitet ved nye Kirkenes sykehus. Nå har han skrevet brev til helse- og omsorgsministeren.

Publisert: 10.feb.2016 12:38
Oppdatert: 23.okt.2017 11:00

I brevet fra Rafaelsen (Ap) til helsestatsråd Bent Høie (H) tar ordføreren opp den utfordrende situasjonen sør-varangersamfunnet sto overfor i fjor høst da flere tusen flyktninger kom over fra Russland.

– Det å ta i mot så mange mennesker i løpet av en relativt kort tidsperiode var et stort løft for lokalsamfunnet. I tillegg til å dekke asyllsøkernes basale behov for mat og husly, har også nasjonale myndigheter gitt pålegg om at asylsøkerne skal gjennom en helsesjekk før de sendes videre til andre mottak. Dette kommer på toppen av ordinært akuttmedisinsk tilbud vi også plikter å gi alle gjester i kommunen, skriver Rafaelsen.

Satt på prøve

Rafaelsen gir ros til Kirkenes sykehus, som var i stand til å håndtere situasjon som oppsto i høst.

– Organisasjonen ble satt på en hard prøve hva personell angår. Men det var mulig å gjennomføre de nødvendige helsesjekkene, blant annet fordi det var tilgjengelig areal til formål.

Nå er ordføreren uroet over tegningene til nye Kirkenes sykehus.

– Ved planleggingen av nye Kirkenes sykehus er det ikke tatt høyde for en slik situasjon.
Rafaelsen skriver at sykehusets egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for en lignende situasjon ved Nye Kirkenes sykehus, viser at man ikke vil være i stand til å håndtere situasjonen i samme grad.

– Må være rustet

– Dette gjelder verken i forhold til helsescreening av asylsøkere eller sengekapasitet. Hovedårsakene til dette er arealbegrensninger og lite bufferkapasitet ved Nye Kirkenes sykehus. I praksis vil dette si at Nye Kirkenes sykehus vil være kraftig svekket hva beredskap angår, en situasjon vi finner svært uheldig og urovekkende. Vårt lokalsamfunn må av praktiske årsaker være rustet til å håndtere uønskede hendelser da det ofte kan ta tid før man får avlastning eller hjelp fra andre. Mange situasjoner må man sågar håndtere på egen hånd, og da er det viktig at man har de nødvendige ressurser på plass, skriver Rafaelsen.

Svekker sikkerheten

Sør-Varanger kommune har en generell beredskapsplikt, som vil si at kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet.

– Vi mener at manglende areal og ressurser for å håndtere en slik situasjon vil være en svekkelse av samfunnssikkerheten nasjonalt, regionalt og lokalt i Sør-Varanger. På bakgrunn av dette ber vi helseminister Høie om en arealutvidelse og økte beredskapsressurser ved Nye Kirkenes sykehus slik at sikkerhet og trygghet for befolkningen i Sør-Varanger kommune og Øst-Finnmark ivaretas på best mulig måte, skriver Rune Rafaelsen.

Riktig

Prosjektleder for Nye Kirkenes sykehus, Øyvin Grongstad, sier at dette er sør-varangerordførerens sak og at han ikke kan kommenere den så mye konkret.

– Generelt kan jeg si at det er riktig at Nye Kirkenes sykehus ikke kunne håndtert flyktningesituasjonen på samme måte som det gamle sykehuset. Bakgrunnen er at det gamle har en sengekapasitet som fra gammelt av er mye høyere enn det som benyttes i dag, og som planlegges i nysykehuset. Vi har en del udisponert areal som har blitt disponert i denne situasjonen, både til senger, lab og røntgenundersøkelser. Ut fra dette prøver vi å tilrettelegge noe på nye Kirkenes sykehus for slike hendelser, men vi har ikke økonomisk ramme til å bygge denne form for ekstrakapasitet. Vi må derfor prøve å tilrettelegge driften i nytt sykehus for å kompensere for dette. Slikt er ikke enkelt, men vi skal jobbe for å få det til, sier Grongstad.

Høie berømmer kommunen

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vil berømme Sør-Varanger kommune og Kirkenes sykehus for den den jobben de har gjort i den ekstraordinære asylsituasjonen.

– De har bidratt sterkt til å tilrettelegge forholdene for asylsøkerne. Helse Nord har ansvar for å vurdere kapasiteten og beredskapen til spesialisthelsetjenesten i Finnmark. De må derfor svare på spørsmål om beredskapen ved Nye Kirkenes Sykehus.
Helse- og omsorgsdepartementet og statsråd Høie opplyser at de har mottatt brevet fra ordføreren i Sør-Varanger.

– Han vil få svar snart, sier han.

Tilleggsbevilgning

Kommunikasjonsdirektør Siw Sandvik i Helse Nord sier at Finnmarkssykehuset har blitt satt ekstra på prøve i høst gjennom den økte flyktningestrømmen over Storskog.

– Dette har gitt foretaket store utfordringer både knyttet til personell, men også knyttet til arealer. Helse Nord tok derfor høsten 2015 grep og la føringer for tilleggsbevilgning til utvidet grunnarbeid slik at vi kan bygge en ekstra modul ved nye Kirkenes sykehus dersom det er behov, sier Sandvik.

– Men prosjektlederen sier sykehuset ikke er dimensjonert for økt strøm av flyktninger?

– Ja, det er riktig. Det ble derfor i eget brev fra Helse Nord til Finnmarkssykehuset bedt om at foretaket i forbindelse med byggingen forbereder muligheter for utvidelser. Dette ble behandlet i styringsgruppen for prosjektet i slutten av januar. Her ble det besluttet at det gjennomføres prosjektering av bærende kontruksjoner, samt behov for blyskjerming i fløyen for radiologi slik at disse tåler de laster og stråling som tung radiologi påfører konstruksjonen, sier Sandvik.

Så snart prosjekteringen er gjort, legges saken frem på  nytt for helseforetakets og Helse Nords styre med sikte på å fastsette budsjettmessig dekning for tiltaket.

– Eventuell bygging av sengepost vil ved behov kunne gjennomføres når byggearbeidene i pågående byggeprosjekt er ferdigstilt. Dersom dette gjennomføres, vil foretaket kunne ivareta økt flyktningestrøm også i nytt bygg. Frem til da, vil uansett flyktningene bli undersøkt i eksisterende anlegg, sier kommunikasjonsdirektøren.

Utvides

Hun understreker at det nye sykehuset er planlagt og bygget opp slik at det senere kan utvides i flere retninger.  

– Dette kalles byggets elastisitet og Nye Kirkenes sykehus er et av de sykehus i Norge som er best gjennomtenkt i forhold til mulige utvidelser. Det er ikke naturlig å bygge kapasitet for noe som er så usikkert som flyktningestrømmene nå, men dersom det blir en økende flyktningestrøm i fremtiden, vil vi kunne følge opp en  eventuell forespørsel fra regjeringen om å utvide kapasiteten, sier Sandvik.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no