10. des
@Bildetekst:UTFORDRINGER: Enhetsleder Lene Nilsen Holte (t.v.) er mest positiv til politiattest for helsearbeidere, men ser bekymringer også. Til høyre sykepleier Jeanie Hansen. Bak renholder Lene Omholt.
 
Positiv til politiattest for helseansatte
Men leder for sykehjemmene Wesselborgen og Prestøyhjemmet har mange spørsmål til lovforslaget. Hun har i dag 154 ansatte.

Publisert: 19.apr.2016 14:30
Oppdatert: 23.okt.2017 11:03

(Se faktaboks til høyre)

Like før helga kom forslaget fra regjeringen om at alle ansatte i helse- og omsorgssektoren må ha politiattest. I Sør-Varanger vil det for eksempel gjelde alle som skal jobbe på sykehjem og i hjemmetjenesten. Hensikten er å sikre brukere av slike tjenester en trygghet mot overgrep eller annen skade.

- Dette er først og fremst bra, mener Lene Nilsen Holte, enhetsleder for Wesselborgen sykehjem og Prestøyhjemmet.

- Men jeg er bekymret også.

Yrkesforbud

Holte mener forslaget sikrer brukerne, men kan skape en falsk trygghet.

- Dette må ikke bli en sovepute som går ut over de internrutinene vi allerede har når vi ansetter noen. Intervjuer og sjekk er viktige. En politiattest vil ikke være en garanti. Men det kan være en ekstra sikkerhet.

Holte ser også for seg en økt administrasjon.

- Og jeg er bekymret for hvordan dette skal håndteres. Jeg ser blant annet at det kan utøves skjønn, og er det ikke da en fare for forskjellsbehandling?

Holte peker på at det i det nye forslaget spesifikt ikke blir lagt opp til yrkesforbud slik det i dag er for eksempel for ansatte som jobber med barn. Har du blitt dømt for seksuelle overgrep mot barn, er du automatisk utelukket til en slik jobb.

De dømte

Holte er også bekymret for dem som har falt utfor de lovlige rammene i samfunnet, men som skal tilbake.

- For eksempel folk som er dømt for mindre vinningsforbrytelser og sont sin straff. Skal de aldri komme seg inn i arbeidslivet igjen?

Dette er også et av argumentene som har fått Fagforbundet til å si nei til lovforslaget.

En annen sak som opptar Holte i forbindelse med det nye kravet, er utenlandske arbeidssøkere. De finnes det mange av i helse- og omsorgssektoren, også i Sør-Varanger.

Politiattesten som nå foreslås, gjelder bare forhold i Norge. En attest for en som bare har bodd i landet kort tid, har dermed liten verdi. Det har vært diskutert om en da skal innføre boplikt, at vedkommende må ha bodd i Norge i fem år. Et slikt krav blir ikke foreslått nå, men politiregisterloven åpner for det.

- Da vil det i tilfelle bli mange vi ikke kan ansette, mener Holte, som ser at hennes sektor også i framtida vil mangle sykepleiere for eksempel.

- Men først og fremst skal vi verne brukerne, og derfor er forslaget positivt, sier hun.

- Jeg er bare spent på håndteringen av det.

Politiattest lovforslag

Fakta:

  • Forslag om politiattest i helse- og omsorgssektoren var behandlet i departementet også for ti år siden. Da ble konklusjonen nei.
  • Nå gikk lovforslaget gjennom statsråd sist fredag. Det skal gjennom en lang behandling før det eventuelt vedtas i Stortinget.
  • Forslaget har vært ute på høring. De aller fleste sier ja. Fagforbundet og Advokatforeningen sier nei.
  • Forslaget går ut på at alle ansatte i helse- og omsorgssektoren skal avkreves politiattest ved ansettelse.
  • I dag kreves slik attest bare hvis du skal arbeide med barn eller personer med utviklingshemming.
  • Kravet om politiattest vil være obligatorisk i alle kommuner.
  • Det skilles mellom to ulike attester, en ordinær og en uttømmende. I den første vil for eksempel ikke lovbrudd eldre enn tre år stå oppført. Det vil det i den andre.

Departementet går inn for én type attest, som er delvis uttømmende og delvis ordinær. Forbrytelser som seksuelle overgrep og drap vil bli stående på attesten til evig tid, mens lovbrudd som tyveri og trusler behandles annerledes.

Også pågående saker blir tatt med. Det betyr at hvis en person er siktet, men ikke dømt i en sak, vil denne bli anmerket.

  • Attesten vil bare omfatte dommer avsagt i Norge. Politiregisterloven åpner for å ilegge boplikt i fem år i tilfeller der personen har bodd svært kort tid i Norge og en politiattest dermed vil ha begrenset verdi. En slik boplikt blir ikke foreslått av departementet.
  • Kravet om attest gjelder for nyansettelser og vil ikke gjelde for dem som allerede er ansatt når kravet trer i kraft. Men det slår inn hvis vedkommende skifter jobb.
  • Forbrytelser som vil avmerkes på attesten er i grove trekk seksuelle overgrep og misbruk, vold, trusler, narkotika, tvang og frihetsberøvelse, menneskehandel, kroppskrenkelse og skade, tyveri, underslag, utpressing og bedrageri.
 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no