17. okt
Kan rykke inn: Går Sør-Varanger kommune på et resultatsmell i 2017 og ikke dekker underskuddet innen 2019, står Jan Tore Sanner og departmentet klar til å ta kontroll og tilsyn over fremtidige budsjettvedtak. Foto: Scanpix
 
Risikerer at Sanner overtar kontrollen
Kommunen risikerer å havne i ROBEK om underskuddet blir en realitet. Budsjettbehandlingen blir en hard nøtt å knekke.

Publisert: 23.nov.2017 16:08
Oppdatert: 23.nov.2017 16:34

Tirsdag omtalte Sør-Varanger Avis at rapporten for tredje kvartal og økonomistatus for kommunen er lagt frem. De fleste enheter holder seg innenfor vedtatte budsjettrammer, men de største sliter med merforbruk.

Den gode nyheten er at sykefraværet er gått ned med 0,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Må brannslukke

Det ligger altså an til et underskudd i 2017. Årsaken er spesielt knyttet til merforbruk innenfor de to store sektorene - grunnskoler og omsorgstjenesten. Underskuddet blir stort når sektorene alene disponerer 60 prosent av kommunens totale budsjett.

Kommunenestyret har allerede brukt opp årets avsetning til fond. Disposisjonsfondet er ment til å være buffer og fremtidig sparing. Dette betyr at et eventuelt underskudd må inndekkes over to år, for å unngå status som «ROBEK-kommune».

Dersom dette skjer, settes kommunen under streng overvåkning av Jan Tore Sanner og Fylkesmannen i Finnmark.

I 2016 ble kommunens marginale overskudd reddet gjennom uventet høy skatteinngang. Dette ga alle landets kommuner et løft. Derfor er resultatet svært svakt, forklarte KS tidligere i måneden. Kommunen innførte innkjøpsstopp på slutten av 2016.

Kan reddes på nytt

Skatteinntektene viser at kommunen ligger an til å oppnå budsjetterte skatteinntekter og inntektsutjevning. Dersom det samme skjer i 2017, som i 2016, vil dette bety økt utbyttebeskatning.

Det er imidlertid for tidlig å si noe om hva dette vil bli. Flere kommuner fikk positivt resultat grunnet økte inntekter i 2016.

Anbefalingen er at kommunene avsetter tilstrekkelig på fond, for Sør-Varanger flere titalls millioner årlig, slik at ekstra inntekter eller utgifter ikke fungerer som «redningspakke».

I 2016 opplevde kommune-norge et meget godt år, der gjennomsnittet fikk et netto driftsresultat på 4,1 prosent. Sør-Varanger fikk 1,4 som er omtalt som «meget svakt» av KS.

Bemanningsutfordringer

Omsorgstjenestene viser at merforbruk er i overkant av 6,5 millioner kroner. Av dette utgjør 3 millioner i sykehjemsenheten. Merforbruket er knyttet til økt bemanning for forsvarlig drift.

«Det er fortsatt utfordringer knyttet til lav grunnbemanning og beboere med økt pleietyngde, noe som medfører behov for innleie av ekstra bemanning for å gi forsvarlige tjenester», skriver rådmannen om situasjonen på Prestøyhjemmet.

Det må brukes vikarbyrå for å dekke tilstrekkelig bemanning, forklarer rådmannen.

Høy vikarbruk i skolene

Samlet sett er det et merforbruk på grunnskoleopplæringen per tredje kvartal på om lag 4,2 millioner kroner. Rådmannen forklarer at de fleste skolene melder om merforbruk som i all hovedsak skyldes økte lønnskostnader knyttet til vikarer.

«Bjørnevatn skole melder om et merforbruk på ca. 2 millioner. Dette skyldes flere elever som krever mer ressurser og merforbruket er i hovedsak knyttet til vikarer i faste stillinger», skriver rådmannen i rapporten.

Gode nyheter i skolesektoren er at sykefraværet totalt sett går ned og at foreløpige resultater på nasjonale prøver viser fremgang.

Barnehagene leverer

Einerveien barnehage er en av enhetene i kommunen som har god kontroll over kostnadene, og sykefraværet i de fleste barnehagene synker. Barnehagenes økonomi er vurdert av rådmannen og det ligger ikke an til vesentlige avvik.

Kommunens barnehager har hatt fokus på sykefravær over lang tid, og i løpet av 2016 har effektene av arbeidet gradvis gitt resultater. Tredjekvartalsrapporten bekrefter derfor kommunens tidligere pressemelding i høst.

Eksempelvis viser rapporten at sykefraværet har stupt med ca. 18 prosent på Sandnes barnehage. En av foreldrene har gitt tilbakemelding på hvor godt barna trives i Einerveien barnehage.

- Barna ble godt kjent med den nye barnehagen før de begynte der. Det er godt å vite at det finnes dyktige folk som passer på at barna våre har det bra, er en av tilbakemeldingene fra foreldrene.

 
– Artikkelen fortsetter under bildet –
Nødskrik: Kommunen ble reddet med et nødskrik i 2016, og fikk ett av kommune-norges svakeste resultat. Her ordfører Rune Rafaelsen og rådmann Nina B. Øvergaard. Foto: Sør-Varanger Avis
Fakta
  • ROBEK er et register over kommuner som er i økonomisk ubalanse.
  • Kommuner i ROBEK må ha godkjenning fra departement for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.
  • Budsjettvedtak skal i tillegg kontrolleres.

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no