23. okt
GRENSE: Dagens Øvre Pasvik nasjonalpark setter grenser for veiforbindelsen mellom Pasvik og Nellim, sier fylkesmiljøvernsjef i Finnmark, Bente Crhsitiansen.
 
Skeptisk til å endre nasjonalparkgrensene
Sør-Varanger og Enare kommuner utreder mulighetene for å bygge en privat veiforbindelse mellom Nellim og Pasvik. – Dere er avhengig av endring av grensene i nasjonalparken i Pasvik, sier fylkesmiljøvernsjef Bente Christiansen.

Publisert: 29.sep.2014 19:30
Oppdatert: 23.okt.2017 10:43

En eventuell veibygging vil berøre Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde. Christiansen er skeptisk til veiprosjektet.

– Mellomriksveien mellom Norge og Finland var et tema i forbindelse med utvidelsen av Øvre Pasvik nasjonalpark og opprettelsen av Øvre Pasvik landskapsområde i 2003. I resolusjonen fra august 2003 åpnes det for etablering av mellomriksvei gjennom Øvre Pasvik landskapsvernområde. dette framgår også av bestemmelse i verneforskriften for landskapsvernområdet, skriver Christiansen i en uttalelse om samtalene mellom kommunene.

Vernebestemmelser

Vernebestemmelsene for Øvre Pasvik nasjonalpark tillater ikke veibygging i nasjonalparken.
– For å kunne realisere bygging av en vei gjennom nasjonalparken må grensene for nasjonalparken endres. En eventuell endring av grensene vil i tilfelle først bli gjort dersom etablering av vei blir vedtatt, sier fylkesmiljøvernsjefen.
I brevet til Fylkesmannens miljøvernavdeling fra Sør-Varanger kommune så står det at det tidligere arbeidet med mellomriksveien stoppet opp blant annet på grunn av at Miljøverndepartementet vurderte tiltaket inn under bestemmelsene i Espoo-konvensjonen.

– Etter det vi kjenner til vil veiprosjektet, slik det nå presenteres, også komme inn under bestemmelsene i Espoo-konvensjonen. Om veien er privat eller offentlig har ingen betydning i denne sammenheng. Ansvaret for oppfølging av Espoo-konvensjonen er lagt til Klima- og miljødepartementet, sier Christiansen.

Skogsbilstandard

Ifølge kommunene skal den planlagte veien mellom Nellim og Pasvik ha enkel skogsbilstandard.
– Uavhengig av valg av standard på veien må det utarbeides en reguleringsplan for tiltaket etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Om veien skal være privat eller offentlig må framgå av bestemmelsene til planen, sier Christiansen.
Hun antar at konsekvensutredningen som ble gjennomført i 2006 ikke er helt oppdatert.
– Blant annet har nasjonalparkstyret gjennomført registreringer av biologisk mangfold i det aktuelle området, skriver hun i brevet til Sør-Varanger kommune.

Reindrift

Christiansen nevner reindriften som eksempel på noe som har endret seg på åtte år.
– Når det gjelder forholdet til reindriften er konsekvensen beregnet til stor og negativ i utredningen fra 2006. En enklere vei vil nok medføre noe mindre direkte tap av beite, mens indirekte beitetap som følge av forstyrrelser vil være avhengig av trafikkmengden. Også antall påkjørsler av rein vil avhenge av trafikkmengden, men det er ikke usannsynlig at en mindre oversiktlig vei med skarpere kurvatur vil øke faren for påkjørsler, sier Christiansen.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no