15. nov
KOMMUNESTYRET: Arbeiderpartiet hadde siste ord i hvilke saker som kom med i budsjettet, under kommunestyremøtet onsdag. (Foto: Yngve Grønvik)
 
Slik skal det kuttes i 2016
Den største diskusjonen i kommunestyret dreide seg om hvor kommunen skal spare sårt ettertrengte penger. Dette bestemte Arbeiderpartiet.

Publisert: 15.des.2016 17:00
Oppdatert: 23.okt.2017 11:12

Kommunestyret vedtok et budsjett i balanse for 2017. Det betyr likevel at de skal spare inn 16,2 millioner kroner i forhold til i år.

Arbeiderpartiet beholdt en del av rådmannens foreslåtte innsparings- og inntjeningstiltak i budsjettet.

Kuttene

Disse tiltakene skal spare inn 17,2 millioner kroner til sammen:

 • Nedbemanning på økonomiavdelingen - 500 000 kroner.
 • En stilling holdes vakant på personalavdelingen - 250 000 kroner.
 • Nedleggelse av Einerveien barnehage etter sommeren - 1,13 million kroner.
 • Redusert spesialundervisning - 2 millioner kroner.
 • Nedbemanning av rustjenesten. Der beholdes miljøarbeidertjenesten, mens øvrige tjenester samordnes og koordineres med Nav, sosialhjelpen og psykiatritjenesten - 900 000 kroner.
 • En stilling holdes vakant på helsestasjonen - 500 000 kroner.
 • Reduksjon av omsorgslønn - 200 000 kroner.
 • Generelt kutt på Tjenesten for funksjonshemmede - 1,7 million kroner.
 • Kutt i hverdagsrehabiliteringen - 363 000 kroner.
 • Utsettelse av kompetanseheving og fagutvikling på demensomsorgen - 520 000 kroner.
 • Økt eiendomsskatt - 2,2 millioner kroner.
 • To engasjementer i Flyktningetjenesten blir ikke videreført - 1 million kroner.
 • Innsparing på helse og omsorg, ved effektivisering og mindre innkjøp. Dagsaktivitetstilbudet og Bugøynes omsorgssenter skal ikke kuttes - 5,5 millioner kroner.
 • Kutt i politisk/administrativ avdeling - 500 000 kroner.

Noen slapp

De tre sistnevnte postene skal gjøre opp for noen deler av rådmannens budsjettforslag som Arbeiderpartiet ikke ville ha med.

Personalavdelinga får likevel ansette noen i vakant stilling. Frivillige lag og foreninger får like mye tilskudd som i 2016. Grunnskolen slipper å måtte spare 1,25 million kroner over hele fjøla. Voksenopplæringen reduseres ikke, og noen av kulturtiltakene for funksjonshemmede beholdes. Rustjenesten skal ikke nedbemannes, og Inn på Tunet beholdes til slutten av 2017 - men ikke lengre.

Omstillingen inkluderer også tillegg for totalt 1 million kroner. 100 000 kroner settes av til gratis vaksinering av russ, noe rådmannen først foreslo. I tillegg har Ap lagt til 400 000 i støtte til en ekstra fysioterapistilling, og 500 000 til samisk formål i kulturskolen.

Både Eldrerådet og Rådet for likestilling av funksjonshemmede protesterte på flere kutt i tilbudene til eldre og funksjonshemmede. Der reagerte også flere av opposisjonspartiene. Da Cecilie Hansen (Sp) presenterte Senterpartiets budsjett, mente hun at Arbeiderpartiets budsjett kunne ramme de som har størst behov.

Både Sp og Høyre kom med egne budsjettforslag, men ble nedstemt. Arbeiderpartiet hadde flertall, og opposisjonspartiene (H, Frp, Sp, SV) stemte alle mot Ap sitt budsjett.

I løpet av 2017 skal kommunen sette av 6 millioner kroner på fond. Samtidig har kommunen godkjent å ta opp lån for inntil 59,2 millioner kroner, pluss 20 millioner fra Husbanken.

Samlet boligkontor

Kommunestyret var enstemmig om Arbeiderpartiets forslag om å sjekke muligheten for et samlet kommunalt boligkontor. Dette skal samle fire forskjellige kommunale instanser som deler ut eller leier ut boliger: Stiftelsen Boligbygg, Tildelingskontoret, Sosialtjenesten og Flyktningetjenesten.

Rådmannen skal utrede muligheten for å få alle disse i ett enkelt kontor. Slik håper politikerne å sørge for færre tomme kommunale boliger, gjøre tjenestene bedre og spare penger.

Flyktningregnskap fortsetter

Som nevnt i forrige avis, var alle partiene også enige med Arbeiderpartiet om at kommunen skal lage et flyktningregnskap. Dette skal legges fram innen mars 2017, og skal vise hvordan alle deler av kommunen bruker ressursene på oppfølging og integreringsarbeid av flyktningene som er bosatt.

Flyktningregnskapet er imidlertid ikke en engangssak. Det skal innføres i alle enhetene som berøres av flyktningearbeid, og det skal bli en del av kvartalsrapportene deres.

Utmarkskommunene

Senterpartiet fikk hele kommunestyret med seg på et forslag om å fortsette kommunens medlemsskap i Utmarkskommunenes sammenslutning. Dette er en sammenslutning med 85 medlemskommuner fra hele Norge, som jobber for kommunenes rettigheter og muligheter innen bruk av naturressursene. Det inkluderer blant annet mineralrettigheter, motorferdsel og rovviltpolitikk.

Alle politikerne var enige i at det var verdt 33 000 kroner i medlemskontingent.

Kommunen planlegger å ta opp 10 millioner kroner i lån til nyinvesteringer innen vann- og avløpsanlegg i 2017. Det skal dekke arbeid på to hovedvannledninger og flere andre vann- og avløpsledninger i Kirkenes, og ny hovedvannledning på Sandnes.

Vann og Barentshallene

Barentshallene KF, som blant annet driver hallanleggene og løypekjøring rundt om i kommunen, fikk 7,5 millioner til drift og 8,1 millioner til investering. Av investeringsrammen er 1,3 millioner forskudd på spillemidler. Dermed kan det bli nytt uteareal på stadion og skolen. I tillegg har de fått 300 000 kroner som er øremerket ansettelse av ungdommer som sommervikarer.

Millioner til kirkebygg og gravlund

Kommunestyret godkjente denne uka Sør-Varanger menighetsråd sitt investeringsbudsjett på 10,2 millioner for opprustning av gravlunder i 2017. Menighetsrådet ba i tillegg om 2 millioner kroner til opprustning av kirkebygg i løpet av samme år, og fikk det.

Menighetsrådet fikk imidlertid ikke de 505 000 kronene ekstra som de hadde satt opp i driftsbudsjettet. Rådet blir nødt til å holde seg på samme nivå som i år, altså 5 millioner kroner. Med tanke på inflasjon og lønnsvekst betyr det at de effektivt sett har litt mindre å rutte med på driftssiden neste år.

Disse forslagene ble nedstemt

Senterpartiet:

* Idretts- og kulturmidler for mennesker med funksjonsnedsettelse. Funksjonshemmedes organisasjoner kan ikke søke på idretts- og kulturmidler i kommunen. Det ville Knut Mortensen (Sp) forandre på.

* Aktivitets- og avlastingssenter og omsorgsboliger i samme bofellesskap. Knut Mortensen (Sp) fortalte om stort behov for omsorgsboliger for unge funksjonshemmede i Sør-Varanger, og overbelastet avlastings- og aktivitetstilbud. Han foreslo å samle de to tjenestene, samtidig som man bygger egne omsorgsboliger. Dette ville koste 110 millioner kroner, fordelt på 2017 og 2018.

* Sikring av Portvinsbekken og uteareal ved Hesseng flerbrukssenter. Ole Josefsen (Sp) fortalte at de hadde merket seg at 2 millioner avsatte midler til ferdigstilling av utearealet ved flerbrukssenteret, og sikring av bekken, hadde blitt trukket. Han foreslo da å sette til side 7 millioner kroner til saken - også for sikkerhetens skyld.

- Det er fullstendig kaos på veien om morgenen, når barn skal avstige fra biler. Bekken i nærheten renner over i vårflommen, sa han.

* Bosetting av flyktninger i hele kommunen, og opprettelse av SOS Barneby-kontor i Sør-Varanger. Arbeiderpartiet ønsker å bosette flyktninger nærmere Kirkenes. Senterpartiet ville bevare muligheten til å plassere flyktninger eksempelvis i Pasvik.

Egil Kalliainen (Ap) påpekte imidlertid at den første delen av bosettingen innebærer en god del opplæring. Det ble tidligere gjort i Svanvik, men skjer nå i Kirkenes.

- Det er ikke Pasvik som er problemet, men det å komme seg til og fra Kirkenes for opplæringen, sa han. Kurt Wikan protesterte på at det skulle være vanskelig.

Høyre:

* Bevaring av Inn på Tunet-ordningen til og med 2020. Arbeiderpartiet ønsker å i stedet opprette et eget kommunalt tilbud, og blant annet oppbemanne Utsikten. Inn på Tunet avsluttes dermed ut etter 2017.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no