20. nov
UTEOMRÅDE: Elevene ved Hesseng flerbrukssenter har et stort behov for uteområde, mener FAU. (Alle arkivfoto: Yngve Grønvik).
 
Søker om 1,5 millioner kroner til uteområde
Foreldrerådet ved Hesseng flerbrukssenter søker Sør-Varanger kommune om halvannen millioner kroner til uteområdet.

Publisert: 04.mar.2017 20:00
Oppdatert: 23.okt.2017 11:16

Vi skrev om ønsket til Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved Hesseng flerbrukssenter før jul. Nå skriver de brev til kommunelederen. FAU ønsker at utbedringen av utområdet rundt flerbrukssenteret skal komme i gang så snart som mulig.

- Etter det vi erfarer er det på årets budsjett satt av en post på over tre millioner kroner, som skal brukes på uteområdene ved skolene i Sør-Varanger, sier FAU-leder Hildegunn Meisfjord i et brev til rådmann Nina Bordi Øvergaard.

Skisse

Kommunen har laget en skisse til hvordan uteområdfet på Hesseng kan bli. Dette er FAU godt fornøyde med.

- Dette er en flott skisse på noe som kan bli et fantastisk anlegg og komme hele Hesseng til gode, skriver Meisfjord.

FAU på Hesseng har sammen med skolen laget et utkast til en første fase i et prosjekt der Hesseng over en periode på flere budsjettår kan få uteområdet slik det ble forespeilet i fjor.

- Vi søker dermed om at det i år settes av halvannen millioner kroner for å starte utbedringen av skolens uteområde, skriver FAU-lederen.

Da flerbrukssenteret ble tatt i bruk i 1998 var ikke uteområdet ferdigstilt etter prosjekttegningene. Siden har hessengelevene ventet på at de skulle få det uteområdet de var tiltenkt.

- De er blitt lovet utbedringer gang på gang, uten at dette noen gang har kommet i mål. Årene har gått og nå er de lekeapparatene ungene på skolen har hatt i en så dårlig stand at det er uforsvarlig å bruke dem, og uteområdet generelt så lite funksjonelt i forhold til dagens standarder at det skriker etter utbedring og oppdatering, skriver Meisfjord.

I 2016 ble FAU lovet to millioner kroner til dette forholdet, arkitekt og andre samarbeidspartnere gikk i dialog med skolen og elevene.

- En flott skisse ble laget, skriver FAU-lederen.

Skal realiseres

Skolen og FAU har nå kommet fram til at disse planene som ble skrinlagt på grunn av en for høy kostnadsramme, skal realiseres.

- Vi har forståelse for at kommunen har trange økonomiske rammer og vi ønsker derfor at dette prosjektet skal være et spleiselag der kommunen bidrar med det dere kan, det søkes om spillemidler og nærmiljømidler og foreldrene bidrar med dugnadsjobbing der det er ønskelig og formålstjenlig. Vi ser for oss at dette kan gjøres over flere etapper og flere budsjettår, men vil at denne jobben skal komme i gang i år, skriver Meisfjord i brevet til rådmannen.

Elevene er ifølge FAU-lederen fornøyde med variasjonene i aktivitetsmuligheter planene skisserte, der blant annet sykkel- eller skaterampe, parkour-område, varierende husker og ballbinge hadde fått plass. Området skulle brukes både sommer og vinter.

- Dette synes vi er vektige argumenter for å gå for de planene kommunen allerede har fått utarbeidet.

Oppvekstplan

FAU ved Hesseng flerbrukssenter mener uteområdet må inn i kommunens oppvekstplan, som det nå jobbes med.

- Vi ser det som naturlig at vi prioriteres tidlig i prosessen, sier Meisfjord.

I påvente av dette arbeidet ønsker FAU å tilgodeses med midler og vi foreslår at arbeidet i fase en starter opp med

- vedlikehold og opprustning av apparater og utearealer som ikke berøres av videre ombygginger.

- etablerer aktivitetsområder ifølge krav til nærmiljø, der et utvalg apparater/ballbinge/multisportsarena og opparbeidelse av Amfi til bruk i både lek og undervisning etter beskrivelse i den originale planen prioriteres.

- Sikring av bekken cirka hundre meter nedenfor brua.

- Sikre områder for vinteraktiviteter og snødeponi.

- Sperregjerde mot bekk fra ballplass.

- Oppgradere aktivitetsområde for de eldste elevene innen eksisterende områder.

- Utfylling av sikring av grunnarbeider ifølge arkitektplanen i områder som er aktuelle.

Eksisterende overgang og bru berøres ikke i denne fasen. Bekken flyttes ikke, men sikres i en strekning nedenfor brua. Områder, som ikke krever nye overganger og ikke krever flytting av bekken, prioriteres.

- Vi vil være en aktiv pådriver for å skaffe ressurser til dugnadsarbeid der vi kan, i samarbeid med prosjektleder, sier Meisfjord.

Samarbeid

FAU og skolen vil arbeide sammen med en kommunalt oppnevnt prosjektleder for realisering av denne fasen av arbeidet.

- Vi ønsker å understreke at det oppleves som presserende å kjomme i gang med utbedringer av uteområdet. Dagens arealer framstår som forsømte over tid og bidrar ikke til at barn har en aktiv skoledag og fritid på Hesseng. Uteområdet rundt flerbrukssenteret er ikke kun for elevene. Hele Hesseng og omegn vil nyte godt av et variert og utrustet uteområde her. Et flott uteområde som innbyr til aktivitet og som kan være en positiv samlingsplass vor folk i alle andre, vil både ha helse- og trivselsfremmede effekt, sier Meisfjord.

Følger opp

Det er kommunalsjef Arnulf Ingerøyen og virksomhetsleder Ivar Kaski som har det kommunale ansvaret for saken om uteområde ved Hesseng flerbrukssenter.

- De vil følge opp henvendelsen fra FAU ved Hesseng flerbrukssenter, sier rådmann Nina Bordi Øvergaard.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no