18. okt
BØLGER: Det er mange som går på ski i de mindre aldersklassene på ski nå, mens det er færre i de eldste klassene. Interessen går i bølger.
 
Langrenn står fortsatt sterkt i Finnmark
En rapport fra Telemarksforskning viser at ski fortsatt skiller seg ut som en idrett der Finnmark står sterkt.

Publisert: 12.feb.2016 13:16
Oppdatert: 23.okt.2017 11:00

Den ferske rapporten viser at finnmarkingene er aktive innenfor idrett. Norsk idrettsindeks gir en oversikt over idrettsaktivitet og anleggsdekning i fylket. Finnmark blir i rapporten sammenlignet med landsgjennomsnittet og fire utvalgte fylker, Troms, Nordland, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag.

Motor og ski

Motorsport og ski står spesielt sterkt i fylket. I 2014 var det registrert nærmere 25 000 aktive innen idretten i Finnmark, hvor aktivitetsandelen er åtte prosent høyere enn landsgjennomsnittet. Innad i fylket er det imidlertid store variasjoner mellom kommunene. Finnmark har særlig høy aktivitet innen motorsport sammenlignet med resten av landet. Av de større idrettene skiller ski seg ut som en idrett der Finnmark står sterkt, men også innen fotball, håndball og svømming har Finnmark høyere aktivitet enn landsgjennomsnittet. Friidrett og skøyter står svakt og tendensen er også fallende aktivitet i disse to idrettene.

Vekst i barneidretten

Over tid holder den totale aktiviteten seg stabil. I barneidretten er det derimot en markert vekst, en vekst som siden 2011 har ført til et aktivitetsnivå som i 2014 lå 15 prosent høyere enn landsgjennomsnittet. I ungdomsidretten plasserer Finnmark seg på samme nivå som landet for øvrig.

Anleggssituasjonen er relativt god sammenlignet med utvalgte fylker og landsgjennomsnittet. Demografi og geografi tilsier at anleggskapasitet målt mot innbyggertall nødvendigvis må ligge noe høyere i Finnmark enn i mer folkerike områder av landet. Men også i Finnmark er det tegn på manglende anleggsdekning i enkelte kommuner og idretter.

Idretten i Finnmark eier 24 prosent av anleggene. Her er situasjonen for de ulike idrettene.

Fotball

Andelen aktive for alle aldersgrupper er seks prosent høyere i Finnmark enn landsgjennomsnittet. Det er i voksenfotballen aktiviteten er særlig høy i forhold til landet forøvrig. I barnefotballen er aktivitetsandelen sju prosent under landsgjennomsnittet, mens i ungdomsfotballen er aktiviteten på nivå med landet for øvrig. Tendensen i Finnmark er stabil totalt sett, men stigende i barnefotballen og nedadgående i ungdomsfotballen. Dette følger trenden for landet totalt, men i Finnmark er utviklingen enda sterkere, dvs. veksten i barnefotballen er høyere enn i landet forøvrig mens nedgangen i ungdomsfotballen er sterkere enn ellers i landet. Anleggssituasjonen er generelt sett god.
Ski
Ski er en betydelig idrett i Finnmark med et aktivitetsnivå 68 prosent over landsgjennomsnittet og høyere enn i de andre nordnorske fylkene. Andelen aktive holder seg noenlunde stabil
totalt sett, men med en vekst blant barn de siste par årene. Aktiviteten blant ungdom (13-19) er stabil eller svakt fallende. Tana, Nesseby og Porsanger skiller seg ut med høyest aktivitetsandel av kommunene.

Hallidrett

Finnmark har totalt sett høy aktivitetsgrad innen hallidrettene. Bare når det gjelder turn er aktivitetsgraden under landsgjennomsnittet av de kategoriene som inngår i hallidrett (håndball, turn og gym, kampsport og annen ballidrett). Håndballen har hatt en markant vekst siden 2011 og hadde i 2014 høyere aktivitetsandel enn landsgjennomsnittet
både for barn og ungdom. Kampsport har et høyt aktivitetsnivå i Finnmark, høyest av de fylkene vi sammenligner med, men utviklingen viser fallende aktivitet siden 2011.
Anleggssituasjonen i Finnmark er god for hallidrettene når vi sammenligner med de utvalgte fylker og landsgjennomsnitt.

Svømming

Finnmark har en aktivitetsandel innen svømming som ligger 20 prosrent over landsgjennomsnittet, høyest av fylkene vi sammenligner med. For barn viser utviklingen en fin vekst i aktiveten siden 2011.

Friluft

Finnmark har 74 registrerte jegere pr 1000 innbyggere, som er nesten det dobbelte av landsgjennomsnittet og bare slått av Nord-Trøndelag av fylkene vi sammenligner med.
Også i Norges Jeger- og Fiskerforbund er medlemsandelen i Finnmark det dobbelte av landsgjennomsnittet. Den Norske Turistforening har få medlemmer i Finnmark. Speiderforbundene har også få medlemmer, hvor det bare er Sør-Varanger som har speidere av et visst omfang.

 

Nyhetstips hele døgnet: 909 90 700 //  Gå til tips-siden

Kontakt oss: 78 97 07 00 (sentralbord)

Redaksjonen: redaksjon@sva.no
Sør-Varanger Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Sør-Varanger Avis har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til..
 
Sør-Varanger Avis bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.
 
Les vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no